Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod estakadą wraz z przebudową płyty Rynku w Chorzowie i jego otoczenia
Wyróżnienie

<<< powrót
 • OSTROWSCY ARCHITEKCI - Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
 • Jarosław Ostrowski  
 • Dagmara Ostrowska  
 • Sylwia Ciesielska  
 • Michał Grzędziński  
 • Marta Pośpiech  
 • Natalia Zub  
 • Kamila Prudło  
 •  
 •  
 • http://www.ostrowscyarchitekci.pl/  
 •  

I. Położenie i granica opracowania projektowanego terenu

Zakres opracowania obejmuje obszar Rynku w Chorzowie, jego płytę główną od pierzei Ratusza do centrum przesiadkowego, ulicę Faski wraz z przyległym zieleńcem, strefy parkingowe pod estakadą przy ul. Pocztowej i Katowickiej oraz dziedziniec Urzędu Miasta.

II. Założenia ideowe projektu

Nowy Rynek to podniesienie jakości centrum miasta. Głównym założeniem projektowym jest uzyskanie współczesnej przestrzeni publicznej w centrum Chorzowa poprzez rewitalizację istniejących obszarów.

Ideą projektu jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców wielofunkcyjnej przestrzeni Rynku oraz interesującej wizytówki miasta otwartej dla przyjezdnych. Projekt zakłada utworzenie trzech podstawowych ogólnodostępnych stref funkcjonalnych: płyty rynku, strefy zieleni urządzonej oraz przestrzeni pod estakadą. Przestrzeń ta została uzupełniona dodatkową kubaturą w formie przeszklonych pawilonów mieszczących różne funkcje. Zaprojektowano cztery pawilony rozdzielone przestrzeniami otwartymi o funkcjach uzupełniających. Wszystkie nowoprojektowane funkcje pod estakadą scala szeroki trakt w formie łamanej ramownicy tworzącej naprzemiennie powierzchnię posadzek, ścian i stropów. Element ten dominuje w założeniu, wyróżnia się kolorem zielonym - barwą powszechnie spotykaną w naturze i nadaje rytm wydzielonym sektorom a zaproponowane rozwiązania projektowe wpisują się w bryłę istniejącej estakady. Zaprojektowana ramownica spełnia również funkcję szachtu instalacyjnego dzięki któremu możemy doprowadzić instalacje w dowolne miejsce w posadzce, ścianie czy stropie.

Płyta rynku to przede wszystkim obszar reprezentacyjny, wprowadzający użytkowników do Urzędu Miasta. W założeniu projektowym to przestrzeń wielofunkcyjna, przeznaczona na tymczasowe wydarzenia takie jak: oficjalne uroczystości, koncerty, jarmarki świąteczne, zimowe lodowisko, świąteczna choinka.

W celu uniknięcia przesłaniania osi widokowych zdecydowano się na przeprojektowanie istniejącej pochylni pieszej prowadzącej na poziom estakady, kształtując obiekt jako równoległy do niej, umożliwiający powiększenie zieleńca wokół „Ławeczki Gerarda Cieślika” oraz otwierający pole widokowe dla zabytkowego budynku Poczty Głównej w Chorzowie z 1892 roku.

Projekt zakłada rozwiązanie problemu braku funkcjonalności dziedzińca UM poprzez zmniejszenie ilości naziemnych miejsc postojowych przez wprowadzenie garażu podziemnego. Dodatkowo przewiduje się zadaszenie naziemnego parkingu oraz strefy wejściowej do Urzędu Miasta w celu nadania przestrzeni o reprezentacyjnym charakterze.

Ideą projektowania wszelkich elementów małej architektury jest połączenie ich podstawowych funkcji z funkcjami reprezentacyjnymi, informacyjnymi i edukacyjnymi. Na każdym obiekcie zamieszczone są ciekawostki związane ze strukturą miasta Chorzowa oraz jego historią, a także informacje dla podróżnych. Projekt obejmuje cztery podstawowe elementy małej architektury:
• ławki umiejscowione w strefie płyty rynku – na wszystkich ławkach znajdują się symbole miasta, charakterystyczne budynki i miejsca w Chorzowie
• zielona ramownica – wyodrębnia strefy funkcjonalne w pasie pod estakadą, stanowi także informację turystyczną dla podróżnych: zawiera tablice z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej, dodatkowo znajduje się na nich plan każdej z 5 dzielnic Chorzowa wraz z zaznaczonymi przystankami.
• ławka pod estakadą – jest swobodną strukturą rozciągającą się pomiędzy pawilonami tworząc różnorodne kształty służące jako siedziska lub stoły, które można wykorzystać w czasie organizacji targów czy jarmarków.
• latarnie / punkty świetlne – spełniają one wiele funkcji, dzięki zaczepom umiejscowionym na różnej wysokości, tuby mogą być wykorzystane jako panel wystawowy lub jako miejsce przeznaczone na postój rowerów. Tworzą one unikalny klimat wnętrza, ocieplają je i sprawiają bardziej przyjaznym dla odbiorcy.

Dodatkowym elementem informacyjno-promocyjnym są wydzielone przestrzenie wystawowe w dwóch środkowych pawilonach. Ich wymiary umożliwiają ekspozycję rzeźb lub instalacji artystycznych.

III. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i obsługa komunikacyjna

Projektowane sektory pozostają w stałych relacjach przestrzennych, zapewniających swobodny przepływ komunikacyjno – funkcjonalny. Strefa zieleni miejskiej otaczającej Centrum Przesiadkowe wprowadza przyjezdnych w strefę płyty rynku oraz stanowi ekran akustyczny dla torowisk tramwajowych oraz ruchu kołowego.

Przestrzeń pod estakadą kształtuje się w sposób pasmowy wydzielając strefę zieleni od płyty rynku. Zgrupowane są w niej funkcje określone w regulaminie konkursu tj. : punkt obsługi pasażerskiej KZK (z dodatkową funkcją kiosku prasowego), punkt obsługi turystycznej i centrum informacyjno-edukacyjne (z dodatkową funkcją księgarni regionalnej o charakterze edukacyjnym), toaleta publiczna, centrum rowerowe z wypożyczalnią zaprojektowaną z myślą o pobliskim położeniu Parku Śląskiego, obiekty o funkcji gastronomicznej takie jak: kawiarnia z zewnętrznym punktem zamówień, małe bistro lub pub (z możliwością organizacji spotkań edukacyjnych) wraz z pomieszczeniami przewidzianymi jako miejsca składania odpadów dostępnymi od strony płyty rynku oraz przestrzenie rekreacyjne promujące miasto. Istnieje również możliwość przekształcenia fragmentów strefy pod estakadą na tymczasowe funkcje takie jak : scena z okazji wydarzeń muzycznych, wystawy artystyczne, targi, jarmarki itp.

Założenie ponad to obejmuje trzy strefy parkingowo - garażowe. Parking południowy dostępny od ulicy Tadeusza Kościuszki przewidziany jest na 40 miejsc postojowych, natomiast dwupoziomowy parking północny dostępny od ulicy Pocztowej przewidziany jest na 70 miejsc postojowych. Zastosowano w nim podnośnik hydrauliczny dla samochodów osobowych, aby zminimalizować zużycie powierzchni oraz wyeliminować obiekty przesłaniające osie widokowe. Trzecia strefa parkingowa obejmuje również wjazd na dziedziniec Urzędu Miasta. Dziedziniec jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników UM. Wejście do niego znajduje się od zaplecza budynku UM. W celu prawidłowego działania i wygodnego użytkowania parkingu na dziedzińcu ograniczono ilość miejsc postojowych do 16 stanowisk na powierzchni oraz zaprojektowano parking podziemny na 25 miejsc postojowych. Projekt uwzględnia likwidację naziemnych miejsc postojowych zlokalizowanych obecnie przy ul. Faski. Zakłada się przeniesienie tej liczby miejsc do projektowanego w pobliżu garażu dwupoziomowego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl