Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
Skład zespołu:
 • - Jerzy Gurawski  
 • - Teresa Gurawska  
 • - Bartosz Gurawski  
 • - Marek Szapiel  
 • - Krzysztof Łuczak  
 • - Jakub Chrzanowski  
 • - Łukasz Jagielski  
 •  
 • http://www.gurawski.com/  
 •  

Informacje o szczegółowych założeniach rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno użytkowych i technicznych budynku i zagospodarowania
• Współczesne wpisanie się w kontekst istniejącej przestrzeni - formy i faktury budynku dawnego Sierocińca o mocnym detalu i czystym kształcie bez próby dominacji;
• Stworzenie dziedzińca łączącego obie części Szkoły z pełnym wykorzystaniem poprzez odbicia atrakcyjnej istniejącej elewacji parkowej;
• Kameralny dziedziniec pełen zieleni ozdobnej oraz drzew wyrastających z naturalnego gruntu (poz. -3,60) - podniesiony do poziomu ±0,00 tak istniejącego jak i projektowanego budynku jest "zewnętrznym holem" wyposażonym w drewniane półokrągłe siedziska, zapewnia kontakt uczni i nauczycieli, służyć może do letnich koncertów, a zarazem izoluje od niezbyt przyjaznego otoczenia;
• Honorujemy i pozostawiamy maksymalną ilość drzew otaczających działkę, a w szczególności południową jej część - parkowo-rekreacyjną wprowadzając trawniki na podłożu nawilgacanym nadający się do bezpośredniego korzystania bez ścieżek, placyków itp.
• Wjazdy od ul. Rakowieckiej pozostają bez zmian z założeniem elektronicznego sterowania ich otwarć - obejmujemy ramieniami dróg pieszojezdnych obrysy obu budynków wprowadzając je do poziomu -3,60, gdzie znajdują się parkingi w systemie platformowym oraz podjazd dostawczy łączony horyzontalnie i wertykalnie (klatka + dźwig) ze strukturą obiektu,
• Od strony zachodniej wykorzystujemy możliwość włączenia się we wjazd "opcjonalny" w granicy południowej.
• Struktura przestrzeni wewnętrznej. Aby zrekompensować ograniczenia zieleni wynikłe ze szczupłości działki - stosujemy wiele wewnętrznych placów zieleni na naturalnym podłożu oraz doświetlone otwarcia międzykondygnacyjne;
• Poziom ±0,00 - to przenikanie Foyer zewnętrznego dziedzińca do wnętrza - zespołu hollu, szatni, informacji i wejść do sali koncertowej dla 300 słuchaczy oraz sali organowej i sali kameralnej, biblioteki, zespołu sanitarnego - dwa biegi schodowe idące po przeszklonej ścianie północy z ekspozycją dziedzińca i elewacji południowej budynku istniejącego wprowadzają na poziom +1 - to wejścia górne do dużej Sali Koncertowej i Sal ćwiczeń - koncertów kameralnych umieszczonych na poziomie +3,60;
• Związanie komunikacją pionową - Dwa piony obrzeżne klatek schodowych wraz z dźwigami osobowo-towarowymi spinają strukturę funkcjonalną obiektu poprzecznymi "kładkami" komunikacji łącząc poszczególne funkcje kolejnych kondygnacji w całość;
• Zespół zaplecza scenicznego posiada wyodrębniony pion komunikacyjny: schody + dźwig z zapewnioną możliwością dostaw i przestrzenią parkingową.
• Funkcje na poszczególnych kondygnacjach:
- Poziom - 1 (-3,60) to poziom spinający z piwnicami istniejącego obiektu, a zarazem usługowy dla całego zespołu szkoły - (wykorzystuje istniejący cokół o wysokości h=150cm i zagłębienie piwnic) - mieści stołówkę, kawiarnię, bufet + salę kameralną małą - doświetlone poprzez obniżone zielone patio oraz wydzielone pasmami zieleni 4 salki koncertowe na 2 fortepiany z miejscami dla słuchaczy - całość oparta o ścianę zieleni wyrastającą z poziomu -2 (-7,50). Poziom ten jest połączony z zespołem parkingów i dostaw mieszczącym się w przyziemiu południowej strony budynku - tamże bezpośrednie włączenie do przestrzeni obsługi, technologii budynku - wentylatorownie, klimatyzatornie, węzeł ciepła, przyłącza;
- Poziom -2 (-7,50) to poziom zespołu Sali gimnastycznej i sal rytmiki - dwukondygnacyjnych o h=7,0 m oraz szatni, natrysków, etc - związanych z ich obsługą.
• Doświetlenia sal od ścian bocznych wschodnich i zachodnich. W tej części umieszczono również Salki ćwiczeń "głośnych" instrumentów dętych w specjalnie izolowanych i wytłumionych pomieszczeniach;
• Wyrastająca z naturalnej gleby pionowa ściana zieleni pnącej się na siatce poprzez otwarte przestrzenie na poziom -1 - doświetla i neutralizuje klimat "podziemia"
- Poziomy +2 (+7,50) i +3 (+11,40) to skrzydła z rozmieszczonym precyzyjnie programem nauczania i ćwiczni szkoły muzycznej. Łączący je poprzeczny łącznik sklamrowany pionami komunikacyjnymi poprzez otwarcie widokowe łączy się tak z przestrzenią wewnętrzną budynku jak i otaczającą przestrzenią.

Konkretne rozwiązania pro-ekologiczne dla budynku, w tym ogólna charakterystyka energetyczna budynku

Proponujemy by wymagania dotyczące energochłonności spełniały wymagania „klasy A lub B” dofinansowania programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR. Zakładamy zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o 45-60%, w stosunku do obiektów zgodnych z aktualnymi przepisami; wskaźnik EK< 50kwh/m2. Wybór klasy energetycznej budynku, poprzedzony zostanie analizą energetyczno-ekonomiczną, kosztów osiągnięcia poszczególnych wariantów rozwiązań i ich wpływem na bilans energetyczny w całym cyklu użytkowania.

Spełnienie tych wymagań, przy zrównoważonym budżecie, możliwe będzie dzięki:
• spełnieniu wymagań izolacyjności cieplnej dla standardu energetycznego dla budynku w roku 2021 wg. WT2013 m.in. zastosowanie dwukomorowej stolarki okiennej, podwyższonych wymagań izolacji przegród budynków.
• zastosowanie automatyki pomieszczeniowej regulującej optymalną ilość świeżego powietrza zgodnie ze zużyciem; zapewnieniem braku przekroczenia stężenia dwutlenku węgla w zależności od ilości osób (indywidualne czujki CO2, system wentylacyjny podzielony na niezależne strefy funcjonalne)
• zastosowanie atrium jako strefy buforowej, pozyskiwania i zrzutu powietrza z innych stref, okresowo naturalnie wentylowanej, maksymalne wykorzystanie powietrza poprzez kierowanie powietrza wywiewanego przez strefy o zmniejszonych wymaganiach (nawiew ze stref czystych, transfer przez korytarze, wywiew z pomieszczeń magazynowo technicznych)
• niskotemperaturowe ogrzewanie ścienne zapewniające odczuwalny komfort, przy niższym zużyciu energii
Proponujemy zastosowanie odnawialnych źródeł energii w zakresie:
• powietrznego gruntowego wymiennika ciepła pod płytą budynku w układzie tichelmana zapewniający wstępne podgrzanie/schłodzenie powietrza wentylacyjnego, zakładana sprawność na poziomie 30% energii na potrzeby przygotowania powietrza.
• pompę ciepła woda- woda zapewniającą podgrzew C.W.U. w okresach przejściowych i pasywny odbiór zysków ciepła poprzez system ogrzewania ściennego.
Charakterystyka materiałowa zastosowanych proekologicznych rozwiązań zawierać będzie:
• zastosowanie elementów konstrukcyjnych z betonu polimerowego o mniejszym udziale betonu portlandzkiego (emisji CO2 , w fazie produkcji) pozwoli ograniczyć przekroje konstrukcyjne, dzięki podwyższonej klasie wytrzymałości
• wypełnienie ścian konstrukcyjnych bloczkami wapienno-konopnymi o ujemnym udziale CO2 w procesie produkcji;
• zastosowanie izolacji zewnętrznej dla ścian trzywarstwowych z materiałów naturalnych: wełny drzewnej, pozyskanej z odpadów produkcyjnych lub wełny konopnej.
• zastosowanie wewnętrznych tynków wapiennych i glinianych regulujących wilgotność dla wymogów niektórych instrumentów muzycznych i optymalnego poczucia komfortu
• zastosowanie zewnętrznych tradycyjnych naturalnych materiałów - cegła klinkierowa
• zastosowanie ekstensywnego zielonego dachu na bazie porowatych materiałów ceramicznych, zapewniających rozwój roślin i dłuższą retencję wody, przy mniejszym ciężarze konstrukcji.
• w zakresie oświetlenia proponujemy zastosowanie wyłącznie źródeł ciepła typu LED. Automatyka systemu oświetlenia powinna umożliwiać strefowanie oświetlenia w obrębie sal z uwzględnieniem światła dziennego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl