Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • DGM ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • Joanna Migut  
 • Agnieszka Gozdek  
 • Paweł Migut  
 • Adam Derlatka  
 •  
 • współpraca  
 • stud. arch. Karolina Sikora  
 •  
 •  
 • http://www.dgmarchitekci.pl/  
 •  

Koncepcja architektoniczna.

W procesie projektowym przewodnią ideą było stworzenie budynku łączącego ogólnodostępne funkcje koncertowe, będące centrum życia kulturalnego z wymagającą skupienia i ciszy strefą edukacji muzycznej w nawiązaniu do istniejącego budynku Domu Sierot.

Zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek został połączony z d. Domem Sierot, kompozycyjnie stanowi dla niego ukrytą od strony ulicy Rakowieckiej równowagę bryłową. Obrysem kontynuuje gabaryty istniejącego budynku, wysokościowo dochodzi do linii gzymsu.

Projektowana część ZSMW została połączona lekkim przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem d. Domu Sierot. Forma łącznika nie zaburza charakteru zabytkowego obiektu, eksponując jego elewację z foyer, jest główną przestrzenią - sercem - spajającą przestrzennie i funkcjonalnie istniejący i projektowany budynek. Pełni rolę strefy rekreacyjnej dla uczniów oraz reprezentacyjnego foyer na potrzeby koncertów.

Od strony północnej zachowano charakterystyczny symetryczny układ placu z miejscem postojowym dla autobusów. Od strony południowej zaprojektowano zielone tereny rekreacyjne. Od strony zachodniej wzdłuż dłuższego boku obydwu budynków została przeprowadzona przelotowa droga pożarowa. Od strony wschodniej, wzdłuż zaplecza sali koncertowej zaprojektowano podjazd techniczny i dwukierunkowy wjazd/wyjazd do parkingu podziemnego.

Projektowany budynek szkoły muzycznej

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi w istniejącym budynku d. Domu Sierot przewidziano część funkcji dotyczącą administracji i edukacji ogólnej. Projektowany budynek pełni funkcję edukacji muzycznej, koncertową (dostępną dla zewnętrznej publiczności), sportową oraz biblioteczną. Jako uzupełnienie proponuje się wprowadzenie windy w istniejącym obiekcie.

Łącznik foyer stanowi główną przestrzeń reprezentacyjną, łączącą istniejący budynek z projektowanym. Gabaryty projektowanego budynku nawiązują do kubatury d. Domu Sierot, zachowując charakterystyczną bryłową osiowość kompozycji. Bezpośrednio z łącznika mamy zapewniony dostęp i wgląd do poszczególnych stref, przez wzajemnie przenikające się przestrzenie.

Strefa publiczna - koncertowa składająca się z dużej sali koncertowej (359 miejsc),, stanowiącej trzon budynku i dwóch sal kameralnych (78 miejsc) została zlokalizowana na parterze i kondygnacji -1, dostępna z dwukondygnacyjnego foyer - łącznika. Na górnym poziomie zaprojektowano część reprezentacyjną, na dolnym szatnię, kawiarnie i toalety dla gości. Otwarta przestrzeń pomiędzy salami pozwala na wykształcenie mniejszych aneksów - foyer dla poszczególnych sal. W głównej części foyer zaprojektowano otwarcie przestrzenne przez wyższe kondygnacje zapewniające dodatkowe doświetlenie światłem dziennym z patio na dachu sali koncertowej. W podziemiu zostały zlokalizowane garderoby z bezpośrednim dostępem do sali koncertowej.

Strefa biblioteki została zlokalizowana na parterze od strony południowej z bezpośrednim widokiem i dostępem to tarasu i rekreacyjnych terenów zielonych.

Strefa edukacji muzycznej została zaprojektowana na pierwszym i drugim piętrze. Z częścią foyer i strefa koncertową została połączona reprezentacyjną spiralną klatką schodową.

Strefa sportowa ze względu na gabaryty sali sportowej i charakter prowadzonych zajęć została umieszczona na kondygnacji podziemnej, doświetlona przez wykop.

Pod budynkiem został zaprojektowany parking podziemny z 36 miejscami postojowymi, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych.
Budynek zakwalifikowano do klasy ZL III, część sal koncertowych ZL I. Klatki schodowe ewakuacyjne zostały zlokalizowane w dwóch przeciwległych narożnikach budynku.

Inspiracja

Bezpośrednią inspiracją do projektu elewacji jest próba przełożenia widma akustycznego na język architektury. Ażurowa elewacja wykonana ze skręconych o 90 °paneli ze stali typu corten z każdego kąta patrzenia zapewnia ciekawy efekt wizualny będący interpretacją zapisu muzycznego. Kolorem i chropowatą fakturą nawiązuje do ceglanej elewacji Domu Sierot. Panele mocowane od góry i dołu do stalowej podkonstrukcji.

Budynek nie przytłacza swoim gabarytem i formą, jednocześnie podkreśla piękno architektury istniejącego obiektu, łącząc się harmonijnie w całość.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl