Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
 • CROPKA architects
 • FORUM ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • architektura:  
 • Monika Piotrowska  
 • Marcel Spicak  
 • Piotr Piotrowski  
 • Aleksander Białas  
 • Marcin Gałuszka  
 • Corina Geith  
 • Michał Goncerzewicz  
 • Maciej Lose  
 •  
 • instalacje:  
 • Marcin Kaczmarek  
 •  
 • architektura krajobrazu:  
 • Lauren Taylor  
 •  
 • konstrukcje:  
 • Grzegorz Konopka  
 •  
 • http://www.cropka.com/  
 • http://www.forum-architekci.com/  
 •  

KONTEKST URBANISTYCZNY - ALEJA MEDIÓW

Projektowany obiekt stanowić będzie ważny, nowy rozdział w historii kampusu budynków Telewizji Polskiej. W chwili obecnej założenie – znaczące na mapie Mokotowa – stanowi pozbawiony wewnętrznej zasady zespół doraźnie wznoszonych obiektów, podporządkowanych przede wszystkim technologii realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Przestrzeń definiowana granicami zespołu pozbawiona jest miejskiego charakteru – stanowi odseparowaną enklawę w zubożonej tkance urbanistycznej Ksawerowa. Przestrzeń ta unika jakiejkolwiek interakcji z otoczeniem, akcentując swą odrębność gmachem głównym w narożu ulic Samochodowej i Woronicza.

Uznano, iż nowy budynek Kanałów Informacyjnych TVP nie może powielać wcześniejszych schematów. W zamyśle projektantów obiekt stanowić ma zaczyn do szerszych przekształceń całego kampusu, pozwalających na ponowne jego związanie ze strukturą miejską oraz na wykorzystanie potencjału sąsiedztwa – w szczególności Studia Koncertowego Polskiego Radia oraz prężnie rozwijającego się zespołu komercyjnych obiektów biurowych wzdłuż ulicy Domaniewskiej. Zaproponowano sekwencję przestrzeni publicznych – Aleję Mediów – zielony kręgosłup porządkujący kampus i scalający całość z szerszym kontekstem urbanistycznym.

Aleja Mediów, mająca swój początek w reprezentacyjnym placu - wielokondygnacyjnym przejeździe bramnym przy ul. Woronicza – w docelowym zamyśle kontynuować będzie się do analogicznie reprezentacyjnego wjazdu przy ul. Abramowskiego – dopełniając zabudowę zespołu budynków biurowych wzdłuż ul. Domaniewskiej. Sekwencja przestrzeni publicznych umożliwia wykreowanie nowego, reprezentacyjnego foyer Studia Koncertowego – dostępnego z wnętrza urbanistycznego wraz z budynkiem Kanałów Informacyjnych TVP.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Obiekt zaprojektowano jako dwusekcyjny - flankujący z obu stron strefę wejściową na teren TVP i zwieńczony w poziomie najwyższej kondygnacji łącznikiem, tworzącym obudowę reprezentacyjnego w formie, zadaszonego placu - bramy do Alei Mediów. Ponad bramą zawieszono, kontrastujące w formie, studio panoramiczne - oferujące wgląd w dalekie kadry na sylwetę centrum Miasta. Zadaszony plac stanowić będzie główną przestrzeń publiczną, tętniącą życiem wizytówkę telewizji - miejsce spotkań i organizacji wydarzeń, przestrzeń interakcji z mieszkańcami Stolicy.

Sercem nowej siedziby Kanałów Informacyjnych TVP jest zlokalizowany w parterze bloku zachodniego newsroom – trzykondygnacyjna, dynamiczna przestrzeń, połączona otwartym atrium. To właśnie wokół newsroomu – miejsca, które nie zasypia - toczy się życie budynku. Bezpośrednio przyległe studia A1 i A2 posiadają wgląd w przestrzeń newsroomu, pozwalając na transmisję życia obiektu i procesu przygotowania informacji jako tła programów informacyjnych.
Studio panoramiczne zaprojektowano w sekcji budynku nad placem wejściowym jako główny element identyfikacji obiektu, zwornik nad bramą do Alei Mediów, symbol nowego rozdziału w historii TVP.

W opinii projektantów brak jest uzasadnienia dla lokalizacji tego szczególnie istotnego akcentu w odbiorze ulicy Woronicza w strefie dopuszczalnej lokalizacji dominanty wskazanej w MPZP – a zatem w miejscu wycofanym z pierzei zabudowy o ponad 20m. Lokalizacja dominanty wskazana w MPZP stanowi wtórną pozostałość po wyburzonym, wysokościowym budynku biurowym – który mimo, iż wraz z budynkami D i F współtworzył spójną kompozycję wejściową kampusu TVP – nie może definiować wyrazu przyszłej zabudowy, projektowanej w oparciu o zupełnie inne wymogi i założenia kompozycyjne oraz urbanistyczne.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Poszukiwania wyrazu formalnego elewacji oparto na dialogu kontrastów pomiędzy rozświetloną przestrzenią zadaszonego placu wejściowego – bramy do Alei Mediów a chłodną, powściągliwą prostotą podwójnej fasady, wykończonej membraną PTFE. Brama do Alei Mediów – znacząc miejsce szczególne - ośmiela przejrzystością, otwierając przed widzem nie tylko kampus TVP, lecz również uchylając tajemnicy świata mediów.

Jako podstawową skórę budynku zaproponowano podwójną fasadę z wykończeniem z membrany PTFE pokrytej szkłem na konstrukcji aluminiowej. Zróżnicowany stopień transparentności fasady, pomimo jej homogenicznego charakteru – pozwala na nawiązanie gry światła i cienia. Kluczowym pozostaje jednak mnogość możliwości ekspresji za pomocą fasady – będącej w sposób przenośny i dosłowny płótnem dla inwencji użytkownika – materiałem idealnym dla projekcji, pozwalającym aby w chwilach doniosłych budynek żył dynamiką swego użytkownika – dynamiką kanałów informacyjnych TVP.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl