Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna)
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne
Skład zespołu:

Uzdrowisko Busko Zdrój ma być wzbogacone o nowe obiekty tężni, nowej fontanny i pijalni z oranżerią. Teren nowego parku zdrojowego zwanego „Parkiem za Maskalisem” jest dla nich doskonałą lokalizacją. Park ten jest zbudowany na koncentryczno – spiralnym założeniu domkniętym swobodnie prowadzonym ciągiem pieszym na obrzeżach. Dłuższa oś parku jak i główny ciąg komunikacyjny przebiega na kierunku północ – południe. Taką też oś kompozycyjną przyjęto dla lokalizacji nowych obiektów.

W centralnej części parku, na placu zlokalizowano nową fontannę, a po jej północnej stronie tężnię. Bliskość tych dwu obiektów wzbogaca się wzajemnie tak krajobrazowo, jak i po względem mikroklimatycznym, a ich centralne położenie dopełnia kompozycję parku.

Pijalnię z oranżerią usytuowano na południe od fontanny i tężni w najatrakcyjniejszej części parku z oczkami wodnymi i bogatą szatą roślinną. Alejkę łączącą budynek pijalni z fontanną i tężnią przedłużono i minimalnie skorygowano jej bieg. Obiekt zlokalizowano tak, by relacje wnętra oranżerii z roślinnością zewnętrzną były najkorzystniejsze.

Wszystkie nowe obiekty w parku połączono ciągiem pergoli i trejaży prowadzonych istniejącą owalną alejką, która po uzyskaniu bogatej szaty roślinnej stanie się ulubionym ciągiem spacerowym.

Wszystkie nowe obiekty miękko wpisane w istniejącą kompozycję parku, wzbogacają i dopełniają go podnosząc całość na wyższy poziom jakościowy.

Fontannę i Tężnię usytuowano w centrum parku wpisując je w kompozycję placu, co zdefiniowało kształt i formę obu tych obiektów. Basen fontanny na planie niepełnego koła o średnicy 20 m z brzegiem tak wyprofilowanym, by umożliwiał siedzenie na zewnątrz jak i do wewnątrz tym samym dawał możliwość pełnej rekreacji. Duża średnica lustra wody oraz system dysz statycznych i obrotowych oraz reflektorów daje olbrzymią możliwość kreacji wodą i światłem niezapomnianych spektakli zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Przebieg tych spektakli sterowany odpowiednim oprogramowaniem z centrali zlokalizowanej w budynku pijalni i oranżerii. Część technologiczna będzie zlokalizowana w podziemnej komorze technicznej bezpośrednio przylegającej do niecki fontanny.

Obiekt tężni zaprojektowano na planie spirali wkomponowanej w istniejący układ posadzki placu, z którego wycięto jeden pas wkładając w jego miejsce wannę solanki w której stoi konstrukcja tężni.

Konstrukcja tężni z drewna iglastego (najlepiej modrzew) wypełniona gałązkami tarniny po których spływa solanka podawana za pomocą pomp do górnych rynien przelewowych. Obiekt o średnicy 30m, wysokości od 9m do 4,5m i powierzchni placu wewnętrznego 650m2 zapewnia możliwość równoczesnego korzystania grupy większej niż 100 osób. Ściany tężni w swym spiralnym kształcie otwartym na końcu posiadają otwarcia na osiach ścieżek promienistych co to w sumie zamknięte wnętrze integruje z całym parkiem.

Zespół pomp, zbiorników i sterownię zaprojektowano w budynku w części technicznej pijalni. Całość połączono dwoma rurociągami: zasilającym powrotnym oraz okablowaniem monitorującym i sterującym. Solanka o właściwym stężeniu doprowadzana jest do górnych rynien przelewowych skąd swobodnie spływa po gałązkach tarniny do wanny dolnej wytwarzając pożądany aerozol. Z wanny dolnej solanka spływa grawitacyjnie do zbiornika głównego, gdzie następuje jej rozcieńczenie do pożądanego stężenia i powrót na tężnię. Działa to w obiegu zamkniętym z uzupełnieniami wody bądź solanki w zależności od potrzeb. Zespół pomp, zbiorniki i sterownia zlokalizowane są w części technicznej budynku pijalni i oranżerii.

Pijalnia i oranżeria to budynek, który nie ogranicza się jedynie do tych dwu funkcji, ma być miejscem spotkań, koncertów, spektakli, wykładów i konferencji. To wszystko w niewielkiej otwartej przestrzeni otwartej na park, w dyskretnej formie nie konkurującej z otoczeniem. Dodatkowo funkcjonalny dach zapewnia nie tylko funkcję tarasu widokowego, ale i ścieżki widokowej z przewyższeniem ponad 11m nad poziomem terenu. Otwiera to widok na cały Park w panoramie miasta i wzbogaca spacery po parku o górkę do zaliczenia. Te pomysły uformowały bryłę budynku którego łagodnie nachylony dach w najwyższym wyniesieniu przekrywa oranżerię, schodzi nad pijalnię, by w końcu ukryć zaplecza i pomieszczenia techniczne dla siebie, fontanny i tężni. Wycięty prostokątnym placem przechodzącym w hall wejściowy, pokryty tarasem widokowym pijalni, bądź kawiarni. Całość zwieńczona parabolą szklanej ściany otulającej wnętrze i integrujące je z otoczeniem, daje radość kontemplacji przyrody z wnętrza, jak i budynku z zewnątrz. Duża otwarta dwukondygnacyjna skomponowana pod wszystkie funkcje z bryłą wpisana w otoczenie jest jak żaglowiec zakotwiczony w pełnej uroku zatoce.

Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo –płytowa ze stropami bezpodciągowymi, przeszklona ściana osłonową z mieszaną konstrukcja drewniano aluminiową (drewno klejone wewnątrz, aluminium na zewnątrz), przekryta stropodachem w systemie dach odwróconego.

Budynek zaprojektowano tak, by mimo otwartej i przeszklonej formy, można było w nim spełnić normy Energii Pierwotnej obowiązujące dla obiektów użyteczności publicznej od roku 2021. Budynek będzie posiadał wszystkie niezbędne instalacje z odzyskiem ciepła i jego magazynowaniem w inteligentny sposób sterowane by koszty eksploatacji obniżyć do niezbędnego minimum.

Projekt nie przewiduje ingerencji w szatę roślinną parku za wyjątkiem lekkiej korekty alejki przy budynku pijalni i tym samym niewielkich przemieszczeń kilku drzew co ze względu na ich wiek nie będzie trudne. Nową formą, która oprócz obiektów tężni i pijalni pojawi się w parku, jest ciąg pergoli i trejaży poprowadzony jedną z istniejących alejek, które zostaną pokryte szatą roślin pnących, tak dobraną, by była atrakcyjna przez cały rok.

W budynku oranżerii przewiduje się dwa rodzaje zieleni: stałą i mobilną. Stała będzie to zieleń związana z podłożem, a mobilna to zieleń w donicach o takiej konstrukcji by mogła być swobodnie przemieszczana w trakcie aranżacji wnętrza pod różne funkcje.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl