Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego
II miejsce

<<< powrót
  • Studio R - Roland Kwaśny
Skład zespołu:

IDEA PROJEKTU

Inspiracją dla pracy konkursowej była szczególna lokalizacja schroniska w unikatowym kompleksie leśnym jakim jest Trójmiejski Park Krajobrazowy (obszar chroniony) oraz wyjątkowe, zróżnicowane ukształtowanie terenu opracowania.

Z tego też względu poszczególne budynki zostały zaprojektowane w układzie pasmowym, równolegle do zastanego układu poziomic, aby jak najmniej ingerować w ukształtowanie terenu i pozostać w harmonii z otoczeniem. Pawilony dla zwierząt zostały rozbite na mniejsze kubatury, aby w minimalnym stopniu niszczyć istniejący drzewostan. Główny budynek schroniska łącznie z pawilonem kwarantanny dla psów stanowi najdłuższy budynek kompleksu. Ma on służyć jako zapora akustyczna, aby hałasy ze schroniska nie wydostawały się do strefy zewnętrznej.

Swoim kształtem i użytymi materiałami budynki nawiązuje do otaczającego go krajobrazu. Każdy budynek został zaprojektowany z materiałów ekologicznych tzn. w lekkiej konstrukcji drewnianej szkieletowej pokrytej okładziną drewnianą o różnej fakturze i kolorze lub gontem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wjazd na teren schroniska został zlokalizowany w miejscu obecnego wjazdu (na mapie) od ul. Malczewskiego. Parking przy wjeździe podzielono na dwie strefy – strefę dla gości schroniska (6 stanowisk) oraz strefę dla pracowników ( 5 stanowisk). Każda strefa parkingu znajduje się przy tej części budynku głównego, która odpowiada za obsługę właściwej grupy użytkowników. Przechodząc przez strefę Budynku Głównego wchodzimy na teren właściwego schroniska. Obszar schroniska podzielono na strefę dla psów zdrowych (część pd-wsch) i dla kotów zdrowych wraz z ptakami (część pn-zach). Między budynkami zaprojektowano ciągi komunikacyjne. Dwa szersze od budynku głównego w stronę pd-zach szerokości 3m oraz ciągi węższe szer.2m w układzie pasmowym,wzdłuż poziomic, obsługujące właściwe pawilony z wybiegami. Wokół schroniska w różnych jego częściach wydzielono również większe wybiegi tzw.spacerniaki dla zwierząt wyprowadzanych pod opieką wolontariuszy lub pracowników. Istnieje możliwość wyprowadzania na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyznaczone furtki w ogrodzeniu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKÓW.

Forma budynków opiera się na systemie różnie ukształtowanych dachów dwuspadowych w wielu konfiguracjach. Kulminacją „zabawy” z formą jest budynek główny schroniska, który ma wyraźnie wyróżniać się swoją rangą na tle pawilonów zarówno poprzez kształt dachu jak i podcień z odmiennym materiałem elewacyjnym w części parterowej. Inspiracją do ukształtowania dachów i całej bryły było ukształtowanie terenu oraz postrzępiona ostra, łamiąca się linia wierzchołków drzew w otoczeniu. Można wydzielić następujące obiekty kompleksu schroniska.

Główny budynek schroniska

Budynek składa się z 3 części funkcjonalnych:
- części dla gości korzystających z sali edukacyjnej, oddających lub otrzymujących zwierzę do adopcji oraz części biurowej.
- części weterynaryjnej
- części dla pracowników schroniska – obsługujących pawilony dla zwierząt

Do każdej z części prowadzi oddzielne wejście. Dodatkowo wydzielono również osobne wejście do chłodni. Budynek w większej części jest parterowy, jedynie nad częścią pracowniczą przewidziano pomieszczenia socjalne dla pracowników, wolontariuszy oraz magazyny. Obiekt nie jest podpiwniczony. Istnieje jednak możliwość wygospodarowania części podziemnej pod częścią dla pracowników, ze względu na korzystne ukształtowanie terenu w tej części. Budynek połączony jest łącznikiem z pawilonem kwarantanny dla psów (10 boksów)
Łączna powierzchnia użytkowa tej części wynosi 780m2.

Pawilony dla psów zdrowych

Pawilony zaprojektowano w układzie pasmowym, aby dopasować się do ukształtowania terenu. Pawilony zostały na rozbite mniejsze kubatury, aby zminimalizować ingerencję w istniejący krajobraz.

Zaprojektowano cztery pawilony dla psów zdrowych A,B,C,D. Poszczególne kojce dla psów w pawilonach obsługiwane są ze zbiorczego korytarza. Boksy dla zwierząt łącznie z wybiegami są skierowane w stronę kompleksu leśnego, aby ograniczyć poziom hałasu. Wybiegi są mniej więcej dwa razy większe od pomieszczeń w pawilonach. Istnieje możliwość innego podziału na boksy w zależności od potrzeb.
Łącznie powierzchnia użytkowa pawilonów dla psów wynosi 654,9m2.

Pawilony dla kotów zdrowych

Zaprojektowany cztery pawilony dla kotów zdrowych. W każdym pawilonie wydzielono dwa pomieszczenie po 17m2 każde z oddzielnym wybiegiem. Wybiegi są wyposażone w półeczki i platformę wypoczynkową ze schodami na poziom terenu. Ze względu na mniejszą ilość hałasu wywoływanego przez koty,pawilony zorientowano w odwrotnym kierunku jak pawilony dla psów. Dodatkowym pojedynczym pawilonem- 20,2m2 jest pawilon kwarantanny dla kotów. Łącznie powierzchnia użytkowa pawilonów dla psów wynosi 156,2m2.

Woliera dla ptaków

Powierzchnia woliery wynosi 20,5m2. Ze względu na bliskość pawilonów dla kotów zaleca się wydzielenie woliery za pomocą szpalerów drzew lub wysokich krzewów.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

Konstrukcja
Ściany i dachy poszczególnych budynków wykonane w lekkiej konstrukcji szkieletowej drewnianej.
Fundamenty stanowią ławy fundamentowe posadowione na warstwie wymienionego gruntu.

Okładziny elewacyjne
• Budynek Główny - zarówno dach jak i korpus pokryty gontem drewnianym w kolorze jasno brązowym. Strefa wejściowa w parterze wyróżniona za pomocą okładziny drewnianej – deski układane w układzie poziomym szer.10cm w kolorze ciemnobrązowym.
• Pawilony dla psów i kotów - dach pokryty gontem w kolorze jasnobrązowym. Ściany z desek w układzie pionowym szer. 15cm w kolorze jasno brązowym.

Specyficzne elementy wykończenia
W kojcach dla zwierząt zastosowano posadzki betonowe kwasoodporne. Wydzielenia między wybiegami dla psów drewniane do wys.2m zabezpieczone chemicznie przed działaniem odchodów zwierzęcych. Wybiegi trawiaste z częściowo wysypanym żwirem.

Ogrodzenia wokół wybiegów dla psów i kotów o odpowiednim oczkowaniu i grubości prętów (aby zapobiec przegryzaniu)

Parkingi wykonane z geokraty wypełnionej nawierzchnią trawiastą – parkingi zielone.

Ciągi komunikacyjne w obrębie schroniska wykonane z kostki kamiennej – duże szczeliny między kostką wypełnione również nawierzchnia trawiastą.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl