Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
II nagroda

<<< powrót
  • Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Sp. z.oo. S.K.
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski  
  • mgr inż. arch. Robert Pawłowski  
  • mgr inż. arch. Micha Kabaciński  
  • mgr inż. arch. Anna Karpisiak  
  •  
  •  
  • http://www.spa-sadowski.pl/  
  •  

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URBANISTYKA


Na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni oraz planszy uwarunkowań budynek Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowano w południowo–zachodniej części działki. Zadecydowały o tym powiązania funkcjonalno – komunikacyjne. Przyjęto założenie, że pojazdy zewnętrzne nie ingerują w przestrzeń szkoły i centrum. Zgodnie więc z planszą uwarunkowań przyjęto wjazd na projektowany obszar od południowego – zachodu czyli od strony planowanej drogi wewnętrznej 20KDW. Prowadzi on bezpośrednio do umiejscowionych w południowej ścianie budynku bram Pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, Pracowni diagnostyki samochodowej, wjazdu w ciąg komunikacyjny oraz zjazdu do części podziemnej, w której zlokalizowano garaż 2-stanowiskowy i parking na 20 miejsc. Sam trzykondygnacyjny budynek, usytuowany jest na planie przypominającym kwadrat. Położony jest równolegle do wspomnianej ulicy. Od północnego-zachodu i północnego-wschodu zamykają go ściany.

Od południowego wschodu, natomiast, budynek otwiera się ku zielonym i rekreacyjnym wnętrzom szkoły zawodowej. Ukryte wewnątrz kubatury atrium stanowi integralną, rekreacyjną część budynku Centrum, ale sprzężone jest przestrzennie z terenami zieleni, rekreacji i sportu szkoły zawodowej. Z tej strony lokalizowano również wejście główne do Centrum. Znajduje się ono w pobliżu trójkątnego placyku utworzonego z przecięcia się planowanych dróg dojazdowych do Centrum, 20KDW prowadzącej od ulicy Kaczorowskiego oraz 27KDD zdążającej do Pawiej. Lokalizacja wejścia głównego znajduje się także na przecięciu osi prowadzonego wzdłuż zachodniej elewacji szkoły zawodowej pieszego dojścia od ulicy Mielżyńskiego oraz dojścia od strony terenu rekreacyjnego i boisk szkoły zawodowej.

Projekt zakłada intensywne wykorzystanie działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

KONCEPCJA BUDYNKU

IDEA


Współczesna, wysokiej jakości architektura industrialna o prostej typologii rzutu i dyscyplinie powtarzalnego rytmu fasady, co wynika z racjonalności oraz ekonomiki. Ma to być budynek funkcjonalny podporządkowany głównej funkcji i dla niej stworzony. Jak powiedziano powyżej architektura przemysłowa o estetyce nadającej się do zastosowania w przestrzeni wysoko zurbanizowanej. Cechować ją powinien niepowtarzalny, wynikający z kontekstu przestrzennego kształt bryły oraz użycie materiału na elewacji jako wyróżnika funkcji, co nadaje budynkowi indywidualny wyraz. Budynek został zaprojektowany w ramach założonego przez Inwestora budżetu co dodatkowo wpłynęło na optymalizację wszystkich parametrów gabarytowych i poszukiwanie optymalnych rozwiązań przy zachowaniu wysokich standardów użytkowych i eksploatacyjnych. Architektura Centrum powinna kojarzyć się osobom w nim szkolonym z nowoczesnym zakładem pracy, w którym obowiązują przyjazne pracownikowi humanistyczne wartości kolektywnej, wysokokwalifikowanej pracy, wykonywanej w środowisku związanym z przyrodą i naturą.

ARCHITEKTURA

Celem było stworzenie neutralnej prostej bryły wpisującej się w charakter istniejącego otoczenia , nieskomplikowanej w odbiorze i czytelnej. Ze względu na to, że jest to budynek dydaktyczny starano się aby rozwiązania przestrzenne i użyte materiały zapewniały bezpieczeństwo uczniom, były trwałe i nie sprawiały kłopotów eksploatacyjnych.

Prosta jednoznaczna forma została podkreślona poprzez zastosowany na jednopłaszczyznowych elewacjach materiał okładzinowy z elewacyjnych płyt włókno-cementowych i zróżnicowanych gabarytach przeszkleń.

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

W obu elewacjach wprowadzono ukierunkowane poziomo pasy modularnych płyt elewacyjnych i okien. Zmiana w pionie szerokości pasów urozmaicać ma rytm elewacji, a użycie płyt o różnych odcieniach szarości przeciwdziałać jej monotonii. Fasadę północno-zachodnią uzupełnia fragment części podziemnej budynku, na niej widoczny, wykonany w podobnej technologii.

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I ELEWACJE ATRIUM

Elewacja zlokalizowana od strony boisk i terenu rekreacyjnego szkoły zawodowej i w niej umieszczono wejście główne do budynku i pod zawieszonym na poziomie I piętra dwukondygnacyjnym, przeszklonym łącznikiem wejście do rekreacyjnego, integrującego przestrzeń kompleksu atrium. Z północnej jego ściany jest nań bardzo dobry wgląd ze znacznych przeszkleń, traktów komunikacyjno-rekreacyjnych budynku. Z nieco poszerzonej kubatury parteru można nań wprost wyjść. Można go również obserwować z umieszczonego nad nią tarasu na I piętrze. Równie dobry wgląd na atrium jest z jego ściany wschodniej, którą tworzy przeszklony łącznik. Za pozostałymi dwiema ścianami: zachodnią i północną kryją się funkcje dydaktyczne i przeszklenia są nieco mniejsze, ale powiększają się na ostatniej kondygnacji skąd wydarzenia w atrium śledzą goście hotelu.

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Elewacja ta służy „obsłudze” budynku. W niej zlokalizowano bramy dla samochodów diagnozowanych, wjazd w ciąg komunikacyjny budynku przeznaczony do transportu urządzeń o większych gabarytach, niezależne wejście do części hotelowej oraz wjazd do garażu podziemnego. W płaszczyźnie fasady, w części parterowej wyróżniają się duże płaszczyzny bram i wejść. Nadający jej szczególnie industrialny wygląd.

ROZMIESZCZENIE PROGRAMU

Mając na uwadze uwarunkowania i kontekst urbanistyczny budynek zaprojektowano rozmieszczając podstawowy program na czterech kondygnacjach: jednej podziemnej i trzech nadziemnych. Komunikacyjnie obiekt obsługuje na kondygnacjach -1, +1, +2, obwodowo poprowadzona komunikacja pozioma, łącząca dwie położone w przeciwległych narożnikach klatki schodowe ewakuacyjne. Na kondygnacji 0 komunikacja przypomina literę „U”. Prowadzi ona od wejścia i holu głównego w kierunku zachodnim do zespołu dźwigów i klatki ewakuacyjnej, następnie na północ i znowu na wschód do kolejnej klatki ewakuacyjnej. Schodząc nią kondygnację niżej możemy dojść do podziemnego łącznika łączącego Centrum z Zespołem Szkół nr 1.

Nawiązując nieco do charakteru architektury wnętrz Zespołu Szkół nr1 , w budynku Centrum wyprowadzono dodatkowo z holu głównego szerokie schody prowadzące wprost do korytarza obwodowego. Mają spełniać rolę czynnika integrującego przestrzeń oraz czyniącego ją bardziej atrakcyjną. Idąc nimi ma się przez przeszkloną, północną ścianę, ładny widok na atrium.

Wszystkie kondygnacje budynku obsługiwane są dodatkowo przez zespół wind: dużą, towarową (3,5T i 11m2) i dwiema osobowymi umożliwiającymi również transport osób niepełnosprawnych. Winda towarowa posiada przystanek podstawowy na poziomie parteru w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdu towarowego z zewnątrz w ciąg komunikacyjny.

DZIAŁ DYDAKTYCZNY Z OBSZARAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO (E), MECHANICZNO I GÓRNICZO HUTNICZEGO (M) I BUDOWLANEGO (B)
Została rozmieszczona na kondygnacjach 0 i +1 .

DZIAŁ DYDAKTYCZNY ADMINISTRACYJNO USŁUGOWY I TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY
Został rozmieszczony na kondygnacji +2, z prowadzonym do niej niezależnym wejściem klatką schodową i
dźwigami znajdującymi się w południowo-zachodnim narożniku budynku.

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Zlokalizowano na parterze.

DZIAŁ OBSŁUGI DYDAKTYCZNEJ
Umieszczono głównie na parterze i częściowo na kondygnacji +1. Umieszczono tam głównie sale
konferencyjne zapewniając im wyjście na tarasy zewnętrzne.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ I INNE
Rozmieszczono głównie na kondygnacji -1 i częściowo na parterze.

POMIESZCZENIA RÓŻNYCH DZIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH WSPÓLNE WYKORZYSTANIE
Dotyczy to jadalni, sal konferencyjnych, sal obsługi konsumenta (gastronomia) zgrupowano w pionie w pobliżu
holu głównego zapewniając dojście do nich atrakcyjnymi schodami wyprowadzonymi z holu głównego.

DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normatywami

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl