Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zad. pn.: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu rynku w Radomiu.
III nagroda róworzędna

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Andrzej Bulanda  
 • mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha  
 • mgr inż. arch. Jacek Chyrosz  
 • mgr inż. arch. Marcin Maraszek  
 • mgr inż. arch. Cristian Ortega Munoz  
 • inż. arch.Paulina Świętochowska  
 • mgr inż. arch. Gaweł Tyrała  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

Stan istniejący

Diagnoza - Historyczny Rynek Radomia jest dziś martwy. Funkcje użyteczności publicznej ulokowane w jego pierzejach nie zapewniają mu wystarczającej atrakcyjności. Pierzeje Rynku nie otwierają się w wystarczającym stopniu na plac. Pozostałe funkcje są martwe, niedostępne lub ich siła przyciągania nie jest wystarczająca. Rynek- Plac nie generuje też sam z siebie atrakcyjności przez swą historyczną rangę i aktywności związanej z miejscem np. handel-targ, władza-ratusz. Rozwój miasta spowodował dodatkowo przesunięcie jego centrum i stratę przez Rynek uprzywilejowanej pozycji. Plac –Rynek stał się lokalnym, zdegradowanym, opuszczonym skwerem, miejscem mało bezpiecznym, nieprzyjaznym mieszkańcom i zwiedzającym, zawłaszczonym przez lokalny margines i psy. Brak atrakcyjnego programu publicznego, zarówno w okalających budynkach jak i na płycie sprawia, że mimo dużego potencjału miejsce to nie jest atrakcyjne. Obraz ten dopełniają też brak detalu mebla ulicznego, czyli istotnego elementu atrakcyjności przestrzeni publicznej, nawierzchnia oraz niedogodności komunikacyjne.

Idea

Wzmocnienie znaczenia Miasta Kazimierzowskiego w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Przywrócenie miejscu roli salonu miasta, gdzie aktywność kulturalna zarówno ta związana z historią jak i ta współczesna będą łączyć się w naturalny sposób z życiem miasta jego dynamiką, zgiełkiem, barwami, klimatem sprawiając, że miejsce to stanie się obowiązkową atrakcja na mapie Radomia, a program oferowany w pierzejach i na płycie zapewni relaks, edukacje i odpoczynek. Potrzebna jest tu kompleksowa rewitalizacja miejsca zarówno w wymiarze materialnym jak i programowo-funkcjonalnym, poparta promocją budującą pozytywny wizerunek Rynku, jako współczesnej przestrzeni Radomia osadzonej lub czerpiącej z bogatej historii Miasta i miejsca, jakim był Rynek miasta Kazimierzowskiego.

Jak zamierzamy to zrobić?

Transformacja płyty Rynku powinna odbywać się z szacunkiem dla historii i jej reliktów, ale wyrażać współczesność w jej dynamice w zróżnicowaniu funkcji (stref) i operować współczesnym detalem, zarówno na poziomie urbanistyki jak i mebla ulicznego, doboru materiałów i faktur. Czystość formalna, dynamika i prostota założenia są właściwą, współczesną odpowiedzią na zdefiniowaną diagnozę, w przeciwieństwie do metod rekonstrukcyjnych i odtworzeniowych. Naszym zdaniem tylko takie pokazanie historii jest dziś możliwe, atrakcyjne i zrozumiałe.

Celem równorzędnym dającym impuls do zmian w okolicy jest rewitalizacja kamienic Deskurów przy ul. Rwańskiej w celu stworzenia Muzeum Miasta między innymi przez zadaszenie szklanym dachem dziedzińca i połączenie poziomu -1 budynku z parkingiem pod płytą Rynku oraz reliktami archeologicznymi stanowiącymi początek ścieżki zwiedzania.

Nowa kompozycja

Centralnym elementem nowego (starego) założenia jest ratusz. Współczesny, zagłębiony, przeszklony dach z pawilonem wzniesiony nad odkrytymi wykopaliskami Ratusza staje się główną atrakcją miejsca, dominantą przestrzenna i symboliczną miejsca zamykającą główna oś historyczną i kompozycyjną Radomia. Zagłębienie powstałe w wyniku odkrycia poziomu wykopalisk wyznacza poziom starego Rynku i jest odniesieniem do historii. To początek trasy zwiedzania. Przestrzenny układ jednorodnego Rynku zostaje podzielony na dwie strefy.

Plac miejski gdzie zlokalizowano Pomnik Czynu Legionowego oraz część zieloną mieszczącą parking naziemny, zjazdy do parkingu podziemnego i strefę zieloną parkowo-wypoczynkową, opadającą łagodnie do pawilonu archeologicznego. Dopełnieniem historycznego układu Rynku jest pas wydzielony dwoma ulicami Grodzką i Rwańską biegnący w kierunku kościoła Jana Chrzciciela największego zachowanego zabytku tego miejsca. Centralnym elementem tego wnętrza staje się kwartał kamienic Deskurów z przekrytym, szklanym dziedzińcem. Nowe Muzeum Miasta staje się centralnym punktem tak rozumianej nowej kompozycji zamykając plac miejski, na którym znajduje się również Muzeum Jacka Malczewskiego oraz obniżenie strefy archeologicznej. Plac ten staje się zmniejszonym w swej skali i dostosowanym do skali okolicznej zabudowy nowym współczesnym Rynkiem o zielonej pierzei północnej, filtrem do Ratusza i jego majestatycznej architektury. W tej koncepcji umieszczenie pomnika Czynu Legionowego na osi ratusza i patrzącego na ratusz wydaje się celowe. Rolę pomnika, jako elementu wieńczącego oś miejską przejmuje pawilon kryjący wykopaliska ratusza. Jest to symboliczny powrót do pierwotnego układu kompozycyjnego.

Strefy funkcjonalne Rynku

• Plac miejski z pomnikiem –Plac muzealny
• Strefa wykopalisk archeologicznych z pawilonem
• Strefa do indywidualnego zagospodarowania przez właścicieli lokali w pierzei zachodniej kawiarnie gastronomia
• Strefa zielona miejsce odpoczynku galeria sztuki współczesnej
• Zielony parking przed Ratuszem
• Plac kościelny z ulicami Grodzką i Rwańską

Komunikacja

W przestrzeni Rynku zlikwidowano podział na jezdnie i chodniki. Całość przestrzeni ma funkcję pieszo-jezdną z wydzielonymi strefami ruchu i dojazdu samochodu. Ruch dojazdowy ograniczony jest do ulicy od strony ul. Wolności z wyjazdem przez ul. Szpitalną, Esterki, Szwarlikowską i Wolności. Pierzeja południowa Rynku oraz ul. Grodzka zostają ciągami dojazdów lokalnych. Taki układ komunikacyjny odciąża płytę Rynku z uciążliwości ruchu kołowego, zapewniając okazjonalny dojazd dla potrzeb zaopatrzenia czy obsługi funkcji czasowych np. targ na parkingu. Na Rynku stworzono możliwość parkowania rowerów, jako przyszłościowego środka transportu miejskiego. Pod Rynkiem znajduje się miejski parking na 108 samochodów, co w sumie z miejscami naziemnymi daje ponad wymagane 150 miejsc postojowych. Projekt świadomie nie proponuje większej liczby miejsc uważając to za właściwą strategię eliminacji samochodu z przestrzeni centrum miasta.

Elementy zagospodarowania płyty Rynku

• Ruiny Ratusza - początek ścieżki zwiedzania
• Pawilon - Kawiarnia - wyjście z parkingu
• Toalety Publiczne
• Scena (koncerty, pokazy światło-dźwięk)
• Leżaki - strefa odpoczynku
• Świetliki prowadzące do Muzeum
• Pomnik w nowej lokalizacji
• Zieleń- drzewa na gruncie rodzimym i zieleń niska
• Woda – dynamiczna, podświetlona fontanna na historycznej osi miejskiej
• Mała Architektura

Ekspozycja odkryć archeologicznych. Wydobyte relikty dostępne są pod szklana podłogą z poziomu -1.50 oraz poziomu garażu przez szklaną ścianę.

Studnie i inne relikty dostępne przez szklaną posadzkę w Rynku

Pomnik w zmienionej lokalizacji na nowym placu, frontem do Ratusza

Potrzeba całorocznej atrakcyjności funkcjonalnej Rynku.

Muzeum Miasta
• Symbiotyczność funkcji
• Dziedziniec
• Podziemia
• Parter
• I Pietro
• Poddasze
• Zielona ściana

Elastyczność i mobilność funkcjonalna.

Układ funkcjonalny budynku zapewnia jego łatwą transformacje do innych potrzeb z dziedziny kultury w sytuacji nierealizowania Muzeum Miasta. Przestrzenie ekspozycyjne mogą zostać przystosowane dla funkcji sal konferencyjnych, lekcyjnych czy biurowych. Program i filozofia Muzeum. Program Muzeum wymaga zbudowania szczegółowego scenariusza wykorzystującego potencjał i specyfikę miejsca. Muzeum opowiadać ma historię Radomia, ale też uniwersalną historię miasta lokacyjnego. Muzeum będzie typem muzeum narracyjnego wzbogaconego o program dydaktyczny, lekcje muzealne, aktywności lokalne. Może stać się miejscem gromadzenia wiedzy o Radomiu we wszystkich przejawach życia codziennego i być w pewnym sensie tworzone przez mieszkańców. Bogata historia Radomia od czasów średniowiecznych, przez miasto wielokulturowe po czasy najnowsze-protesty robotnicze, a następnie KOR i Solidarność wydają się bardzo interesującym pretekstem do zbudowania scenariusza. Kolejnym wątkiem jest historia przemysłowa miasta, a także kultura w Radomiu i słynni Radomianie.

Instalacje muzealne z wykorzystaniem technologii multimedialnych. Muzeum ma być obiektem współczesnym odwołującym się do dzisiejszych możliwości technologicznych i świata wirtualnego. Będzie też w pewnym stopniu Muzeum tradycyjnym, osadzonym częściowo w historycznych zrekonstruowanych wnętrzach.

Wystawy czasowe zlokalizowano na poziomie -1 pod dziedzińcem. Pomieszczenia współczesne, „kontener na sztukę” mogą zostać wzbogacone o detale archeologiczne i relikty istniejących kubatur podziemnych w zależności od szczegółowych wyników badań archeologicznych.

Wystawa stała - zlokalizowano na poziomie -1 - wejście (makieta), poziomie 0 - podwórko kamienicy (kapsuła czasu) oraz na poziomie +1 sale ekspozycyjne i dydaktyczne.

Administracja– istniejące poddasze po adaptacji

Funkcje towarzyszące: handel, gastronomia dostępne z ulic, sala wielofunkcyjna w dziedzińcu z możliwością wydzielenia sali dla 200 osób na spektakle z zaciemnieniem.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl