Konkurs na opracowanie węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Marcin Wolszczak & Oliwia Dec
Skład zespołu:
.
.

Stan istniejący

Obecne tereny dworcowe i około dworcowe tworzą poważne bariery w funkcjonowaniu obszarów centralnych wydłużając czas przejazdu podróżnych oraz wpływają na złą jakość życia mieszkańców. Stanowią bariery, które pogłębiają się i stają się niebezpieczne głównie z powodu nielegalnych przejść.

Wokół terenów dworca panuje bałagan przestrzenny. Nie ma parkingów dla samochodów i rowerzystów. Dworzec autobusowy nie ma dogodnego połączenia z dworcem autobusowym. Brakuje całego zaplecza dla podróżnych i funkcji, które mogłyby integrować.

Na terenie należącym do PKP jest kilka nieużywanych, zdewastowanych budynków. Rozlokowane są chaotycznie, niezgodnie z dzisiejszymi potrzebami. Tereny zabudowy mieszkaniowej z zachodniej części torów mają ogromne zasoby potencjału ale są oddzielone od centralnych funkcji Słupska. Miasto Słupsk ma silny potencjał rozwojowy w kierunku północnym i południowym. Rozwój ten może być możliwy jeżeli zostaną pokonane bariery jakie stawia aktualnie funkcjonujący dworzec z terenami otaczającymi.

Idea

Główną ideą projektu jest osiągnięcie niczym nie skrępowanej osi, która jako rdzeń centrotwórczy otwiera się na kolejne potencjalne inwestycje odpowiadające potrzebom miasta. Wytworzony „kręgosłup” kompozycyjny ma nadać impuls rozwojowy dla kolejnych terenów, dlatego proponuje się aby przestrzeń związana bezpośrednio z „kręgosłupem” była bogata w różnorodne przestrzenie publiczne, które będą aktywizować i integrować mieszkańców.

W planach miasta, jedną z sekwencji tych przestrzeni stać się ma nowy węzeł przesiadkowy. Projekt powinien w maksymalny sposób integrować wszystkie środki transportu, dbać o komfort podróżnych oraz budować najlepsze pierwsze wrażenie odwiedzającego.

Integracja rozdartego układu

W celu integracji rozdartego obecnie układu funkcjonalnego miasta podjęto następujące działania:
- szczególną uwagę poświęcono na połączenie zachodniej i wschodniej części miasta, przedzielonej torami kolejowymi
- nadano zaproponowanemu tunelowi funkcji ożywiającej przestrzeń bez, której powstałby mało atrakcyjnego trakt, który w dalszym ciągu by dzielił a nie łączył
- w celu uzyskania najbardziej płynnej i komfortowej sekwencji przestrzeni publicznej, wykluczono komunikację kołową na linii ciągu przejścia poprzez ukształtowanie terenu
- zaproponowano tunel jako kontynuację bulwaru Al. Wojska Polskiego, który obecnie kończy się i rozpoczyna od jezdni, który domyka budynek istniejącego dworca
- zakłada się wypchnięcie wielkopowierzchniowego handlu z terenów centralnych
- planuje się dodatkowe połączenie obu obszarów przez kładką pieszo-rowerową. Inwestycja planowana w późniejszych etapie, przy realizacji kolejnych etapów realizacji Zielonego Centrum.
- tunel jako pasaż, stanowić ma atrakcyjną przestrzeń publiczną ułatwiającą przemieszczanie się podróżnych pomiędzy dworcami, peronami i stanowiskami odjazdowymi autobusowymi. Ma także stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną łączącą przeciwległe części miasta.

Strefy

Ważnym elementem założenia jest ulica Towarowa, która dzięki swojemu przesunięciu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworców i peronów oraz może stać się nową osią biznesu, która wpleciona w istniejącą strukturę miasta wyznacza przyszłe tereny rozwoje zlokalizowane na północ i południe. Odrodzona na nowo ulica będzie budować właściwy wizerunek miasta oraz wpływać na jego rozwój ekonomiczny.

Teren opracowania został podzielony na strefy funkcjonalne, które łączą się wzajemnie ze sobą oraz z całym otaczającym je miastem.

Główną strefą jest Centralny Węzeł Przesiadkowy, który spaja obie części miasta oraz determinuje powstawanie nowych funkcji na terenach przyległych. W bezpośredniej bliskości węzła od strony zachodniej przewiduje się strefę Administracyjno – usługową z zapleczem parkingowym oraz zielonymi atriami. Na południe od Węzła po zachodniej stronie torów, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego zlokalizowano strefę konferencyjno-kongresową z zapleczem hotelowym.

Na północ od Dworca autobusowego na terenach należących do PKP proponuje się strefę biurową, w której jest możliwość lokalizowania centrum obsługi węzła komunikacyjnego.

Po zachodniej stronie na kierunku północ południe proponuje się zielony bulwar, który spaja węzeł przesiadkowy z terenami biurowymi, usługowymi i rekreacyjnymi. Na północy wzdłuż bulwaru znajduje się serce strefy kultury i rekreacji z budynkami użyteczności publicznej np. mediateka, biblioteka, centrum kultury. Również w ten strefie znajduje się budynek Centrum Zielonej Energii, który jest przykładem budynku energooszczędnego. Przy nim znajduje się Targ Ekologicznej i Zdrowej Żywności. Na zwieńczeniu terenu opracowania, przy ulicy 3 maja proponuje się halę wielofunkcyjną widowiskowo – sportową wraz z zapleczem sportowym i zielonymi parkingami. Pomiędzy halą widowiskową a funkcjami kultury proponuje się tarasy otwarte z placami na różnorodne aktywności, kino letnie, czy ścieżkę zdrowia. Na południe od dworca kolejowego proponuje się strefę biurową. Na północ od dworca kolejowego planuje się uporządkowanie przestrzeni.

.

Centralny węzeł przesiadkowy

Powinien charakteryzować się maksymalną integracją przesiadkową skracają w jak najlepszy sposób czas podróży i jej komfort. Aby to osiągnąć zaproponowano lokalizację strefy autobusowej i kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie względem siebie. Takie rozwiązanie organizuje wspólne strefy funkcjonowania obu dworców, a więc najkorzystniejszą ich integrację. Wykorzystanie różnic poziomu terenu w granicach zlokalizowania węzła pozwoliło uzyskać wydzieloną przestrzeń niczym nie naruszoną, i która sama nie narusza sąsiednich.

Dworzec autobusowy dzięki przyjęciu takiego schematu działania otwiera się na plac odjazdów i przyjazdów dla podróżnych z zatoką kiss and ride i podjazdem taksówek, a z drugiej strony zostaje otwarty poprzez wyjście na wysokości wyższej kondygnacji (poziom dachu) na otwarty niczym nieskrępowany zielony bulwar gdzie nie lokalizuje się komunikacji kołowej.

Dzięki bezpośredniej bliskości stref autobusowej i kolejowej oraz obiektów obsługujących, powierzchnia węzła została zmniejszona do komfortowego minimum. Całość zorganizowano tak by dworce, perony oraz tunel cechowały się wspólną informacją pasażerską z dogodnym dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada podział przestrzeni peronów na miejsca przyjazdów w liczbie 4 szt. oraz odjazdów w liczbie 16 szt. Przewiduje się możliwość wykorzystania skrajnego peronu na potrzeby komunikacji miejskiej oraz stacje dokujące dla nowoczesnego i ekologicznego, elektrycznego taboru.

Wyznaczono miejsca postojowe pod dachem dworca w bezpośredniej bliskości zaplecza socjalnego rozbudowanego o mały motel dla kierowców oraz punkt obsługi autokarów. Miejsca te mogą posłużyć za obsługę transportu autokarowego międzynarodowego.

Aleja Wojska Polskiego

Deptak ten od początku swojego istnienia był zaplanowany jako „kręgosłup” funkcjonalny miasta. Zapraszał odwiedzających m.in. nad rzekę Słupię czy Stare Miasto.

Projekt zakłada wytworzenie tunelu jako przedłużenie bulwaru Wojska Polskiego, otwierając go tym na zachodnią stronę torów. Pozwala mu się rozwinąć. Stać się „kręgosłupem” dla kolejnych fragmentów miasta. Efektem tego jest powstanie bezkolizyjnego pasażu, który łączy obie strony a nie tylko jedną jak do tej pory. Ranga Aleji zostaje wzmocniona zapraszając między innymi na spacery do nowego Zielonego Centrum. Miasto otrzymuje funkcjonalny „kręgosłup”, rozwojowy rdzeń miastotwórczy.

Opcjonalnie proponuje się wykorzystanie tunelu na przeprowadzenie bezkolizyjnego ciągu rowerowego na drugą stronę torów kolejowych.

Historyczna główna oś staje się impulsem dla kolejnych terenów.

.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl