Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie
Wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
  • Robert Witczak
Skład zespołu:
  • Robert Witczak 

Teren objęty konkursem jest położony w ścisłym centrum miasta Warszawy. Stanowi on niezagospodarowaną przestrzeń o narysie czworobocznym w rejonie skrzyżowania ulic Złotej, Jasnej i Zgody. Mimo wielu walorów przestrzennych w wyniku działań powojennych plac przeistoczył się w zaniedbaną i niezagospodarowaną przestrzeń publiczną, o dominującej funkcji parkingu samochodowego.

IDEA
Założeniem projektu stała się inwersja działań w zakresie przestrzeni publicznej. Refleksja nad błędami lat 60. i 70., w których przestrzeń publiczną przeprojektowano z myślą o samochodach, zamieniając zielone skwery w parkingi, stała się przyczynkiem do wytworzenia propozycji zagospodarowania przedmiotowego terenu. Odwrócenie logiki myślenia stworzyło przestrzeń dla ludzi, nie dla samochodów, będącą miejscem relaksu i odpoczynku w dynamicznym środowisku Warszawy. Odtworzono historyczny zarys placu, będący trójkątnym skwerem pełnym zieleni.

ROMANTYCZNY OGRÓD
Stworzenie romantycznej wizji ogrodu, skweru, w którym czas potrafi biec wolniej. Romantyczny ogród ma stanowić swoisty kult natury w zurbanizowanym środowisku, pozwalając wejść użytkownikowi w relację z naturą. Projekt przewartościowuje definicję przestrzeni publicznej. Propozycja stanowi reminiscencję dawnego obrazu tego miejsca. To bezkompromisowe działanie jest wypowiedzią, będącą symboliczną próbą wprowadzenia zieleni do silnie zurbanizowanej przestrzeni publicznej.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Stworzenie miejsca na mapie Centrum Warszawy będącego przestrzenią ogólnodostępną o czytelnym układzie i jasno zdefiniowanych granicach. Ograniczony dostęp ruchu kołowego. Uspokojenie ruchu, zachowując minimalną ilość miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Stworzenie priorytetu dla pieszych i rowerzystów. Wykreowanie przestrzeni publicznej, która łączy funkcję skweru, placu, ulicy i deptaku, będąca miejscem rekreacji i spotkań mieszkańców Warszawy oraz pracowników z pobliskiej okolicy.

KOMUNIKACJA
Wraz z propozycją winno podjąć się całościowych działań w zakresie komunikacji. Sugeruje się na szerszym zakresie wytworzenie sprawniejszego układu obsługującego cały kwartał pomiędzy ulicami Marszałkowską i Nowy Świat, Świętokrzyską a Kruczą. Wytworzenie jeśli to możliwe, sprawnego systemu dróg obsługujących, dwukierunkowych z pasem na miejsca parkingowe po obu stronach jezdni.

REALCJA Z OTOCZENIEM
Propozycja jest sugerowanym kierunkiem, którym winno się podążać kształtując przestrzeń publiczną nowoczesnych, zrównoważonych miast. Może ona stanowić jedynie element większego systemu terenów zielonych przestrzeni publicznej. Krajobrazowy skwer stanowi neutralne tło dla różnorodnych obiektów znajdujących się w jego otoczeniu. Za pomocą naturalistycznej zieleni stworzono przyjazny sztafaż dla różnorodnych treści historycznych.

INTERPRETACJA PIĘKNA
Naturalny skwer stanowi swoisty entourage dla różnorodnych obiektów w jego otoczeniu. Ukształtowanie przestrzeni publicznej ma wymiar aksjologiczny. Życie w obrębie zharmonizowanego miejskiego ekosystemu, ma zapewnić realizację wyższych wartości, czyli szczęścia mieszkańców. Bliskość z naturą jest wartością o charakterze estetycznym, prowadzonym do przeżycia piękna wynikającego z harmonijnego połączenia świata natury i kultury.

MEBEL MIEJSKI
Propozycja obejmuje projekt mebla miejskiego, będącego wielofunkcyjną krawędzią. Liniowy mebel stanowi granicę pomiędzy chodnikiem a przestrzenią skweru. System mebla miejskiego składa się z betonowych modułów o rozmiarze 48 cm x 90cm x 90 cm, z fazowanymi krawędziami. Dla poszczególnych modułów przewiduje się różnorodne funkcje: siedziska, schodka, kosza na śmieci, donicy na zieleń odgradzającą. Mebel jest zintegrowany zarówno z chodnikiem jak i terenem zielonym. Waga jednego modułu siedziska wynosi: 0.894 tony.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl