Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego, z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.
II miejsce

<<< powrót
  • studioWarsztat
Skład zespołu:

Projektując nowy budynek CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego) w Ostrowie Wielkopolskim postawiliśmy sobie za cel znalezienie logicznego, racjonalnego i funkcjonalnego układu, który będzie zarazem ekologiczny, ekonomiczny i wykonany z trwałych materiałów, odpowiednich dla tego typu obiektów.

Mieliśmy również na uwadze kontekst miejsca, w którym budynek ma stanąć - z jednej strony zabytkowy budynek MDK (Miejski Dom Kultury), z drugiej budynki szkolne. Postanowiliśmy połączyć oba te światy prostym w bryle budynkiem, który ma dać nową jakość w swoim otoczeniu. Jego prostopadłościenna, prosta forma o 5 elewacjach „frontowych” oraz zastosowany materiał elewacyjny - drewno dają wrażenie powściągliwości w wyrazie (nie odbierając blasku zabytkowemu budynkowi MDK) i zarazem odpowiedniej wyrazistości, aby stanowić dominantę dla kompleksu budynków CKP i innych okolicznych, znajdujących się tam budowli z lat 60 i 70.

Wszystkie 5 elewacji uważamy za bardzo ważne: zachodnią (od ul. Wojska Polskiego) i częściowo południową - jako wizytówkę nowopowstającego CKP; wschodnią jako domknięcie placu przed MDK; północną, jako ścianę dla dziedzińca szkolnego) i oczywiście z piątą elewację, jaką jest dach, na którym można prowadzić różnorakie zajęcia dotyczące odnawialnych źródeł energii (zastosowanie na dachu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz „miniaturowych” turbin wiatrowych).

Cofnięcie elewacji frontowej od ul. Wojska Polskiego względem frontu budynku A pozwoliło zachować rosnące tam drzewa, oraz, co ważniejsze umożliwiło utworzenie przedpola przed projektowanym budynkiem, który dzięki temu zabiegowi został wyróżniony i zaakcentowany jako ważny, nowy element urbanistycznej kompozycji. Odsunięcie projektowanego budynku o 8m w stosunku do szczytu budynku A pozwoliło na ominięcie biegnącej sieci cieplnej c2x150 oraz umożliwiło łatwe wydzielenie projektowanego budynku jako osobnej strefy pożarowej.

Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony dziedzińca szkolnego, do którego prowadzi również nowe dojście bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego. Dzięki temu zabiegowi udało się rozdzielić ruch kołowy (prowadzony istniejącym zjazdem na teren szkolny) od pieszego (pomiędzy projektowanym budynkiem, a szkolnym budynkiem A).

Za jeden z celów projektowych postawiono sobie zachowanie całego starodrzewia znajdującego się na terenie opracowania. Projektowanie nowoczesnego, a co za tym idzie ekologicznego, „zielonego” budynku musi łączyć się z jak największym poszanowaniem dla zastanego ekosystemu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl