Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28.
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Kierownik zespołu projektowego:  
 • dr inż. arch. Romuald Loegler  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Joanna Nosal  
 • inż. arch. Michał Kapelak  
 • inż. arch. Kamil Lis  
 • mgr inż. arch. Piotr Woliński  
 • inż. arch. Marta Dubik,  
 • inż. arch. Piotr Kendzierawski  
 • inż. arch. Michał Przetaczek  
 •  
 • http://www.loegler.com.pl/  
 •  

Proponowana hala sportowo- widowiskowa, to obiekt, formalnie i symbolicznie imponujący, energetyczny, poruszający swą estetyką, charakteryzującą się prostotą, klarownością z gatunku „minimal art.”.

Jest stworzony rygorystycznym porządkiem konstrukcyjnego układu, w obu aspektach: architektonicznych i urbanistycznych uwarunkowań. Tym samym wyznacza nowy ład w obszarze swojej lokalizacji. Staje się on prawdziwą, o indywidualnym wyrazie, ikoną UCZELNI.

Poprzez kontrast z otoczeniem, kreuje nową, dynamiczną interpretację otaczającej go przestrzeni.

Zaprojektowany w architektonicznej stylizacji, będącej rezultatem przyjętej idei - głównej myśli przewodniej projektu: zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku, obiekt prezentuje zarazem wysokie walory estetyczne.

Jego znaczący i trwały wpływ na rangę Uczelni, której ma służyć, wynika też z jego wielofunkcyjności, czyniącej budynek otwartym na zaspokojenie ambicji i potrzeb sportowych i kulturalnych akademickiej społeczności.

Architektoniczny rezultat przyjętej idei i strategii scenariusza aranżacji przestrzeni, wyraża funkcjonalną polimorficzną rolę obiektu – sport, kultura, zdrowie…., świadczącą o statusie i ambicjach Uczelni.

Przewidziany do realizacji budynek, oparty o rygor geometrii, otacza jednorodna powłoka, „secondo skin”, termoizolacyjna elewacja, stworzona ze szklanych kształtek systemu Linit, wypełnionych termiczną izolacją, elewacją reagującą na zmienne oświetlenie w ciągu dnia i pór roku, podkreślając swój niezależny byt nocną iluminacją, efekt wewnętrznego, użytkowego oświetlenia pomieszczeń!

Ten metafizyczny akcent, wywołać ma rezonans bezpośredniego i dalszego otoczenia! Interpretuje on na nowo lokalne uwarunkowania utrwalone także w ustaleniach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W efekcie tej ostrożnej interpretacji, powstała jasna propozycja stworzenia wyrafinowanej, organicznej przestrzeni, wyróżniającej się formalną i funkcjonalną, łatwo odczytywalną i zrozumiałą składnią.

Funkcjonalne relacje pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowymi, oparte zostały o czytelny system wewnętrznej komunikacji.

Przestrzeń wewnętrzna budynku ukształtowana została w oparciu o strukturę otwarć – architektonicznych próżni, które są odczytywane, jako dynamiczny, wewnętrzny element integrujący – bardzo ważny aspekt wzajemnego dialogu akademickiej społeczności. Wprowadzenie próżni architektonicznych do języka form, to zarazem ważny aspekt ekonomii zarządzania i użytkowania budynku.

Próżnie ciągów komunikacyjnych, prowadzonych wzdłuż budynku, stanowią element zintegrowanego systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i instalacji odymiania obiektu.

SECOND SKIN – elewacja – termos, wykonana z izolowanych termicznie kształtek profilowanego szkła LINIT, chronić ma budynek przed nadmiernym schładzaniem lub przegrzewaniem. Pozwala na naturalną wentylację i zapewnienie klimatycznego komfortu w czasie mniej intensywnego użytkowania (np. bez publiczności), naturalną wentylację, wspomaganą jedynie przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Jako zbiornik dymu, próżnie pozwalają na zastosowanie, bez kosztowej instalacji oddymiającej, drogi ewakuacyjne w czasie ewentualnego pożaru.

System architektonicznych próżni, niezależnie od wciągnięcia ich w wyrafinowany system rozwiązań techniki budynku, pozwala zapewnienie maksymalnej penetracji światła dziennego do wnętrz budynku, które zapewnia użytkownikom przyjazny klimat, redukuje także koszty zużycia energii elektrycznej.
Budynek, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, chroni też otaczającą zabudowę od nadmiernego hałasu w przypadku dużych imprez.

Prosty i jednorodny system konstrukcyjny budynku, oparty został o monolityczne, żelbetowe ściany, pozostawione w fakturze betonu elewacyjnego. Siatkowa konstrukcja stalowego przekrycia hali, oparta obwodowo na ścianach, uwalnia wielko powierzchniowe pomieszczenia od konfliktu z systemem podpór.

Żelbetowe ściany hali, „opakowane” zostały osłoną - drugą skórą. Semi- transparentne ściany systemu LINIT, perforowane zostały, horyzontalnie rozmieszczonymi okienkami-szczelinami, zapewniającymi użytkownikowi wglądy w otoczenie.

Wewnętrzne wykończenie budynku bazuje głównie na architektonicznym betonie wylewanych ścian, skontrastowanych ze szkłem: transparentnym i semi transparentnym.
Uzupełnieniem wykończenia wnętrz budynku są posadzki, dobrane stosownie do funkcji pomieszczeń.

W przestrzeniach komunikacyjnych gres, w hali sportowej przewiduje się zastosować parkiet lub syntetyczne wykładziny, spełniające użytkowe i higieniczne wymagania dla obiektów sportowych np. typu TARKET.

Urbanistyczne zagospodarowanie terenu jest rezultatem zarówno ograniczeń i uwarunkowań, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i przyjętej zasady etapowej realizacji.

Hala sportowo - widowiskowa przewidziana jest do realizacji w pierwszym etapie zostanie uzupełniona o program zewnętrznych boisk wraz z amfiteatrem w drugim etapie, tj. po wyburzeniu istniejącego obiektu zlokalizowanego na terenie oznaczonym w planie symbolem SR1.

W usytuowaniu budynku istotne znaczenie miało przyjęcie linii zabudowy. Przyjęta została, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu w odległości 20 metrów od Alei Smorawińskiego, z uwagi na fakt, że w projektowanym budynku od tej strony nie przewiduje się okien do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Rezultatem takiego usytuowania budynku, jest pozyskanie wymaganej wielkości powierzchni terenu dla, przewidzianych warunkami konkursowymi, boisk do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Rozwiązanie takie umożliwiło także, bezkolizyjne z terenami dla sportu, usytuowanie amfiteatru przy zespole pomieszczeń klubu studenckiego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl