Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku
I nagroda

<<< powrót
  • EMA STUDIO
Skład zespołu:
  • Ewelina Siestrzewitowska 

Idea projektu.

Podstawową ideą projektu jest stworzenie zespołu atrakcyjnych, nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które podkreślą i uwydatnią naturalne uroki miasta oraz jego najbardziej charakterystyczne cechy. Każda z przestrzeni powinna posiadać swój indywidualny charakter, przy jednoczesnym zachowaniu spójności całego zespołu jako „kręgosłupa” miasta i – być może – jego przyszłego znaku rozpoznawczego.

Teren wzdłuż rzeki Słupi podzielono na obszary funkcjonalne – przestrzenie nauki, kultury, rozrywki, wypoczynku, sportu oraz edukacji przyrodniczej. Zaplanowano skupienie na ich obszarze przynależnych im funkcji w celu wytworzenia „ognisk” aktywności miejskich, przy jednoczesnym założeniu pewnego naturalnego ich przenikania. Każdemu z niemających charakteru parkowego obszarów funkcjonalnych przyporządkowano tzw. „scenę aktywności” – główną przestrzeń publiczną – plac, zaprojektowany jako miejsce wydarzeń publicznych (kulturalnych/ rozrywkowych/naukowych), skupiający najwięcej atrakcji danego obszaru oraz „spinający” komunikacyjnie, przestrzennie, widokowo i funkcjonalnie dany obszar w jedną zwartą całość. „Sceny aktywności” zostały zaprojektowane w miejscach najbardziej charakterystycznych dla danego obszaru, o ciekawych walorach widokowych , a ich celem jest również uwypuklenie cech tożsamości danego miejsca.

Wszystkie przestrzenie łączą bulwary miejskie – reprezentowane jednolitą małą architekturą w postaci ławek, śmietników i oświetlenia oraz jednolity ciąg rowerowo-wrotkarski, łączący Lasek Północny z Mostem Czołgowym i spinający całe założenie.

Centrum Norbertanum – Przestrzeń Nauki.

Podstawowym założeniem koncepcji obszaru przy Bibliotece jest połączenie go z placem i skwerem przed Młodzieżowym Domem Kultury oraz terenem przy Akademii Pomorskiej. W tym celu wprowadzono przestrzeń na wodzie i zaprojektowano go jako pas aktywności, zawierający w sobie scenę, przestrzeń amfiteatralno-wypoczynkową, stół do debat społecznych, stoły, ławki i małą architekturę. Nowy pomost spina pokrewną tematycznie przestrzeń w jeden zespół, oraz łączy komunikacyjnie przestrzenie po obu stronach rzeki.

Park przed Biblioteką oraz park przy Pomniku Chopina potraktowano również jako jedną przestrzeń, zlokalizowaną na dwóch poziomach i połączoną przebiciem i schodami w zabytkowym murze oraz dwupoziomowym pawilonem – Centrum Debaty Społecznej - dostępnym z parku górnego oraz dolnego. Przestrzeń tą zaprojektowano jako ogrody literackie, z multimedialną ścianą czytelniczą z miejscami do pracy i możliwością podłączenia do sieci, leżakami i hamakami. W dolnym poziomie Centrum Debaty Społecznej zaprojektowano kawiarnię czytelniczą.

Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – Przestrzeń Kultury.

„Sercem” przedmiotowego obszaru w niniejszym projekcie staje się przestrzeń przed Spichlerzami Sztuki, zaprojektowana jako Plac Witkacowski. Calem stworzenia tego placu razem z wychodzącą od niego kładką pieszo-rowerowo-wrotkarską, jest spięcie widokowe, funkcjonalne i przestrzenne całego obszaru muzealnego w jedno założenie. Plac Witkacowski, wyposażony w charakterystyczne psychodeliczne formy, jest zakończony sceną nad wodą, której bezpośrednim przedłużeniem po drugiej stronie rzeki jest amfiteatralnie ukształtowana skarpa przy baszcie z miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

Most Zamkowy

Most Zamkowy jest obecnie największą barierą komunikacyjną i przestrzenną w odbiorze przestrzennym terenów nad Słupią. W związku z tym, zaproponowano podniesienie bulwarów dochodzących do mostu na wysokość jezdni, zwężenie pasów jezdni do szerokości 3 m na całej długości mostu oraz wymianę na tej długości posadzki na kostkę brukowaną. Proponuje się też obsadzenie drzewami poszerzonych – dzięki zwężeniu jezdni – chodników. Zabiegi te mają na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni na moście przez spowolnienie ruchu samochodów, wprowadzenie zieleni i nowej małej architektury oraz wizualne połączenie jej z resztą bulwarów.

Wyspa Młyńska

Wyspa Młyńska jest pięknym , słabo wykorzystywanym terenem o ogromnym potencjale inwestycyjnym. Ze względu na zlokalizowanie na niej bardzo charakterystycznych i atrakcyjnych budynków oraz jej usytuowanie, zaproponowano wykorzystanie wyspy jako głównego zagłębia rozrywkowego miasta. Proponuje się wprowadzenie nowej zabudowy wewnątrz wyspy, z przeznaczeniem parterów na funkcje usługowe, tworząc tym samym wewnątrz wyspy plac, mogący spełniać rolę ciekawej przestrzeni publicznej miasta. Proponuje się połączyć tą przestrzeń z Mostem Zamkowym i resztą bulwarów, tworząc wzdłuż wybrzeża wyspy od strony Parku Wypoczynku bulwar gastronomiczny, bogaty w kawiarnie, restauracje i puby. W tym celu zaproponowano przeznaczenie części parterów budynków na funkcje usługowo-gastronomiczne oraz połączenie bulwaru z Parkiem Wypoczynku nowymi kładkami.

Przestrzenie wypoczynku, sportu i edukacji przyrodniczej.

Zaprojektowano zintensyfikowanie funkcji sportowej w południowej części Parku Wypoczynku i Rozrywki, na terenie byłego ośrodka Mosir oraz terenach przyległych. Zaprojektowano tam plażę miejską z pełnym zapleczem, pole namiotowe, przystań kajakową, boiska plażowe i sportowe, nowy budynek Mosir zespół placów zabaw oraz rekreacyjny tor rowerowy.

Na pozostałych terenach wypoczynkowych zaplanowano rewaloryzację posadzki, wprowadzenie jednolitej małej architektury, wprowadzenie pomostów wypoczynkowych i wędkarskich oraz wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowo-wrotkarskiego.

Bulwary.

Całość założenia łączą bulwary w dwóch wersjach – szerokie bulwary miejskie, o betonowej posadzce, dobrze oświetlone i zlokalizowane przy punktach usługowych lub ważnych reprezentacyjnych instytucjach oraz bulwary „romantyczne” – zakładające ciąg pieszo- rowerowo-wrotkarski otoczony zielenią oraz trawiastą skarpą ukształtowaną amfiteatralnie z miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl