Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
II nagroda

<<< powrót
 • ARSIS Atelier Projektowe
 • FINM Karol Sabalczyk
Skład zespołu:
 • arsis.pl + finm.eu  
 •  
 • Agnieszka Kaczmarska  
 • Karol Sabalczyk  
 • Karol Grabowski  
 • Aleksander Krajewski  
 •  
 •  
 • http://arsis.pl/  
 • http://finm.eu/  
 •  


Opinia sądu konkursowego:

II nagrodę przyznano za czytelną formę aranżacji przestrzeni placu przy pomocy kompozycji stałych elementów wyznaczających strefy o wielorakim charakterze użytkowania przestrzeni rynku. Na płycie rynku podążającej za naturalnym spadkiem terenu wydzielono dwie strefy funkcjonalne: rekreacyjną (fontanna multimedialna, zieleniec, ławki i stoły) i artystyczną (scena z fontannami), obie komponowane w oparciu o hipotetyczny zarys reliktu ratusza miejskiego.

Ciekawym, choć kontrowersyjnym rozwiązaniem jest zagłębienie amfiteatralne wokół eksponowanych reliktów historycznego obiektu. Zagłębienie wymusza wprowadzenie barier ochronnych, nie koniecznie pożądanych w obszarze placu. Wprowadzenie podestu estrady jako stałego elementu placu wraz z fontannami definiuje na trwałe przestrzeń tej strefy rynku i zachęca do codziennego jej użytkowania, nie tylko o charakterze wydarzeń artystycznych.

Wszystkie obiekty stanowiące stałe „umeblowanie” rynku są elementami celowymi, zapraszającym potencjalnych użytkowników do intensywnego, codziennego ich wykorzystania. Posadzka kamienna w rysunku planu kontynuuje w sposób ciekawy podziały w liniach granic posesji. Szpalery drzew izolują strefy funkcjonalne od ruchu kołowego. Projektowane budynki o współczesnym charakterze wpisują się w cechy architektury rodzimej (właściwa skala, czysta i oszczędna w wyrazie dyspozycja detalu).

Proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe są w pełni prawidłowe. Koszty realizacyjne mieszczą się w postulowanych warunkami zakresach.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl