Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik
I nagroda

<<< powrót
  • InterUrban Łukasz Piankowski
Skład zespołu:

Opis przyjętych rozwiązań koncepcji.

'Propozycja projektowa dąży do odzyskania charakterystycznych elementów topografii obszarów styku lądu i wody: plaża, rozlewiska i wzgórza. W projekcie implikuje to zorganizowaną wizją szeregu przedsięwzięć o zróżnicowanych zakresach interwencji (ze względu na oczekiwania spełnienia różnych potrzeb) zmieniających krajobraz w jego zasadniczych i metaforycznych elementach: wzorze parcelacji, modelowaniu wzgórz i niecek, blokach wegetacji, tworzeniu ikon współczesnych przestrzeni publicznych.'

fragment opisu koncepcji projektu konkursowego budynku Centrum Nauki Kopernik z 2005 roku

Hol główny CNK

Przyjęta struktura przestrzenna wnętrza holu głównego CNK wpisuje się w pierwotną koncepcję budynku, poprzez specyficzne ukształtowanie brył nawiązano do idei geomorfologii, charakterystycznych elementów topografii obszarów styku lądu. Bliskość rzeki, siła natury, nurt który nieustannie zmienia i modeluje nabrzeże to podstawowe cechy pobliskiego krajobrazu. Uzyskane za pomocą geometrycznych przekształceń formy zostały zlokalizowane w przestrzeni holu głównego w sposób zapewniający bezkolizyjną komunikację oraz w czytelny organizują rozmieszczenie poszczególnych funkcji nadając im przy tym ciekawy efekt wizualny kontrastując z industrialnym charakterem wnętrza. Użyta kolorystyka pawilonów stanowi skojarzenia z barwą ziemi, w swojej formie nawiązuje do głazów narzutowych.

Planetarium

‘Niebo Kopernika’ jako jedno z najnowocześniejszych planetariów w Europie stanowi niewątpliwy wkład w edukacje, poznawanie świata oraz rozwój poprzez naukę. Owa nauka, chęć poznawcza i odkrywania wszechświata powinna stać się cecha znamienna placówki, co za tym idzie ma bezpośrednie przełożenie na walory wizerunkowe, estetyczne. Koncepcja aranżacji wnętrza opiera się na idei obserwacji nieba, najważniejsze jest wrażenie, poczucie wyjątkowości, nastroju, miejsce to powinno inspirować i budzić ciekawość. Odwiedzający poprzez wrażenia estetyczne mogą poczuć się jakby byli częścią spektaklu, który zaraz obejrzą. Kolorystyka w odcieniach błękitu i poprzecinane formy oświetlenia na suficie budzą skojarzenia z obserwacja gwiazd.

Funkcja.

Hol główny CNK


Istotnym aspektem projektowej struktury jest zapewnienie dostępności oraz poprawa funkcjonowania placówki w kontekście dużej liczby odwiedzin.
Dotychczasowy układ funkcjonalny został zmodyfikowany poprzez przeniesienie sklepu z pamiątkami do północnej części tzw. agory oraz podzielenie przestrzeni na dwa niezależne punkty sprzedaży: większy dostępny z agory w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia oraz mniejszy w formie kiosku pawilonu wraz z magazynem podręcznym w części ogólnodostępnej holu głównego CNK.

Istniejące kasy podzielono wg. sugestii na dwa niezależne układy: strefa kasowo-informacyjna z trzema stanowiskami w centralnej części obiektu oraz mniejsza strefa z dwoma stanowiskami dostępna zarówno z części biletowanej oraz ogólnodostępnej (jedna kasa z obniżoną ladą dla obsługi osób niepełnosprawnych oraz VIP z kamerą). Wolna przestrzeń pod kraterem nr 2 (dotychczasowo znajdowały się tam kasy) przewidziano na zorganizowanie miejsca dla grup zorganizowanych, przestrzeń ta umożliwia spotkanie grupy do 50 osób, wyposażona w system mobilnych, modułowych mebli do dowolnego aranżowania. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dedykowane wejście na agorę ułatwiające poruszanie się grupom. Obecna lokalizacja strefy gastronomicznej pozostaje bez zmian, układ pawilonów wolnostojących w sposób czytelny odgradza klientów od głównych ciągów komunikacyjnych. Wydawanie i przyjmowanie zamówień odbywa się na pierwotnych zasadach, za strefa kas zlokalizowano zabudowę meblarska z automatami na napoje, sztućcami, pomocnikiem gastronomicznym, zwrotem naczyń, miejscami na wózki oraz segregacje odpadów. Sala konsumpcyjna wyposażona została w modułowe stoliki z możliwością łączenia 2, 4, 6 i więcej osób.

Od strony głównego wejścia znajduje się główna tablica informacyjna, w niezmienionej szacie identyfikacji wizualnej, pozostawiono aktualny układ podziału strefy szatni na indywidualna grupową. W części indywidualnej znajduje się system wieszaków ubraniowych zapewniający możliwość jednoczesnego przyjęcia blisko 800 osób oraz dodatkowo miejsce na 88 szafek zamykanych dla pozostawienia rzeczy osobistych. W dalszej części umieszczono szatnię grupową z koszami zbiorczymi do przechowywania odzieży. Docelowo, jednocześnie szatnia może przyjąć max. około 1500 osób wliczając grupy zorganizowane. Sugeruje się przeniesienie eksponatu’ Robothespian’ w niezmienionej formie do części biletowanej widocznej z holu, która będzie funkcjonować jako powitanie dla odwiedzających.

Planetarium

Aranżując strefę wejścia głównego do planetarium wzięto pod uwagę problemy wynikające z kolizji wchodzących do budynku z użytkownikami strefy gastronomicznej. Stanowiska kasowo-informacyjne umieszczone centralnie poprawiają funkcjonowanie poszczególnych grup oraz w sposób czytelny strefują pomieszczenie. Przy wejściu głównym, przed kasami znajduje się informacja, cenniki program wydarzeń tak aby umożliwić w dogodnym miejscu zapoznanie się z ofertą planetarium w formie zarówno drukowanej jak i interaktywnej. Dalej poruszając się w głąb umieszczono gablotę z ekspozycją nagród zdobytych przez Planetarium. Zabudowa baru została zaaranżowana zgodnie z wytycznymi technologii kuchni, sala konsumpcyjna z możliwością łączenia stolików w 2, 4, 6 i więcej osób oraz modułowe siedzenia strefy chillout stanowią dopełnienie holu bezpośrednio przed wejściem na seans. Istotnym elementem pozostaje eksponat ‘Heliocam’ w miejscu wskazanym przez organizatora konkursu.

Przyjęte rozwiązania komunikacyjne.

Hol główny CNK


Analizując obecne uwarunkowania komunikacyjne przyjęto czytelny układ dróg z podziałem na wchodzących i wychodzących. Uporządkowano system dróg komunikacyjnych, począwszy od wejścia, szatnie, zakup biletów, strefę gastronomiczną, sklep. W obecnym układzie wyeliminowano krzyżowanie się komunikacji, powiększono przedpole przed kasami, zwłaszcza w kontekście tworzących się kolejek. Poszczególne funkcje usytuowane zostały prostopadle do rzeki oraz równolegle do osób wchodzących i opuszczających hol główny. Wyróżniono (również w sposób graficzny - poziome pasy na posadzce) strefy funkcjonalne, które maja za zadanie informować wchodzących i ułatwiać orientacje w przestrzeni. Istniejący układ dróg i wyjść ewakuacyjnych pozostał niezmieniony.

Planetarium

W zaproponowanej koncepcji wnętrza holu wejściowego kluczowa rolę stanowi zorganizowanie i ujednolicenie krzyżujących się dróg komunikacji oraz podkreślenie walorów estetycznych jak i wizerunkowych. Układ poszczególnych funkcji zaplanowany został z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających, umieszczona w centralnej części lada kasowo - informacyjna z dwoma stanowiskami (zarówno dla odwiedzających z zewnątrz jak i z budynku CNK) stanowi akcent przestrzenny, funkcje towarzyszące jak : informacje, strefa baru, wypoczynku znajdują się w bezpośredniej bliskości nie kolidując ze sobą. Zachowano w ten sposób łatwy dostęp funkcji w formie obejścia wokół lady kasowo-informacyjnej. Istniejący układ dróg i wyjść ewakuacyjnych pozostał niezmieniony.

Przyjęte rozwiązania wyposażenia wnętrza / system oznakowania informacyjnego.

Hol główny CNK / Planetarium


System oznakowania informacyjnego
Istniejący system oznakowania informacyjnego zostaje wzbogacony o elementy świetlne – neony montowane przy suficie umożliwiające odwiedzającemu łatwą orientację w przestrzeni i poruszanie się po strefach wejściowych. Obecne tablice informacyjne są mało widoczne w przestrzeni i trudno dostępne dla dużej liczby użytkowników – proponowane elementy umożliwiają szerokiej grupie użytkowników bezkolizyjne poruszanie się po holu. System informacyjny wykorzystuje istniejący krój pisma i kolor, będący częścią identyfikacji graficznej obiektu.

Hol główny CNK

Podstawą konstrukcji projektowanych pawilonów kiosków są profile stalowe spawane ze sobą. Dodatkowymi elementami są płyty drewnopochodne które po odpowiednim złączeniu dają solidną podstawę dla warstwy wykończeniowej jaką jest płyta kompozytowa w kolorze miedziano-brązowym. Metaliczne wykończenie zewnętrzne kiosków kontrastuje z ich ciemnym wnętrzem utrzymanym w czarnym kolorze.

Kiosk-sklepik został wyposażony w specjalne regały sklepowe w kolorze czarnym umożliwiające eksponowanie produktów. Zastosowanie ciemnej barwy wykończeniowej uwypukla to co w sklepie najważniejsze czyli produkt. Dodatkowo we wszystkich pawilonach zastosowano oświetlenie mocowane w suficie zapewniające odpowiednią ilość światła we wszystkich projektowanych elementach.

Stanowiska kasowe zostały wyposażone w niezbędne, wymagane przez organizatora elementy opisane na rysunku detalu. Ważnym atutem proponowanych form kas jest całkowite wydzielenie stanowisk w holu co zapewnia całkowite bezpieczeństwo i uniemożliwia dostęp osób trzecich ( zastosowano kontrolę dostępu dla wszystkich stanowisk. Dodatkowo wnętrza pawilonów kasowych zostały wykończone panelami akustycznymi co ogranicza hałas w strefie kasowej.

Planetarium

Centralnym elementem kształtujących wnętrze pod względem formalnym i funkcjonalnym w strefie wejściowej planetarium jest okrągła lada wykonana w lakierowanej płyty MDF. Lada została wyposażona we wszystkie wymagane elementy umożliwiające równoległą obsługę dwóch stanowisk biletowo – informacyjnych. Futurystyczne lampy pełnią także funkcję informacyjną - podkreślają rangę elementu oraz kierują odwiedzających we właściwe miejsce. W kontraście do projektowanej lady biletowej lada barowa została wykończona w ciemnym matowym odcieniu kierując całą uwagę na stanowisko informacyjne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl