Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Biuro Studiów i Projektów Architekt Barbara Średniawa
Skład zespołu:
 • Arch. Piotr Średniawa  
 • Arch. Barbara Średniawa  
 •  
 • Współpraca  
 • Olga Sarecka – Stud. WA Pol. Śl.  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.bsp-architekt.com/  
 •  


Opinia sadu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za holistyczne połączenie elementów struktury przestrzennej miasta, w tym szczególnie uwzględniające rolę historycznych obszarów zieleni miejskiej i ich wpływ na sposób zagospodarowania obszaru rynku i ulic jako zielonych traktów (tzw. zieleń zurbanizowana).

Płaska powierzchnia rynku z pasmowym rysunkiem posadzki jako odpowiednikiem podziałów łanowych stanowi ciekawy kontekst tożsamościowy miejsca. Zarysowana geometrycznym rysunkiem posadzki kompozycja płyty oparta o trzy trójkątne strefy odmiennego użytkowania wydaje się zbyt mocno dynamizować powierzchnię placu nadając jej cech pejoratywnych względem pierzei o niewielkiej skali i randze budynków.

Ciekawym rozwiązaniem są elementy znaczeniowe: fontanny, zegar słoneczny aleja historii miasta umieszczone w płaszczyźnie posadzki. Budzą zastrzeżenia żywopłoty w strefie „rekreacyjnej”, są obcym elementem projektowanego placu.

Wprowadzenie kilku rodzajów oświetlenia placu i budynków jest właściwe i w pełni uzasadnione. Projektowane budynki wpisują się w geometrię archetypów pod względem skali i formy.

Budzi zastrzeżenia segmentacja pasmowa wszystkich nowych budynków, pewnego rodzaju uniformizacja stylistyki, niezależna od funkcji i miejsca. Praca spełnia normę kosztów inwestycyjnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl