Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.
III miejsce

<<< powrót
  • SADAR+VUGA
  • EASST.COM
Skład zespołu:

I. Wprowadzenie

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim”.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów Centrum Grodziska Mazowieckiego, Etap II - Tereny poprzemysłowe miasta."

Planowany kompleks obiektów ma poszerzyć zakres usług Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaspokoić lokalne potrzeby również w zakresie możliwości organizowania np. zawodów, turniejów, występów, wystaw, koncertów oraz zajęć i warsztatów.

Głównym założeniem koncepcji urbanistycznej jest stworzenie zespołu kulturalno-edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego w czytelnej funkcjonalnie i spójnej przestrzennie formie, a zarazem efektywnego eksploatacyjnie, wykorzystującego technologie energooszczędne i systemy oparte na odnawialnych źródłach energii.

Zaprojektowaliśmy przestrzeń atrakcyjną dla wszystkich grup użytkowników: uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych, grup zorganizowanych oraz użytkowników indywidualnych - mieszkańców całej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wielofunkcyjność projektowanego Centrum ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji, rozwoju, uprawiania sportu, ale także innych form rozrywki, stworzenie szansy na rozwijanie pełnego potencjału umiejętności, wymianę doświadczeń i integrację wszystkich pokoleń bez względu na status społeczny czy majątkowy.

Naszym celem jest, aby uwzględniając wszystkie zależności i uwarunkowania zapewnić mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego ciekawą, harmonijną przestrzeń publiczną, którą będzie cechowała: użyteczność, dostępność, bezpieczeństwo, wielofunkcyjność oraz czytelność i wysoka jakość architektury.

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego przywróci ład przestrzenny na tym obszarze i poprawi stan środowiska naturalnego, podniesie atrakcyjność, przez co poprawie ulegnie również jakość życia mieszkańców.

II. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

1. Lokalizacja


Obszar objęty projektem położony jest w południowej części Grodziska Mazowieckiego, pomiędzy historycznym centrum miasta, Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II oraz targowiskiem miejskim. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji - stadionem piłkarskim i kortami tenisowymi przy Al. Mokronoskich 4 oraz pływalnią miejską ”Wodnik 2000” przy ul. Józefa Montwiłła 41. Dojazd do powstającego kompleksu obiektów możliwy będzie od ulic: ul. Dalekiej, ul. Sportowej i Al. Mokronoskich. W zakresie opracowania znajdują się nieruchomości :
• działki częściowo zabudowanej, o powierzchni 1.9197 ha, położonej przy ulicy Sportowej 29 - działka o numerze ewidencyjnym 57 w obrębie 57 – podstawowa działka gruntu,
• działki częściowo zabudowanej o powierzchni 0,9495 ha, położonej przy ul. Sportowej 31 - działka o numerze ewidencyjnym 33 w obrębie 57, na której zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 6
• działek częściowo zabudowanych przy ul. Józefa Montwiłła 41- działki o numerach ewidencyjnych nr 55/2, nr 58/2 w obrębie 57, na której zlokalizowany jest pływalnia miejska ”Wodnik 2000”

2. Koncepcja architektoniczno-budowlana rekultywacji terenu poprzemysłowego po Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Sportowej 29 oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów przy ul. Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi.

Teren inwestycji obejmuje obszar poprzemysłowy po Zakładzie Gospodarki Komunalnej, który wymaga rekultywacji. Planowane jest wyburzenie istniejących obiektów. Na terenie działki zlokalizowane zostaną obiekty sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno-edukacyjne. Otoczenie zostanie uporządkowane i zagospodarowane. Powstaną ciągi spacerowe wytyczone alejami drzew, zieleń urozmaicona elementami małej architektury. Ciągi spacerowe podkreślone zostaną wzorem nawiązującym do bieżni sportowych.

Nasza propozycja dla nowego Centrum kulturalno-edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego Grodziska Mazowieckiego ma na celu stworzenie ciekawej pod względem architektury oraz przyjaznej dla człowieka przestrzeni. Realizując założenia programowo-funkcjonalne, w północnej części działki zlokalizowaliśmy halę widowiskowo-sportową z łącznikiem z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 6. W zachodniej części działki przewidzieliśmy rezerwę terenu pod przyszłą inwestycję lodowiska z dostępem od ul. Dalekiej, skatepark natomiast planujemy zorganizować w części południowo-zachodniej działki, przenosząc tam urządzenia i aranżując ich lokalizację wraz z ukształtowaniem terenu.

Centralnie przed obiektem hali widowiskowo-sportowej zaprojektowaliśmy wielofunkcyjny plac – forum.

Będzie to miejsce spotkań, integracji społecznej mieszkańców Grodziska Mazowieckiego.

Na co dzień plac komunikujący obiekty, zapewniający dobrą orientację w układzie urbanistycznym założenia, okazjonalnie przestrzeń wydarzeń kulturalnych - koncertów, pokazów, wystaw zewnętrznych towarzyszącym imprezom głównym odbywającym się w hali. Alternatywnie utwardzona nawierzchnia placu stanowić może przedłużenie parkingu, zlokalizowanego od strony ul. Mokronoskich, zwiększając ilość zorganizowanych na terenie działki miejsc postojowych dla samochodów osobowych ze 100 do 180.

Teren przestrzeni publicznej Centrum kulturalno-edukacyjnego oraz sportowo-rekreacyjnego w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Naszą ideą w kształtowaniu zagospodarowania terenu jest stworzenie Centrum Integracji i Innowacji, gdzie wnętrze urbanistyczne placu dopełnia wnętrza reprezentacyjnej hali widowiskowo-sportowej. Przestrzeń wielofunkcyjnego placu to powierzchnia utwardzona przeplatająca się z zielenią urządzoną i dopełniona elementami małej architektury. Jest to przestrzeń wspólna, publiczna, otwarta na stronę południową.

Północną pierzeję placu domyka pozioma bryła hali sportowej. Rampy przełamują horyzontalny charakter budynku, a jednocześnie wpisują się harmonijnie w zagospodarowanie i ukształtowanie terenu. Poza funkcją użytkową, stanowią ciekawy element podnoszący atrakcyjność przestrzeni. Umożliwiają widok na całość założenia z różnych perspektyw i poziomów. Pojawia się tu również aspekt poznawczy dla gości odwiedzających taras widokowy.

Wieża z mini obserwatorium astronomicznym zintegrowana jest z bryłą budynku hali widowiskowo-sportowej. Stanowi ona element dominujący w przestrzeni placu, góruje nad okoliczną zabudową.

Wjazd do projektowanego Centrum możliwy będzie od ulicy Mokronoskich, gdzie zlokalizowano główny parking dla samochodów osobowych, od ul. Dalekiej – dojazd techniczny od zapleczy projektowanych budynków oraz od ul. Sportowej – dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ulicy.

3. Koncepcja architektoniczno-budowlana hali widowiskowo-sportowej na terenie poprzemysłowym przy ul. Sportowej 29 z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Sportowej 31 oraz z tarasem widokowym i wieżą typu „Mały Kopernik” z mini obserwatorium astronomicznym.

Podstawowym tematem opracowania jest teren poprzemysłowy przy ul. Sportowej 29, gdzie zlokalizowano główny obiekt Centrum Integracji - halę widowiskowo-sportową wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Sportowej 31. W bryłę budynku włączono wieżę z obserwatorium astronomicznym i tarasem widokowym.

Projekt koncepcyjny powstał w oparciu o współczesne tendencje w kształtowaniu obiektów sportowo-widowiskowych. Posiada jednak indywidualny, innowacyjny charakter, który może sprawić, że stanie się on wizytówką miasta, budynkiem, z którym chętnie będą się identyfikować mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, a nawet całej gminy.

Nowoczesna forma architektoniczna budynku uwzględniająca przeszklony system fasadowy została wzbogacona nietypowym układem ramp i widocznych na zewnątrz elementów konstrukcyjnych, wprowadzających oryginalne i ciekawe podziały na elewacjach.

Budynek wpisano harmonijnie w otoczenie. Przeszklenia elewacji umożliwiają wzajemne przenikanie się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Lokalizacja Hali widowiskowo-sportowej w sąsiedztwie przyszłego lodowiska jest nieprzypadkowa - umożliwi wzajemny wgląd do budynków. Rampy i kładki okalające budynek hali sportowej otwierają szeroki widok w dalszej perspektywie na kompleks Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w bliższej na wnętrze palcu i planowanego budynku lodowiska. Docelowo zespół będzie stanowił kompozycyjnie jednorodną, zwartą ale dynamiczną formę architektoniczno-przestrzenną.

Intensywność wykorzystania terenu zapewnia harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejące otoczenie. Stworzenie przestrzeni przyjaznej dla użytkowników, bezpiecznej i wygodnej, a także atrakcyjnej wizualnie.

Kubiczna bryła budynku zaakcentowana została rytmem stalowych ram i żelbetowych ramp ze schodami terenowymi. Układ konstrukcyjny widoczny na elewacjach stanowi jednocześnie podkonstrukcję dla systemu elewacyjnego. Kurtyny przesłaniające elewację i regulujące dostęp światła słonecznego do budynku, partiami zbudowane są z innowacyjnego systemu wielkopowierzchniowych matryc w technologii ogniwa linowego. Profile LED tworzą fasadę medialną i jednocześnie estetyczną, transparentną elewację. To innowacyjne rozwiązanie pozwala wyświetlać bezpośrednio na elewacji informację o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Zaprojektowano budynek dwupiętrowy z częścią techniczną w kondygnacji podziemnej i na dachu budynku oraz tarasem widokowym i wieżą z obserwatorium astronomicznym.

Z centralnego forum - placu wielofunkcyjnego sportowcy i obsługa techniczna obiektu wchodzą do budynku z poziomu parteru, a publiczność poprzez rampy z poziomu piętra. Kontrole dostępu zlokalizowano przy wejściach.

Ten prosty podział segreguje użytkowników już na poziomie wejścia do budynku. Publiczność w czytelny i bezkolizyjny sposób kierowana jest w stronę ogólnodostępnych szatni i dalej trybun, sportowcy w kierunku zaprojektowanych dla nich zespołów szatniowo-sanitarnych oraz na boiska. W przestrzeniach ogólnodostępnego holu zlokalizowano punkty małej gastronomii.

Ogólny plan hali głównej jest efektem optymalizacji układu widowni na ponad 2000 miejsc siedzących i systemu komunikacji wokół niej. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony kąt widowni, który kieruje uwagę widza na centrum wydarzeń, jednocześnie intuicyjnie kieruje użytkowników do wyjść ewakuacyjnych. Hala odpowiada wymogom dla budynków mogącym gościć do 3000 osób. Zastosowanie 2 poziomów, wejść zapewnia bardzo bezpieczną i efektywną ewakuację.

Poza halą główną o pow. 1714m2, w poziomie parteru zaprojektowano salę wielofunkcyjną o pow. 536m2, w której zlokalizowano ściankę wspinaczkową oraz mniejszą salę wielofunkcyjną o pow. 230m2 i salę konferencyjną o pow. 130m2. Dopełniają je powierzchnie magazynowe, zespoły sanitarno-szatniowe i pomieszczenia biurowe.

Na poziomie pierwszego piętra, w północnej części budynku zaprojektowano łącznik ze szkołą Podstawową nr 6. Łącznik jest przeszkloną, obudowaną kładką. Umożliwia uczniom i ich opiekunom przychodzenie na lekcje wychowania fizycznego bez konieczności wychodzenia z budynku. Dostęp do łącznika zapewniony jest tylko dla nich, dlatego zaprojektowano również bramę oddzielającą, chroniącą przed dostępem osób niepowołanych.

W części południowej budynku, z widokiem na główny plac, na piętrze pierwszym zlokalizowano powierzchnie komercyjne obiektu. Sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym o pow. 91m2, dostępna jest zaraz przy głównym, publicznym wejściu do budynku. Obok Sali zabaw o pow. 52m2 służącej profesjonalnej opiece nad najmłodszymi dziećmi, zlokalizowano zespół korekcji ruchu z salą o pow. 160m2 i niezbędnym zapleczem sanitarnym, magazynowym i szatniowym.

Na poziomie drugiego piętra w części frontowej obiektu zaprojektowano obserwatorium astronomiczne „Mały Kopernik”. Część ekspozycyjna przedstawiać będzie zagadnienia związane z budową geologiczną ziemi i powstawaniem ciał niebieskich oraz prezentacją zasad funkcjonowania układu słonecznego.

W pracowni mini centrum edukacyjnego zainstalowana zostanie również multimedialna prezentacja na temat historycznej wiedzy i zmian jakie zachodziły w postrzeganiu wszechświata i roli słońca jako planety w naszym układzie słonecznym, począwszy od czasów starożytnych poprzez średniowiecze, epokowe odkrycie Mikołaja Kopernika, aż po dzień dzisiejszy i loty w kosmos. Istotnym aspektem jest tu sposób prezentacji z wykorzystaniem technologii komputerowych, plansz interaktywnych, hologramów, tak aby dzieci w sposób czynny i empiryczny mogły poprzez doświadczenie rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania.

Schodami lub windą dostaniemy się na górny poziom wieży, gdzie w mini obserwatorium astronomicznym będzie znajdował się sprzęt optyczny do obserwacji ciał niebieskich. Po tych doświadczeniach młodzież szkolna lub grupy zorganizowane skierowane zostaną do salki audytoryjnej na poziomie drugiego piętra na lekcję podsumowującą i zebranie wyników obserwacji.

Obiekt hali widowiskowo-sportowej zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było rozdzielenie funkcji użytkowej dla potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć obowiązkowego wychowania fizycznego, a także na inne potrzeby sportowe, np. treningi zespołów amatorskich poza szkolnych, organizacji zawodów, komercyjne korzystanie z sali przez grupy osób nie związane ze szkołą, jak również dla organizacji innych imprez. Część komercyjna ma bezpośredni dostęp z od strony placu, dzięki czemu budynek posiada klarowny podział stref dostępu dla różnych użytkowników.

Zgodnie z wytycznymi założeń programowo-funkcjonalnych zapewniono:
1) Wymiary boiska ok. 55 m x 30 m
2) Możliwość podziału na trzy sektory z wytyczonymi boiskami treningowymi: do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej i ręcznej, rozdzielane wewnętrznie kotarami.
3) Kotary dzielące sektory zjeżdżające z góry automatycznie, zwijane elektrycznie ze zdalnym sterowaniem.
4) Wysokość hali 12,5 m – stosownie do przepisów gier zespołowych, umożliwiająca organizację spotkań o charakterze międzynarodowym.
5) Widownia: trybuny stałe na około 2000 miejsc siedzących
6) Centralnie zaplanowane boiska do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej.
7) Nawierzchnia – parkiet sportowy systemowy, powierzchniowo elastyczny.
8) Kosze podwieszone w konstrukcji sufitowej, opuszczane automatycznie,
9) Bezpośrednia brama wjazdowa prowadząca do płyty boiska (przystosowana do samochodów ciężarowych).
10) Arena główna z ograniczonym dostępem światła dziennego - automatyczny system zaciemniania.
11) Akustyka pozwalająca na organizację imprez muzycznych.
12) W obiekcie zaproponowano materiały o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, o walorach estetycznych i użytkowych. Zastosowano nowoczesne systemy mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, minimalizację kosztów eksploatacji oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
13) Zaprojektowano niezbędne zaplecze i wyposażenie

W poziomie podziemia zaprojektowano pomieszczenia techniczne dla systemów wentylacji i zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną budynku.

Na dachu budynku zaplanowano system wspomagający ogrzewanie w postaci kolektorów hybrydowych produkujących energię elektryczną.

4. Koncepcja architektoniczno-budowlana wspomagającego systemu instalacji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną opartego na odnawialnych źródłach energii.

Przy ul. Józefa Montwiłła 41, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 55/2, nr 58/2 w obrębie 57 zlokalizowana jest Pływalnia Miejska "Wodnik 2000". Dla tego obiektu zaprojektowano instalację ogrzewającą wodę basenową z odnawialnych źródeł energii zainstalowanych w hali widowiskowo-sportowej w zakresie zagospodarowania nadwyżek produkowanego ciepła.

Przewiduje się że głównym źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w projektowanym budynku będą sprężarkowe pompy ciepła typu glikol-woda. Dolnym źródłem ciepła będzie grunt – przewidziano wykonanie gruntowych sond pionowych. Szacowana ilość ok. 60szt o długości ok. 150mb w rozstawie co 12m. Dokładna ilość sond będzie podana po wykonaniu testu TRT.

Wspomagającym źródłem ciepła będzie kocioł elektryczny – jako ewentualne źródło rezerwowe dla szczytowego podgrzewu CWU.

Dodatkowym źródłem energii – jako wspomaganie ogrzewania zimą oraz podgrzewanie wody CWU i wody basenowej latem – przewiduje się kolektory hybrydowe, które będą produkować energię elektryczną, a nadmiar ciepła z modułu fotowoltaicznego będzie przekazywana do instalacji CWU lub ogrzewczej.

W budynku hali widowiskowo-sportowej zaprojektowano odrębne pomieszczenie na potrzeby edukacyjne - miejsce, w którym zlokalizowany zostanie ekran z wizualizacją pacy systemu instalacji opartego na odnawialnych źródłach energii i wysokosprawnych źródłach energii i w którym będzie możliwe przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla uczniów i mieszkańców dotyczących OZE i efektywności energetycznej.

5. Koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy skateparku zlokalizowanego przy ul. Sportowej 29 wraz z wyposażeniem.

W północno-zachodniej części działki (od ul. Dalekiej) istnieje skatepark. Na jego wyposażeniu są: 23 metrowa mini rampa z dwoma quaterami, poręcze, beng z podestem i poręczą, spin, duża wysoka piramida, duży funbox do latania i funbox z murkiem oraz dwie barierki zamocowane na płaskim asfalcie. W/w sprzęt jest użytkowany od 2010 r.

Projektuje się zmianę lokalizacji skateparku w południowo-zachodnią część działki, wkomponowanie w plan zagospodarowania terenu, wydzielenie zielenią i zagospodarowanie terenu wokół skateparku elementami małej architektury.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl