Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
I nagroda

<<< powrót
 • Marcin Ustupski-Kaźmik i Krystian Krawczyk
Skład zespołu:
 • Krystian Krawczyk  
 • Marcin Ustupski-Kaźmik  
 •  
 • Agnieszka Kłoczko  
 • stud. Aleksandra Kubacka  
 • stud. Damian Szwajkos  
 •  
 • wizualizacje:  
 • visualPAKK  
 •  
 • http://muks.eu/  


Opinia sądu konkursowego:

I nagrodę przyznano za racjonalne funkcjonalnie i estetycznie uzasadnione rozwiązania przestrzenno–materiałowe nadające miejscu cech reprezentacyjnych przy równocześnie atrakcyjnie kreowanych kameralnych enklawach stref różnego sposobu użytkowania. Zachowanie naturalnego spadku połaci rynku, przy nieznacznym zróżnicowaniu poziomów wzdłuż południowej pierzei (amfiteatr z siedziskami i plateau przy kawiarni) wraz dwoma dekoracyjnymi akwenami wyposażonymi w fontanny stanowią właściwą dyspozycję funkcjonalną przestrzeni placu.

Funkcje codziennego użytkowania w otwartej przestrzeni zostały zlokalizowane w strefie ruchu uspokojonego, blisko pierzei południowej o potencjalnie bogatym programie usługowym, wzbogaconym o nowy obiekt oraz w sąsiedztwie centrum informacji z atrakcyjnym programem o znaczeniu turystycznym. Tak zagregowany program w najwyższej części placu, uwalnia jego pozostałą przestrzeń dla wielorakich wydarzeń artystycznych, happeningowych, różnego rodzaju kiermaszów, wystaw i ogólnie aktywności związanych z kulturą, a także z życiem społecznym mieszkańców miasta.

Modularny podział rysunku posadzki dostosowany do szerokości traktów kamienic w pierzejach rynku (na obu kierunkach) tworzy przy użyciu odmiennych szarości płyt kamiennych mozaikę łagodzącą rygor geometrycznych podziałów i może w porach deszczowych czynić powierzchnię placu atrakcyjną i „żywą”. Drzewa w klombach i szpalerach w pobliżu północnej pierzei stanowią atrakcyjne tło dla wydarzeń artystycznych, przy czym równocześnie są swojego rodzaju buforem pomiędzy placem a ulicą o stosunkowo intensywnym ruchu kołowym. Spowolnienie ruchu nie oznacza eliminacji pojazdów w tej strefie.

Linia świetlna placu na osi kamienicy Przypkowskiech – Muzeum Zegarów oraz pasaż pomiędzy akwenami wodnym akcentują ten obiekt traktowany jako symbol i duma mieszkańców. Projektowane obiekty - centrum informacji przy ulicy Głowackiego oraz dom handlowo-usługowy na narożniku ulic 11-go Listopada oraz ul. Kościelnej, a także budynek mieszkalno-usługowy wzdłuż ulicy Partyzantów wpisują się w kontekst miejsca zarówno geometrią brył jak i skalą oraz współczesnym detalem otworów okiennych i portali.

Koszt realizacji inwestycji wypada korzystnie na tle innych opracowań, a prostota i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań nie będą generowały zbytnich kosztów eksploatacyjnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl