Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod estakadą wraz z przebudową płyty Rynku w Chorzowie i jego otoczenia
III nagroda

<<< powrót
  • Karol Sabalczyk, Dariusz Gajewski, Grzegorz Ostrowski
Skład zespołu:
  • Karol Sabalczyk,  
  • Dariusz Gajewski,  
  • Grzegorz Ostrowski,  
  • Jakub Wreczycki,  
  • Piotr Rożnowski  
  •  
  •  
  • wizualizacje: http://finm.eu/ 
Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zakłada wyraźny podział płyty rynku na trzy strefy :

– plac miejski – przed ratuszem - miejsce wydarzeń z fontanną

– przestrzeń pod estakadą – aktywny pasaż miejski między strefami, jako część z lokalami o przeznaczeniu, informacyjnym, promocyjnym i handlowo – usługowym.

– część rekreacyjną z zielenią niską i wysoką oraz miejscami siedzącymi, jako „poczekalnię” centrum przesiadkowego

Płyta rynku została zaprojektowana w oparciu o moduł 10 metrów, przy użyciu pasów z jasno szarej kostki graniotwej i wypełnień z szarej płyty granitowej.
Koncepcja architektoniczna zabudowy pod estakadą przewiduje obudowanie istniejących słupów obiektami kubaturowymi, tak, by nie powielać istniejących pod estakadą form, tylko rozbudować je o funkcje miastotwórcze. Strefowanie funkcji zostało podporządkowane centrum przesiadkowemu. Od południa, w miejscu zintensyfikowanej komunikacji pieszej umieszczono stanowisko KZK, centrum obsługi turystycznej oraz toalety publiczne. W północnej części zlokalizowano pawilony handlowo-usługowe o szerokim zakresie możliwych adaptacji (centra edukacyjne, kawiarnie, usługi, itp.).
Zaprojektowane wokół słupów pawilony usługowo-handlowe przewidziano jako sterylne białe kubiki, by podkreślić rangę miejsca i wprowadzić możliwie maksymalny ład przestrzenny. Biel i jasne akcenty są przewodnikiem po wszystkich istotnych miejscach na rynku.

Obiekty kubaturowe zaprojektowano ze ścian ocieplonych wełną z konstrukcją drewnianą na płycie betonowej. Powierzchnia pawilonów do adaptacji równa 23 m2 dla większych i 13 m2 dla mniejszych posiada dodatkową możliwość podziału by umożliwić wynajem drobnym najemcom. Powyżej użytkowej wysokości 3 m – przewidziano poziom rewizyjny dla konstrukcji i łożysk estakady. Pawilony wykończone zostały z zewnątrz płytami z laminatu, co ma ułatwić utrzymanie ich w czystości, zagwarantować poprzez moduł ukrycie drzwi i drzwiczek rewizyjnych konstrukcji, oraz umożliwić proste oklejanie powierzchni folią, by w razie potrzeby zmienić fasady w nośniki grafik.
Jako element infrastruktury dający możliwość działań informacyjno – promocyjnych miasta przewidziano boczne ściany pawilonów, tworzących fasadę estakady, wykończone białym laminatem. Dają one szeroką możliwość oklejania czarną folią z grafiką tematyczną na okazję świąt, promocji historii miasta i innych wydarzeń.

Ponadto zachowują możliwość posiadania czystych i schludnych powierzchni. Należy podkreślić, iż jest to niedrogie i elastyczne rozwiązanie pozwalające tworzyć grafikę w przestrzeni chorzowskiego rynku. Słupy na parkingach również mogą współtworzyć całość tej otwartej galerii miejskiej.
Opinia jury:

Projekt prezentuje oszczędny sposób odniesienia się do estakady i przestrzeni pod nią, jednolicie aranżując zarówno kubatury jak i elementy zagospodarowania terenu. Minimalistyczne decyzje odwołują się tu do klasycznego rozumienia przestrzeni publicznej. Decyzja by skromnymi dyspozycjami nowej zabudowy organizować przestrzeń Rynku, zdaniem Sądu zasługuje również na nagrodę.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl