Konkurs na opracowanie projektu Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:

1. Wstęp - ogólne założenia ideowe

Podstawowym pytaniem projektowym jest to w jaki sposób nawiązać nową zabudową do budynku istniejącego oraz otaczającego terenu. Analiza terenu jak i struktury funkcjonalno-przestrzennej budynku istniejącego wskazują kierunki, możliwości otwarć, w pewnym sensie narzucają rozwiązania lokalizacyjne i kompozycyjne.

Obiekt zaprojektowano w oparciu o dwie zasady: osiowość i symetrię. Wykreślono dwie osie kompozycyjno-widokowe:
• Oś 1 – na której zbudowany jest budynek istniejący.
• Oś 2 – prostopadła do osi 1 – kierująca na linii wschód - zachód, wyznaczająca przestrzeń łącznika między istniejącym a nowoprojektowanym obiektem.
Stanowią one podstawą kształtowania nowej zabudowy.

2. Zagospodarowanie terenu

Zdecydowano by obiekt zlokalizować na północnej części wyznaczonego terenu. Obrys rzutu wyprowadzono kontynuując linie zabudowy budynku istniejącego do wyznaczonej linii zabudowy od strony północnej.

Zachowano jako wejście główne – istniejące - na osi 1. Wejścia dodatkowe zaprojektowano na osi 2 - wprowadzają one do przestrzeni łącznika od strony ulicy Byłych Więźniów Politycznych oraz od strony parkingu. Zapewniono wjazd i dostęp na teren od strony wschodniej, wymaga to nieznacznej przebudowy wjazdu i budowy nowego. W tym miejscu zlokalizowano też taras kawiarni-bufetu, która w zamierzeniu ma też służyć mieszkańcom sąsiedztwa i będzie mieć pozytywny wpływ na atmosferę okolicy.

Tak ukształtowana zabudowa sugeruje przyszłe zagospodarowanie kwartału – jako otwartą, zieloną przestrzeń rekreacyjną.

Zdecydowano o zachowaniu parkingu z propozycją nieznacznej zmiany organizacji ruchu. Zaplanowano wyburzenie budynku gospodarczego od strony północnej oraz przebudowę/przeniesienie stacji transformatorowej.

3. Architektura

Nawiązano do architektury budynku istniejącego poprzez utrzymanie osiowego charakteru obiektu. Utrzymano jako główne – wejście istniejące, któro kieruje w stronę Sali koncertowej i przecina oś 2 w przestrzeni łącznika – foyer, organizującego przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Łącznik-Foyer

Łącznik-foyer zaprojektowano na przecięciu Osi 1 i 2. Jest otwartą przestrzenią która organizuje i integruje „życie budynku” w ujęciu funkcjonalnym, a jednocześnie stanowi o wyjątkowym walorze przestrzennym i estetycznym obiektu. Szczególnym elementem tej części budynku jest łukowe sklepienie wykończone od wewnątrz polerowaną blachą. Tak ukształtowana przestrzeń „wchłania” użytkownika po czym otwiera na widok, zakrzywiona płaszczyzna odbija zniekształcony i zmienny w zależności od punktu patrzenia obraz tego co dzieje się w foyer, schody-trybuny pozwalają na organizację imprez, koncertów, spotkań.

Budynek projektowany

Elewacje nowego budynku od strony wschodniej i zachodniej są niejako odbiciem lustrzanym elewacji budynku istniejącego. Podobne proporcje stwarzają wrażenie równowagi brył oraz nadają znaczenia przestrzeni łącznika pomiędzy budynkami.
Elewacje budynku mieszczącego salę koncertową zaprojektowano jako totalne, minimalistyczne i w pewnym sensie nudne. Okna, drzwi, znajdują się tylko w strefie cokołowej, reszta wykończona zostanie płytami białego betonu architektonicznego z trapezowym reliefem. Tak ukształtowana elewacja z jednej strony nawiązuje dialog z budynkiem istniejącym z drugiej powoduje, że na znaczeniu zyskuje strefa wejścia do jak i sam łącznik.

Sala koncertowa

Sale koncertowa stanowi domknięcie osi 1. Jest w całości wydzielona akustycznie z otoczenia – znajduje się wewnątrz budynku (box in box). Dostęp został zapewniony z poziomu parteru oraz 1. Piętra. Zapewniono czytelne drogi ewakuacji z Sali. Wejścia prowadzą poprzez przedsionki akustyczne. Widownia mieści 319 widzów. Salę zaprojektowano jako klasyczny model zwany shoebox. Proporcje Sali oraz rozwiązana materiałowe zapewniają odpowiednie warunki akustyczne dla koncertów orkiestry symfonicznej z możliwością sterowania ustrojem akustycznym sufitu i dostrajania Sali do potrzeb użytkownika. Zaprojektowane akustyczne elementy ścienne i sufitowe zapewnią równomiernie odbite fale dźwiękowe z estrady na widownię, wzajemną słyszalność wykonawców oraz wzorową barwę dźwięku.

Dostęp do budynku

Wejście do łącznika zaprojektowano z poziomu ulicy, tym samym zapewnia się dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, także osobom niepełnosprawnym bądź starszym.

4. Konstrukcja i rozwiązania materiałowe

Budynek planuje się posadowić na płycie betonowej. Stropy zaprojektowane jako żelbetowe monolityczne, ściany w konstrukcji z żelbetu z wypełnieniem z bloczków betonowych.

Materiały elewacyjne to prefabrykowane płyty z betonu architektonicznego w kolorze białym oraz fasady szklane niskoemisyjne w ślusarce aluminiowej.

Wnętrze to w dużej mierze białe tynki ścian oraz elementy surowego betonu – na sufitach. Na posadzkach mozaiki ceramiczne kolorze grafitu, wnętrze Sali to drewniane okładziny. Wykończenie podniebienia łuku w foyer z blachy polerowanej.

5. Rozwiązania instalacyjne

Budynek zostanie wyposażony we wszystkie potrzebne media.

Kondygnację +3 przeznaczono dla potrzeb obsługi technicznej budynku, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Na dwóch skrzydłach rzutu usytuowano pomieszczenia mieszczące urządzenia techniczne / centrale, agregaty wody lodowej itp. /. Kanały instalacji prowadzone będą w korytarzach kondygnacji +3 oraz w szachtach instalacyjnych obsługujących wszystkie kondygnacje.
Powietrze pobierane będzie bezpośrednio z zewnątrz budynku poprzez wloty w ścianach, (żaluzje ), zaplanowano urządzenia odzyskujące ciepło z powietrza wyrzucanego.

Takie rozwiązanie ma też wpływ na piątą elewację – na dachu nie będzie urządzeń technicznych.
Wymiennikownię ciepła z sieci zaplanowano na kondygnacji – 1, zapewniając dostęp do instalacji poprzez szachty.

6. Podsumowanie

Podsumowując, kluczowe dla projektu są założenia polegające na:
- współzależności z terenem kwartału
- współistnieniu z istniejącym budynkiem Szkoły Muzycznej
- integracji przestrzeni nowobudowanych z istniejącymi oraz wewnętrznych z zewnętrznymi
- zapewnienia przestrzennej oferty zapewniającej różnorodne korzystanie z budynku
- stworzenie nowej jakości przestrzennej - budynku niezwykłego

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl