Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.
II nagroda

<<< powrót
 • Autorska Pracowania Architektoniczna Jacek Bułat
Skład zespołu:
 • arch. Jacek Bułat  
 • arch. Michał Bułat  
 • arch. Adam Błaszczyk  
 • arch. Cyprian Prusakowski  
 • arch. Marta Rajpolt  
 • arch. Marcin Siadek  
 •  
 •  
 • http://www.bulat.com.pl/  
 •  

IDEA

Główne założenie projektu ( idea ) to harmonijne wyeksponowanie i połączenie wartości zabytkowej i kulturalnej obiektów objętych konkursem, przy jak najlepszym zaadaptowaniu ich do współczesnej wymagającej funkcji teatru.

Zespół budynków Dworu Starościńskiego oraz Kuźni, o charakterystycznych cechach architektonicznych, wymaga przystosowania do nowych funkcji i działań podkreślających walory i likwidujących obecny bałagan i niedopasowania. Konieczne jest też wyposażenie budynków w systemy podnoszące parametry techniczne budynków w zakresie energooszczędności, zastosowania najnowszych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz technologii scenicznej.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wyburzenie południowego skrzydła Dworu Starościńskiego, i wykonanie w jego miejscu nowego łącznika ( foyer ) pomiędzy budynkami, umożliwiającego optymalny rozdział funkcji i komunikacji. Od strony północnej Dworu planowanej jest umieszczenie podziemnej stacji transformatorowej oraz wykonanie utwardzonego podjazdu dla dostaw dekoracji.

Nowe nawierzchnie będą nawiązywały kolorystyką oraz materiałem do nawierzchni istniejących w obrębie zespołu budynków.

Główne wejście będzie zlokalizowane w nowym budynku foyer. Dodatkowej wejście do foyer na poziom Małej Sceny będzie możliwe od strony wschodniej, czyli od strony parkingu planowanego w kolejnym etapie inwestycji. Ponadto, w czasie gdy główne foyer będzie zamknięte, będzie możliwe korzystanie z dodatkowego punktu kasowego i biura organizacji widowni zlokalizowanego na parterze budynku Kuźni.

Wyeksponowane i oznakowane zostanie miejsce straceń, zlokalizowane przy murze z wieżyczką strażniczą po południowej stronie Kuźni.

BRYŁA BUDYNKU – KOMPOZYCJA I ARCHITEKTURA

Ze względu na lokalizację obiektów w zespole najcenniejszych kieleckich zabytków, projektowany budynek foyer został zaprojektowany jako niewysoka, prosta, przeszklona bryła całkowicie wpisana w przestrzeń pomiędzy Dworem i Kuźnią. Projektowany budynek zostanie zwieńczony dachem płaskim – tarasem widokowym. Elewacja będzie w większości przeszklona, z wyraźnie zarysowanym podziałem pionowym i poziomym. Konstrukcja z prefabrykatów betonowych, nawiązujących kolorystką i materiałem do elementów zmodernizowanych budynków w zespole powięziennym.

Elewacje istniejących budynków należy poddać renowacji. W północno-zachodnim narożniku Dworu należy odtworzyć zamurowane otwory okienne i drzwiowe. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi projektuje się poniesienie kalenicy Dworu oraz Kuźni o ok 1,5m oraz ścianek kolankowych o ok 0,3m. Krycie dachów blachą miedzianą. Projektuje się iluminację nocną elewacji budynków.

FUNKCJA

Poprzez zaprojektowanie głównego foyer pomiędzy budynkami Dworu i Kuźni, uzyskano najbardziej optymalny układ komunikacji wewnętrznej. Drogi aktorów i widzów nie przecinają się, a jednocześnie umożliwiają dostęp do każdego miejsca w zespole budynków.

Z parteru foyer można bezpośrednio dostać się na widownię Dużej Sceny oraz skorzystać z szatni, kas i toalet.

Korzystając ze schodów lub windy można w prosty sposób dostać się do Małej Sceny zlokalizowanej na nowej kondygnacji podziemnej. Znajduje się tam także dodatkowej wyjście z budynku na dziedziniec połączony schodami z planowanym parkingiem.

Na antresoli foyer znajduję się kawiarnia, a łatwy dostęp na taras dachowy umożliwia wykorzystanie go jako letniej kawiarenki.

Niezależne wejście dla aktorów znajduje się w północnej części Dworu i umożliwia dogodny dostęp do garderób i zascenia windą lub schodami.

WNĘTRZE

Foyer zaprojektowano jako przestronną otwartą przestrzeń wielofunkcyjną, umożliwiającą organizację odrębnych spotkań i wydarzeń artystycznych. Na posadzce zaproponowano parkiet dębowy olejowany o wysokiej odporności. Sufit podwieszony drewniany z paneli akustycznych tłumiących. Ściany Dworu oraz Kuźni przylegające do foyer wykończone tynkiem identycznym jak elewacje zewnętrzne tych budynków. Elementy betonowe z prefabrykatów z betonu architektonicznego. Balustrady ze stali nierdzewnej z panelami szklanymi.

Widownia Dużej Sceny wykończona drewnianymi panelami akustycznymi w kolorze bielonego dębu oraz tynkiem akustycznym w kolorze ciemnoszarym. Posadzka widowni z wykładziny dywanowej plamoodpornej, fotele z tapicerką materiałową.

Pozostałe pomieszczenia biurowe oraz garderoby aktorów i pomieszczenia socjalne należy wyposażyć w meble wysokiej jakości dopasowane do przeznaczenia danego pomieszczenia. Wykończenia podłóg parkietem drewnianym lub płytkami kamiennymi, sufity podwieszone z płyt akustycznych tłumiących.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl