Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Andrzej Bulanda  
 • Włodzimierz Mucha  
 • Jacek Chyrosz  
 • Marcin Maraszek  
 • Paulina Świętochowska  
 • Maciej Kaufman  
 • Jakub Kubiński  
 •  
 • konstrukcja KIP,  
 • Instalacje SANMED,  
 • akustyka Ewa Kosmala  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

Idea / Uwarunkowania.

Projekt jest próbą stworzenia nowej strefy wejścia do zespołu składającego się z frontowego budynku zabytkowego oraz stojącej za nim części nowej. Istniejący zabytkowy budynek pozbawiony jest bowiem reprezentacyjnego i funkcjonalnego wejścia spełniającego programowe oczekiwania wynikające z nowej funkcji zarówno zespołu szkolnego jak i zespołu sal koncertowych. Uznano, że z uwagi na zamkniętą, skończoną kompozycyjnie bryłę budynku istniejącego i rygorystyczne wytyczne konserwatorskie, najwłaściwszą formą połączenia obu budynków będzie jedynie łącznik podziemny. Budynek nowy i stary stoją vis a vis siebie prowadząc dialog starego z nowym w harmonijnym kontraście. Centrum w ten sposób utworzonej nowej kompozycji jest plac szkolny - strefa wejściowa zlokalizowana między dwoma budynkami. Stąd mamy możliwość wejścia do holu wejściowego w budynku nowym lub bezpośrednio dwoma istniejącymi wejściami ogrodowymi do istniejącego budynku szkolnego. Podcień wejściowy o skośnych zakończeniach, obejmujący cała szerokość budynku projektowanego niejako wciąga użytkownika do wnętrza. Przeszklony hol w projektowanym budynku jest zarówno głównym wejściem do szkoły jak i do części koncertowej.

Łącznik - główną przestrzenią szkolną stanowiącą centrum życia szkoły, miejsce integracji i oczekiwania, kręgosłupem funkcjonalnym jest podziemny łącznik znajdujący się pod placem wejściowym, który spina wszystkie bloki funkcjonalne zespołu - edukację ogólną, muzyczną sport i sale koncertowe. Jest jednokondygnacyjną strefą połączenia budynków o zróżnicowanej funkcji i tektonice. Stąd udajemy się przez szatnie szkolne dwoma istniejącymi pogłębionymi klatkami do bloku edukacji ogólnej zlokalizowanej w budynku istniejącym, na poziom -2 do wydzielonej części sportowej lub nowymi klatkami części nowej do bloku edukacji muzycznej. Łącznik otwiera się też na dolna część foyer sal koncertowych. Konsekwencją takiej strategii jest konieczność zapewnienia dostępu światła dziennego do kondygnacji podziemnych. Światło wprowadzone jest przez kaskadowe ukształtowanie kondygnacji naziemnych w nowym budynku oraz bezpośrednio z poziomu placu świetlikami. Pod placem usytuowano wydzielony blok funkcji głośnych obudowanych ozdobną ścianą reprezentacyjną, miejscem informacji, historii i tradycji szkolnej oraz plastyki ściennej oddającej ducha miejsca – świat edukacji muzycznej.

Obsługa komunikacyjna/dojścia. Wejście piesze na teren zespołu bramą wschodnią przy budynku portierni. Stąd wschodnim obejściem wzdłuż szpaleru starych drzew wchodzimy na plac wejściowy. Wjazd na teren bramą zachodnią z możliwością podjazdu pod budynek frontowy (wejście historyczne), podjazdu pod wejście główne (głównie koncerty) oraz zjazdu do garażu podziemnego. Wyjazd w układzie jednokierunkowym po stronie wschodniej. Przejazd awaryjny i pożarowy do istniejącej bramy południowej. Dojazd techniczny, dostawy i śmietnik w przejściu zachodnim. W części zachodniej nowego budynku dojazd techniczny i dostawa instrumentów.

Elewacje – bryła współczesna, złożona z ciężkiej bazy i przeszklonego zwieńczenia. Tektonika elewacji, główne podziały są kontynuacją zastanych proporcji budynku istniejącego. cokół ceglany, pełny we fragmentach ażurowy na fasadzie frontowej(północnej) ozdobny. Część szkolna – kondygnacje +1,+2 modularne jasne przeszklone.

Wnętrza – jasne zapewniające komfort akustyczny, prosty układ przestrzenny skrzydła szkolnego podporządkowany centralnemu patio z dwoma trzonami schodowymi. Przestrzenie odpoczynku piętrowego. Skrzydło koncertowe (sale) obudowane od zewnątrz drewnem. Dwie sale koncertowe szkolne klawesynową i organową wbudowano w przeszkloną elewację frontową. Są one symboliczną emanacją bloku edukacji muzycznej widoczną z placu wejściowego, zapowiedzią funkcji ukrytej w tym skrzydle zespołu

Światło naturalne zostało wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio na wszystkie poziomy od dużej sali gimnastyc-znej przez sale rytmiki łącznik z kawiarnią i stołówką po hol wejściowy i foyer sal koncertowych.

Biblioteka jako symboliczny zwornik wszystkich funkcji zespołu i znajduje się bezpośrednio nad wejściem głównym na poziomie mezzanino z oknami od północy i widokiem na budynek zabytkowy. Wydzielenie funkcjonalne ukształtowanie przestrzenne budynku umożliwia, jeśli zajdzie taka potrzeba całkowite wydzielenie funkcji koncertowej od funkcji szkolnej i ich niezależne funkcjonowanie.

Interwencja w budynek istniejący jest punktowa i ograniczona. Dla realizacji zaproponowanego układu funkcjon-alnego proponuje się pogłębienie dwóch istniejących klatek schodowych, które jako drewniane będą musiały zostać przebudowane oraz instalację dwóch wind, kuchennej i transportu niepełnosprawnych. Pozostałe prace adaptacyjne w budynku istniejącym będą funkcją projektu jego nowej funkcji nie będącej przedmiotem zadania konkursowego. Pro-ponuje się również lokalizację kuchni szkolnej w podziemiach skrzydła zachodniego, w lokalizacji istniejącej.

Zieleń - Ogród szkolny. Pozostawiono poza cennymi drzewami przy wejściu również szpaler drzew po granicy wschod-niej i stare drzewa w części południowej poza granicami interwencji kubaturowej. W części południowej zaproponowano ogród szkolny, współcześnie ukształtowana kompozycję terenową stanowiąca miejsce wypoczynku międzylekcyjnego. Płaski dach części projektowanej posiada również zielony dach przyczyniający się do poprawy klimatu w budynku i traktowany jako jedno z rozwiązań proekologicznych. Do wnętrza wprowadzona zieloną ścianę schodzącą do poziomu -2 i zamykającą centralne przestrzenie piętrowe.

Rozwiązania proekologiczne – pompy ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, szara woda, kolektory słoneczne dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Elewację budynku zaprojektowano tak aby można było wykorzystać wentylacje naturalną noc /dzień, północ/południe – przewietrzanie. Skala zastosowania rozwiązań proekologicznych, uwarunkowana jest możliwościami finansowymi, gdyż w większości są to rozwiązania droższe od konwencjonalnych.

Mała architektura i zagospodarowanie terenu. Przewiduje się ogrodzenie i oświetlenie terenu, stojaki na rowery oraz ławki na placu wejściowym zintegrowane ze świetlikami. Na otwartym patio dachowym przewiduje się formę małego amfiteatru, miejsce odpoczynku i plenerowych koncertów.

Zapisy mpzt zostały zrealizowane, a parametry chłonności działki w pełni wykorzystane.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl