Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.
I nagroda

<<< powrót
 • mąka.sojka.architekci
Skład zespołu:
 • mgr inż. Arch. Maciej Mąka  
 • mgr inż. Arch. Radosław Sojka  
 • mgr inż. Arch. Marcin Kropidło  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • inż. Arch. Jakub Kalinowski  
 • mgr inż. Arch. Małgorzata Furtas  
 •  
 • wizualizacje budynku:  
 • Sebastian Grochowski  
 •  
 • wizualizacje wnętrz:  
 • Rafał Barnaś  
 •  
 •  
 • http://www.maka-sojka.com/  
 •  

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Ze względu na złożony charakter funkcjonowania i specyfikę budynku Agencji Informacji TVP oraz chęć stworzenia optymalnego środowiska pracy zrealizowaliśmy w projekcie następujące założenia:

• Newsroom – będący miejscem pracy największej liczby osób, w obrębie którego powstaje realnie oryginalny kontent informacyjny, jest centralną przestrzenią całego założenia.
• Newsroom stanowi jedną przestrzeń w układzie kaskadowym pozwalającą na wzrokowy kontakt wszystkich pracowników i umożliwiającą elastyczny podział na zmieniające się grupy robocze oraz wydzielenie z przestrzeni open-space mniejszych enklaw.
• Rozplanowanie powierzchni biurowej umożliwiające dowolne wydzielanie przestrzeni formalnej i nieformalnej.
• Przestrzeń newsroomu płynnie przechodząca w przestrzeń lobby ma sprawiać wrażenie przestrzeni na poły publicznej, a nie stricte biurowej.
• Lokalizacja pozostałych funkcji znajduje się w pobliżu i wokół przestrzeni newsroomu, ułatwiając współpracę i interakcje poszczególnych działów.
• Układ funkcjonalny oraz podążający za nim układ komunikacji wewnętrznej zachęcają do przemieszczania się pieszo i co za tym idzie – korzystania ze schodów, a nie wind.
• Studia telewizyjne usytuowane są jak najbliżej siebie ze stykającymi się strefami zaplecza.
• Dolny poziom newsroomu usytuowany pomiędzy studiem A1 i A2 pozwalający na wykorzystywanie go jako elementu tzw. żywej scenografii informacyjnej widocznej z obydwu studiów.
• Wejście do budynku przez reprezentacyjne patio nawiązujące do najlepszych rozwiązań architektury publicznej. Przestrzeń patio odpowiednio osłonięta od podmuchów wiatru i umożliwiająca instalację sztucznego oświetlenia oraz tymczasowych markiz i zadaszeń. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych może być wykorzystywana jako dodatkowe studio na otwartym powietrzu.
• Hall wejściowy oraz przylegająca przestrzeń na antresoli z restauracją, barem i cafeterią (a także zorganizowane w ich pobliżu lobby i patio wejściowe) stanowią miejsca zachęcające do nieformalnych spotkań, wymiany informacji i stwarzają wrażenie przestrzeni miejskiej.
• Budynek administracyjno-biurowy w miejscu dominanty wysokościowej zaprojektowany jest jako budynek mogący powstać i funkcjonować niezależnie od pozostałej części obiektu.
• Architektura podkreśla transparentność i jawność przebiegających wewnątrz procesów i działań.
• Projekt, ze względu na swoją lokalizację, wpisuje się w poetykę miejskiego krajobrazu przemysłowego.
• Wieloplanowość przestrzeni wewnętrznych, możliwość kreowania różnorakiego tła podczas transmisji programów
• Obiekt w sposób bezkolizyjny powinien umożliwiać zastosowanie szeregu rozwiązań proekologicznych i zmniejszających zużycie energii.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO UŻYTKOWE

Wobec powyższego zastosowano następujące rozwiązania projektowe:
Kompozycja przestrzenna zespołu została sprowadzona do zestawienia niskiej, horyzontalnej bryły i prostej, wertykalnej formy dominanty wysokościowej. To połączenie prostych, prostopadłościennych form ma uspokajać nieuporządkowaną przestrzeń urbanistyczną okolicy.

W części niższej, będącej horyzontalnym prostopadłościanem z zadaszonym atrium w środku, dominującym elementem który przyciąga uwagę jest przeszklona strefa newsroomu. W zamierzeniu ma to być symboliczne okno na świat, które pozwala z drugiej strony zajrzeć do wnętrza reaktora, w którym zachodzą najważniejsze dla formowania kontentu informacyjnego i pracy zespołów procesy.

Nad całością góruje łatwo rozpoznawalna przestrzeń studia panoramicznego umieszczona na ostatniej kondygnacji budynku stanowiącego dominantę.

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI POD KĄTEM TWORZENIA OPTYMALNEGO ŚRODOWISKA PRACY I NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNEGO TŁA ŻYWEJ SCENOGRAFII

Jak wiadomo specyfika efektywnej i należycie efektownej pracy redakcyjnej polega na dopracowanym w detalach działaniu zespołu wielu osób i bardzo różnych osobowości (temperamentów). Stworzenie warunków do owocnej pracy możliwie najlepiej zgranej ekipy, maksymalne ułatwienie wszelkich możliwych interakcji oraz form komunikowania się pomiędzy jej członkami powinno być oczywistym priorytetem organizującej pracę struktury. W omawianym konkretnie przypadku – dużej instytucji i poważnej (w pełnym tego słowa znaczeniu) firmy jaką jest bez wątpienia TVP. Ze względu na dobrze pojęty interes własny danego podmiotu wskazana jest także dbałość o komfort pracy indywidualnej oraz wykonywanej w podzespołach. Osiągnięciu tego efektu w przestrzeni architektonicznej mogą i powinny służyć strefy, a w ich obrębie enklawy, umożliwiające chwilowe choćby odosobnienie i skupienie uwagi. Stworzenie wspomnianych warunków jest szczególnie ważne w miejscach funkcjonowania redakcji informacyjnych – tutaj bowiem szybkość reakcji jest często kluczem do sukcesu w postaci wyprzedzenia konkurencji i/lub urozmaicenia formy przekazu. Specyfika pracy szczególnie tzw. gorących mediów sprawia, że momenty krytyczne wpisują się w funkcjonowanie każdego właściwie nadawcy treści informacyjnych i są jego immanentną częścią. Taka sytuacja wymaga natychmiastowego improwizowania w razie potrzeby a jednocześnie błyskawicznego podejmowania decyzji ważnych często dla istoty samego przekazu.

ADEKWATNOŚĆ FORMY ARCHITEKTONICZNEJ – idea

UKŁAD FUNKCJONALNY OBIEKTU A TECHNOLOGIA PRODUKCJI MATERIAŁU NEWSOWEGO


Projektując obiekt, poszukiwaliśmy formy, która pozwoli optymalnie zestroić model działania redakcji informacyjnych TVP ze specyfiką procesu tworzenia telewizyjnego materiału informacyjnego. Odpowiedni układ funkcjonalny może określone procesy ułatwiać, czy wręcz stymulować, a także stanowić odwzorowanie twórczego procesu pracy dziennikarskiej i obrazować zachodzące w jego trakcie działania. Głęboko idącym uproszczeniem jest kojarzenie procesu produkcji materiałów informacyjnych ze schematem działania taśmy produkcyjnej, gdzie z jednej strony wchodzi nieobrobiony materiał wyjściowy, a z drugiej wychodzi gotowy produkt nadający się do transmisji.
Nasz projekt realizuje model otwarty, który pozwala na wgląd nie tylko w ostateczny efekt pracy dziennikarskiej, ale również w poszczególne fazy mającej wiele aspektów procedury obróbki informacji.

Celowi temu służą zarówno umożliwienie obserwatorom/widzom wglądu do środka studiów telewizyjnych i całego newsroomu, jak również przeszklenia elewacji pokazujące wnętrze obiektu z zewnątrz. W ten sposób realna emanacja (zrealizowanego) projektu, czyli jego fizyczna obecność w przestrzeni miejskiej (elewacje i bryła) nawiązuje i powiela emitowany w medialną przestrzeń przekaz wizualny TVP. Podążając za postindustrialnymi konotacjami w naszym projekcie można odnaleźć nawiązania do przestrzeni nawy fabrycznej, gdzie w jednym obszarze, na różnych poziomach równolegle tworzy się wielowątkowy kontent. Biura i pomieszczenia na najwyższej kondygnacji, posiadają kontakt wizualny z główną przestrzenią pracy na dole nawy, co pozwala szybko reagować na wydarzenia, nadzorować proces produkcji i tworzyć na podstawie rozeznania sytuacji cenne innowacje.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl