Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2
Wyróżnienie

<<< powrót
  • mmpb projekty i realizacje Michał Strączek + Filip Chabowski
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Michał Strączek  
  • mgr inż. arch. Filip Chabowski  
  •  
  • współpraca:  
  • Maciej Kowalik - student III roku WA PK  
  •  
  •  
  • http://www.mmbp.pl/  
  •  

Lokalizacja obiektu.

Zgodnie z wytycznymi konkursu, projektowany budynek zlokalizowano na działce 2-1507/2 w Mielcu. Projektowany teren położony jest na osi kulturalno-rekreacyjno- usługowej z towarzyszącą infrastrukturą edukacyjną, pomiędzy ulicami Janusza Kusocińskiego i Ludwika Solskiego biegnącymi z kierunków południowy-wschód na północny-zachód. Oś stanowi centralną część większego założenia urbanistycznego tzw. „Osiedla”, tworzonego przez osiedla „Kusocińskiego” powstałego w latach 50 i 60, osiedla „Kopernika” powstałego w latach 60, 70 i 80, oraz osiedla „Niepodległości” powstałego w latach 30, 40 i 50. Oś jest przedłużeniem osi widokowo-kompozycyjnej osiedla „Niepodległości”.

Idea.

Główną ideą projektu jest maksymalne wykorzystanie warunków lokalizacji obiektu. Rzadko się zdarza, że budynek może mieć takie unikalne położenie w pobliżu przepięknego parku z dużą ilością drzewostanu w samym centrum dużego zespołu mieszkaniowego z bogatą infrastrukturą kulturalno-rekreacyjno-usługową. Z tego powodu postanowiono otworzyć maksymalnie budynek w stronę parku. Uzyskano to poprzez całkowicie przeszkloną elewację, przez którą widoczne będą zbiory książek. W Ogrodzie Słowa rozmieszczono pawilony powiązane funkcjonalnie z Biblioteką, również za pomocą dronów.

Obiekt przeszedł swoistą transformację „typowej biblioteki” w „bibliotekę otwartą”. Prostopadły rzut, tworzący zamkniętą kubaturę z „wnętrzem introwertycznym” zmiękczono na prostokątnych końcach otwierając wnętrze. Następnie podkreślono wejścia tworząc zadaszenie oraz taras od strony ogrodu. Końcowym etapem było rozmieszczenie wielofunkcyjnych pawilonów w ogrodzie.

Kompozycja.

Rzut budynku jest symetryczny, przypominający wydłużony prostokąt z pełnym zaokrągleniem krótszych boków. Główne wejście do holu ulokowano centralnie na długim boku i podkreślono podcieniem od strony dojścia wzdłuż ul. Kusocińskiego. Po przeciwnej stronie holu znajduje się wejście z Ogrodu Słowa.
W projekcie położono duży nacisk na maksymalne wykorzystanie walorów lokalizacyjnych – sąsiedztwo z parkiem. Postanowiono zaprojektować obiekt, który nie będzie stanowił konkurencji a raczej przez umiejętne wtopienie się w zieleń będzie stanowił jej dopełnienie. W tym celu postanowiono maksymalnie otworzyć elewację na park. Przeszklona elewacja, przez którą będą widoczne zbiory będzie również częściowo odbijać znajdujące się w parku drzewa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ogranicza wielkość budynku, dlatego w ogrodzie zaproponowano siedem zróżnicowanych wielkością i funkcją pawilonów.

Funkcja.

Program biblioteki w całości wypełnia postawione przez Zamawiającego zadania. Budynek podzielony jest na sześć stref. Na dwóch kondygnacjach hol główny dzieli budynek na skrzydło północne i południowe.

Kondygnacja 1 - część centralna budynku:
- Hol główny z centralnie ulokowanymi reprezentacyjnymi schodami i windą pneumatyczną. Zewnętrza płaszczyzna obudowy schodów stanowi cyfrowy panel pełniący funkcję informacyjną jako „Multimedialny Atlas Miasta”. Przy wejściu zostało usytuowane otwarte stanowisko recepcji. Przed wejściem głównym od strony ul. Kusocińskiego pod zadaszeniem znajduje się strefa parkowania dla rowerów.

Kondygnacja 1 - skrzydło północne:
- Bezpośrednio z holu głównego jest dostęp do szatni, pomieszczenia katalogowego obsługującego katalog książek oraz komunikacji poziomej obsługującej przestrzeń administracyjną. W głębi skrzydła znajduje się magazyn książek, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczne, serwerownia oraz klatka ewakuacyjna z kondygnacji 2. Przy klatce ewakuacyjnej zlokalizowano windę techniczną w celu dostawy książek na kondygnację 2. Dla pracowników biblioteki przewidziano dodatkowe wejście do budynku będące jednocześnie wejściem ewakuacyjnym.

Kondygnacja 1 - skrzydło południowe:
- Bezpośrednio z holu głównego jest dostęp do pomieszczenia pracowni plastycznej ze stanowiskiem introligatorskim, kserem, drukiem 2D i 3D, pomieszczenia centrum wiedzy o regionie z pracownią dokumentów życia społecznego oraz do komunikacji poziomej. W bezpośrednim sąsiedztwie holu głównego z korytarza można wejść do strefy sanitarnej-WC. W głębi skrzydła znajduje się strefa nastolatka 13+ i kącik malucha z osobnym dostępem do toalety. Na przedłużeniu korytarza ulokowano wspólną przestrzeń dla sali spotkań autorskich i artystycznych wraz z przestrzenią ekspozycyjną dla wystawy stałej możliwą do aranżacji przy pomocy modułowych ścian działowych. Symetrycznie do skrzydła północnego zlokalizowano klatkę ewakuacyjną z kondygnacji 2.

Kondygnacja 2 - część centralna budynku:
- Hol główny z centralnie ulokowanymi reprezentacyjnymi schodami i windą pneumatyczną. Z holu głównego od strony Ogrodu Słowa znajduje się wyjście na taras. Taras pełni funkcje widokową, jest przedłużeniem kawiarni, znajduje się tu również strefa z której startują i lądują drony obsługujące pawilony.

Kondygnacja 2 - skrzydło północne:
- Bezpośrednio z holu głównego dostęp do wypożyczalni literatury popularnonaukowej i pięknej oraz e-biblioteki - wypożyczalni multimedialnej. W głębi skrzydła bezpośrednio z przestrzeni e-biblioteki znajduje się dostęp do przestrzeni e-czytelni. Aby zapewnić ewakuację skrajnie ulokowanych pomieszczeń w głębi skrzydła zlokalizowano klatkę ewakuacyjną. Przy klatce ewakuacyjnej ulokowano dział gromadzenia i opracowywania zbiorów połączony z kondygnacją 1 za pomocą windy technicznej. W strefie e-biblioteki przechowywane są drony. Ze strefy tej znajduje się bezpośrednie wyjście na taras. Dodatkowym atutem pomieszczenia e-czytelni jest duża otwarta przestrzeń, która może zostać zaaranżowana np. dla celów inscenizacyjnych, może również przejąć lub wspomagać funkcję sali spotkań autorskich i artystycznych, przestrzeni ekspozycyjnej.

Kondygnacja 2 - skrzydło południowe:
- Bezpośrednio z holu głównego dostęp do pomieszczenia kawiarni, wypożyczalni naukowej oraz do komunikacji poziomej. W kawiarni znajduje się wyjście na taras. W bezpośrednim sąsiedztwie holu głównego i kawiarni znajdują się toalety-WC. W głębi skrzydła znajduje się kącik seniora, czytelnia czasopism bieżących oraz czytelnia naukowa powiązana bezpośrednio z wypożyczalnią naukową. Symetrycznie do skrzydła północnego zlokalizowano klatkę ewakuacyjną z kondygnacji 2. Ze względu na otwartą przestrzeń, czytelnia naukowa może zostać wykorzystana analogicznie do e-czytelni.

Elewacja budynku jest otwarta. Po obwodzie wyznaczono strefy lokowania książek, w których na wyznaczonych regałach rozmieszczane są książki i czasopisma odpowiednie dla danej strefy. Pomiędzy regałami a krawędzią elewacji znajduje się galeria, w obrębie której ulokowano wygodne siedziska - pufy pozwalające zanurzyć się w lekturze przy jednoczesnym obcowaniu z otaczającą przyrodą w Ogrodzie Słowa i wzdłuż ulicy Kusocińskiego. Całkowita długość strefy lokowania książek wzdłuż elewacji (wliczając system regałów w magazynie książek i regały w strefie administracyjnej) na obu kondygnacjach wynosi 280m.

Ewakuacja w budynku na kondygnacji 1 odbywa się poprzez drzwi zewnętrzne w fasadzie szklanej rozlokowane w strefie centralnej-hol oraz w skrzydle północnym i południowym. Ewakuacja z kondygnacji 2 odbywa się za pomocą trzech trzonów klatek schodowych sprowadzających użytkowników na kondygnacje 1 bezpośrednio na drogę ewakuacyjną.

W Ogrodzie Słowa zaprojektowano siedem pawilonów. Pawilony są uzupełnieniem funkcji biblioteki, mogą pomieścić grupę kilkunastu osób, są w pełni multimedialne z dostępem do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Każdy obiekt został wyposażony w lądowisko dla drona, za pomocą którego będzie można otrzymać wypożyczone książki, czasopisma, gry planszowe, filmy, gry wideo, itp. Możliwość wykorzystania jest bardzo szeroka i dostosowana do aktualnych potrzeb użytkowników.

Ogród przy bibliotece ma pełnić funkcję parkowo – kulturalną wraz z częścią parku zlokalizowanego pomiędzy Domem Kultury a Biblioteką. Dla celów edukacyjnych w ogrodzie wydzielono poletko ekologiczne w którym sadzone będą sezonowe rośliny i warzywa.

Plac po drugiej stronie ul. Grunwaldzkiej ma pełnić wiele funkcji w zależności od pory dnia i roku. Po konsultacjach społecznych postanowiono reaktywować targ, który będzie działał w godzinach porannych. Podczas dnia będzie pełnił funkcję placu zabaw dla najmłodszych dzieci, placu gier i zabaw dla młodzieży, również wzbogacając ofertę rekreacyjną dla uczniów okolicznych szkół. W godzinach popołudniowych i wieczornych można organizować spotkania kulturalne, teatralne oraz letnie kino.

Komunikacja kołowa w obrębie II etapu uległa korekcie. Ulica Grunwaldzka na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Solskiego została podniesiona do poziomu pieszych i rowerzystów. Wprowadzono skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią w celu uspokojenia ruchu w sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wzdłuż ulicy Kusocińskiego wprowadzono dwukierunkową ścieżkę rowerową, natomiast wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i Leopolda Staffa dodatkowo wprowadzono ruch rowerowy jednokierunkowy zgodny z kierunkiem jazdy samochodów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl