Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa F-11
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Marcin Furtak  
  • mgr inż. arch. Mariusz Synowiec  
  • mgr inż. arch. Michał Ciuła  
  • mgr inż. arch. kraj. Maria Gołębiowska  
  •  
  •  
  • http://f-11.pl/  
  •  

Koncepcja architektoniczno – budowlana obiektu

Stan istniejący


Obydwa budynki stanowiące przedmiot konkursu są obiektami zabytkowymi wyznaczonymi do ochrony w wykazie zabytków przekazanych ŚŻ Prezydentowi Miasta Kilce na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.z 2010r nr 75 poz 474).

Budynki wzniesiono po 1720 gdy biskup krakowski Felicjan Szaniawski zdecydował się dobudować go głównego pałacu dwóch skrzydeł ozdobnych w miejsce zabudowań gospodarczych.

Pierwotnie nowo powstały budynek dworu starościńskiego był budynkiem parterowym dwutraktowym z sienią na osi. Dodatkowo na południe od dworu wzniesiono budynek gospodarczy, który przylegał od strony południowej do muru obronnego. Mieścił on stajnie i pomieszczenie kuźni a na poddaszu spichlerz. Po tym jak w latach 1789-1795 budynki przeszły w zarząd skarbu państwa wielokrotnie zmieniały swoje przeznaczenie i funkcje. Ostatecznie około 1826 rozpoczęło w nich funkcjonowanie wiezienie.

Łącznik - Foyer

Nowy element łączący dwa historyczne budynki przybiera kształt rzeźbiarskiej, tektonicznej formy. Należy poszukać w nim inspiracji origami, techniki pobudzającej wyobraźnię i kreację.

Widok z lotu ptaka na uformowany w ten sposób łącznik przynosi dodatkowo symboliczne wyobrażenie postaci pegaza. Wizerunek ten stanowi alegorię natchnienia poetyckiego i plastycznego – nierozerwalnie związanego z przeznaczeniem funkcjonalnym budynków. W całym procesie twórczym ostateczny efekt architektoniczny czerpie z symboliki na płaszczyznach funkcjonalnych i estetycznych.

Tektonika wnętrza i zewnętrza nowej formy skłania odbiorcę do refleksji, buduje napięcie emocjonalne i wyzwala w użytkowniku poczucie obcowania ze sztuką. Budynek Foyer został zaprojektowany w miejscu wyburzanych stajni. Jego kształt i lokalizacja umożliwia przejście pomiędzy budynkami na osi wschód zachód.

W poziomie podziemia łączy on budynki istniejące pełniąc jednocześnie funkcję komunikacji i szatni dla widzów. Jego ascetyczna forma wykonana z betonu i stali ma za zadanie kontrastować i podkreślać historyczny wystrój budynków istniejących Będzie on pełnił funkcje komunikacyjną dla widzów obu projektowanych sal. Dla podkreślenia tejże funkcji w części centralnej rzutu zaprojektowano dwubiegowe schody. Funkcję dopełniają stanowiska informacyjne i kasowe budynku oraz przy wschodniej elewacji mały bufet.

Budynek Dworu

Budynek dworu został zaadoptowany na teatr z dwiema salami widowiskowymi i przylegającą do nich strefą techniczną.

Dużą salę mieszcząca 200 osób zlokalizowano przy południowej elewacji budynku.

Wejście do niej zlokalizowano na poziomie parteru. Nad nią pod poddaszem zlokalizowano salę mniejszą na 100 osób. Od strony północnej w budynku mieszczą się w piwnicy i na parterze pomieszczenia techniczne a na pietrze i II piętrze garderoby dla aktorów. Wymagania przestrzenne sali widowiskowej sprawiły, że z pierwotnego budynku zdecydowano się pozostawić jedynie elewacje. W środku zaprojektowano zupełnie nową strukturę odpowiadającą zapotrzebowaniu przestrzennemu takich pomieszczeń jak kieszeń sceniczna, podscenie, W poziomie podziemia zaprojektowano jeszcze pomieszczenia techników: stolarzy i spawaczy przygotowujących wystrój sceny oraz niezbędne zaplecze magazynowe i rekwizytornie.

Sala widowiskowa swoim wystrojem nawiązuje do współczesnej architektury. W wystroju dominują ciemne intensywne kolory, nawierzchnie imitujące beton i ciemne drewno. Efekty przestrzenne podkreśla oświetlenie skierowane od dołu do góry zlokalizowane tuż przy ścianach sali podkreśla jej chropowatą strukturę.

Wrażenia wnętrza dopełnia sufit akustyczny wyposażony w drewniane ekrany.

Kuźnia

Budynek Kuźni zostanie zaadaptowany do celów administracyjno - biurowych kompleksu. Proponowana funkcja w znacznej mierze okrywa się z obecnymi podziałami pomieszczeń w budynku. W poziomie piwnic zaprojektowano zespół sanitarny obsługujący widzów, dostają się oni do niego za pośrednictwem kondygnacji podziemnej foyer.

Na parterze pozostawiono istniejące wejście do budynku wraz z klatką schodowa, która zostanie jedynie przebudowana tak by spełniała warunki obowiązujących przepisów. W pomieszczeniach dawnej kuźni posiadających sklepienia ceglane zaprojektowano salę spotkań. Pozostałą powierzchnie budynku zajmują pomieszczenia pomocnicze i techniczne

Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia dyrekcji oraz zarządu teatru wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – toaletami. W zakresie elewacji projektuje się prace remontowe polegające na wymianie stolarki oraz pracach naprawczych w zakresie tynków i gzymsów

Fragment murów wraz ze strażnicą

Fragmenty murów zlokalizowane na osi północ-południe planowane są poddaniu prac renowacyjnych w celu odwilgocenia i utrwalenia ich obecnego stanu oraz zabezpieczenia przed dalszą erozja biologiczna. Fragment zlokalizowany na południe od budynku kuźni należy zgodnie z zaleceniami konserwatora osuszyć, wzmocnić spoiny i otynkować tak by stanowił domknięcie elementu bramy wjazdowej na teren wzgórza zamkowego.

Wieżę strażniczą należy poddać pracom renowacyjnym poprzez uzupełnienie braków w strukturze murów oraz w tynkach. Wewnątrz planowane jest wykonanie drabinki stalowej umożliwiającej techniczną obsługę oświetlenia zamontowanego w wieży.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl