Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
III nagroda

<<< powrót
  • WXCA
Skład zespołu:

Główne założenia projektowe

Projektowany obiekt znajduje się na terenie zabytkowego sierocińca, na niedużej działce o bardzo atrakcyjnej zieleni. Forma nowego gmachu szkoły muzycznej została zaprojektowana tak, aby nie przytłaczać historycznej zabudowy ale stanowić jej współczesną kontynuację. Uzupełnienie istniejącego założenia o osiową sekwencję elementów pozwala na stworzenie nowoczesnego kompleksu, podkreślającego swój związek z historycznym otoczeniem.
Lokalizacja części kubatury pod ziemią daje możliwość ograniczenia skali nowego obiektu, który dzięki temu nie przesłania gmachu sierocińca i jednocześnie zachowuje dużą powierzchnię ogrodu z jego atrakcyjną roślinnością. Linie zabudowy projektowanej części nie pokrywają się z linią zabudowy istniejącego budynku, dzięki czemu jego bryła jest odpowiednio wyeksponowana z każdej strony działki.
Elewacje nowej części szkoły odwołują się do sposobu kształtowania tektoniki historycznych ścian – gry faktur gładkich tynków i drobnej cegły oraz światłocienia gzymsów odzwierciedlających poszczególne kondygnacje. Charakter nowego budynku tworzy połączenie jasnej cegły o ciepłej tonacji i jasnego betonu oraz kontrast gładkich pasów stropowych i drobnego podziału cegieł. Kompozycja otworów okiennych tworzy rytm wnęk i płaszczyzn, a ich charakterystyczne ukształtowanie pozwala na interesującą grę światła i cienia.

Funkcja

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest w miejscu istniejącego wejścia do historycznego gmachu. W strefie dziedzińca pomiędzy budynkami została przewidziana lokalizacja dodatkowego wejścia, co zapewni możliwość rozdzielenia komunikacji widzów i uczniów w przypadku organizacji dużych imprez. Połączenie obu budynków zapewnia ogólnodostępny, reprezentacyjny hol na poziomie -1. Strefę wejścia tworzy powiązana przestrzeń istniejącego budynku oraz jego nowej części w postaci arkad - pogłębionych fragmentów ścian istniejącego budynku, które pozwalają wyeksponować zabytkowe sklepienia gmachu sierocińca. Lokalizacja całego łącznika na kondygnacji podziemnej pozwala na wyraźne oddzielenie bryły nowoprojektowanego budynku od historycznego sierocińca, co jest szczególnie istotne z perspektywy konserwatorskiej. Jednocześnie poprzez umieszczenie w stropie tej kondygnacji obszernego świetlika możliwe jest pełne doświetlenie przestrzeni holu oraz uzyskanie atrakcyjnego otwarcia widokowego w kierunku fasady nowego budynku szkoły.

Do organizacji wnętrza budynku przyjęto prosty schemat funkcjonalny, który pozwala w sposób intuicyjny odbierać przestrzeń budynku pomimo jego dużej skali i złożoności. Układ budynku oparty jest o zlokalizowaną w centrum salę koncertową, wokół której rozmieszczone zostały strefy edukacji. W celu poprawienia izolacyjności akustycznej sal edukacji muzycznej część z nich została zorganizowana w postaci „bloków instrumentalnych”, co dodatkowo ułatwia ich identyfikację na kondygnacji -1.

Przestrzeń głównej sali koncertowej została w optymalny sposób odizolowana od pozostałych pomieszczeń poprzez bufor w postaci korytarzy, co zapewni komfort akustyczny dla wszystkich grup użytkowników. Jednocześnie cała przestrzeń korytarzy została doświetlona światłem naturalnym, przenikającym przez otwory w stropach, przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu jest to nie tylko przestrzeń komunikacji, ale także przyjazne miejsce rekreacji i odpoczynku między zajęciami. Naturalne doświetlenie światłem górnym możliwe jest również w części podziemnej budynku dzięki wysunięciu obrysu kondygnacji podziemnej poza obrys części nadziemnej.

Wszystkie pomieszczenia zostały zlokalizowane tak, aby zapewnić odpowiednie powiązania pomiędzy strefami i możliwość komfortowego korzystania z budynku przez wszystkich użytkowników. Wszystkie sale do edukacji muzycznej zlokalizowane są na 3 kondygnacjach, przy czym najgłośniejsze z nich zostały umieszczone na poziomie -1, dając możliwość najlepszego wygłuszenia.

Wszystkie pomieszczenia o charakterze otwartym (główna sala koncertowa i sale kameralne) zostały zlokalizowane od strony północnej, w miejscu zapewniającym najłatwiejszy dostęp dla widzów, zarówno poprzez strefę budynku zabytkowego, jak i z ogrodu. Bezpośrednie sąsiedztwo foyer sal koncertowych oraz przestrzeni dziedzińca zapewnia możliwość poszerzenia funkcji holu o strefę podwórka i ogrodu. Jednocześnie możliwy jest stały kontakt widzów korzystających z nowoprojektowanego budynku z zabytkową architekturą sierocińca.

Strefa zaplecza dla artystów zlokalizowana jest na poziomie -1, w bezpośrednim sąsiedztwie estrady wraz z możliwością niezależnego dostępu od zewnątrz i z parkingu podziemnego. Zapewnia to komfortowe warunki pracy dla artystów oraz pozwala rozdzielić strefę muzyków od strefy widzów.
Na tyłach sali koncertowej, na przeciwko jednego z wejść, została zlokalizowana winda. Jej wymiary pozwalają na transport dużego fortepianu koncertowego oraz wielkogabarytowych instrumentów z zewnątrz budynku do magazynu oraz wszystkich sal. Lokalizacja magazynu pod estradą sali koncertowej umożliwia szybki i łatwy dostęp do instrumentów.

Cała strefa sportowa znajduje się na najniższej kondygnacji – dzięki czemu możliwe jest jej odcięcie od pomieszczeń muzycznych, przy zachowaniu bliskiej odległości od głównego holu budynku i części ogólnokształcącej szkoły. Jednocześnie możliwe jest pełne doświetlenie sali sportowej światłem górnym, rozproszonym poprzez odpowiednie ukształtowanie elementów stropu nad salą.

Zagospodarowanie terenu

Teren kompleksu edukacyjnego został zaaranżowany w postaci miejskiego ogrodu – kameralnej oazy zieleni dającej oddech od miejskiego zgiełku. Koncepcja ogrodu poprzez symetrię i geometryczne kształty nawiązuje do układu całego kompleksu, a jego współczesny charakter pozwala na wytworzenie swobodnej przestrzeni rekreacji i odpoczynku pomiędzy zajęciami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl