Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.
I nagroda

<<< powrót
 • Riegler Riewe Architekten ZT-GesmbH
Skład zespołu:
 • prof. arch. DI Florian Riegler  
 • prof. arch. DI Roger Riewe  
 • arch. DI Mikołaj Szubert-Tecl  
 • mgr inż. arch. Paweł Skóra  
 • mgr inż. arch. Dorota Żurek  
 • mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga  
 • stud. Aleksandra Hantkiewicz  
 •  
 •  
 • http://www.rieglerriewe.pl/  
 •  


Koncepcja zakłada stworzenie wielofunkcyjnego, charakterystycznego obszaru w centrum miasta o spójnym i czytelnym wyrazie, przy umożliwieniu jednoczesnego korzystania z funkcji komunikacyjnych oraz kulturalnych oraz zapewnieniu bezkolizyjnej komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy częściami miasta leżącymi po przeciwnych stronach linii kolejowej.

Nowo projektowane budynki dworca kolejowo-autobusowego oraz Centrum Kultury kształtują sekwencję różnorodnych przestrzeni publicznych nowego placu miejskiego. Zamykają one perspektywę ulicy Konstytucji 3 Maja, pozostawiając jednocześnie komunikację przestrzenną z obszarem miasta leżącym po wschodniej stronie linii kolejowej. Projekt przewiduje także rewitalizację terenu leżącego w południowo-zachodniej części opracowania poprzez zaproponowanie lokalizacji niektórych elementów programu użytkowego Centrum Kultury w budynkach istniejących. Zakłada się podział inwestycji na dwa etapy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl