Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym *Górka* z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska
II miejsce

<<< powrót
  • Pniewski Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Patryk Pniewski  
  • arch. wnętrz Ewa Greczkowska  
  • arch. Magdalena Skołucka  
  • arch. Szymon Czech  
  •  
  • http://architektgdynia.com.pl/  
  •  

Kontekst urbanistyczny.

Sytuacja projektowa osadzona jest w głębokim kontekście historycznym. Wielowiekowa historia miasta i Szpitala "Górka", krajobraz kulturowy oraz sąsiadujące zabytki mają decydujący wpływ na zaproponowane rozwiązania projektowe. Teren opracowania konkursowego znajduje się poza ścisłym centrum historycznym uzdrowiska. Zakres opracowania obejmuje rejon Szpitala Dziecięcego "Górka" oraz park pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium "Rafał".

Idea koncepcji.

Ideą projektu jest bezkolizyjne piesze i rowerowe połączenie Szpitala Dziecięcego "Górka" i terenów przyległych z pozostałą częścią uzdrowiska w Busku-Zdroju. Zaproponowane rozwiązanie, dzięki swojej geometrii i detalowi, nie tylko jest odpowiedzią na postawiony problem, ale również staje się rzeźbą - katalizatorem ruchu, miejscem spotkań i wydarzeń.

Przejście przez kładkę wyreżyserowano, jako kolejne następujące po sobie kadry:
- plac - miejsce spotkań,
- otwarcie widokowe na zieleń urządzoną w postaci dekoracyjnych traw,
- tunel - wąski kadr izolujący od kontaktu wzrokowego z ruchem kołowym,
- punkt obserwacji ptaków,
- serpentyna - zejście i zjazd wśród koron drzew.

Przeprawa nabiera charakteru odkrywania nowych doznań i doświadczeń. Kładka przystosowana jest do ruchu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Z punktu widzenia ruchu kołowego wzrok przyciąga atrakcyjny wygląd kładki, który staje się punktem odniesienia, podnosi walory estetyczne okolicy.

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne kładki.

Stalowa konstrukcja kładki osadzona jest na żelbetowych podporach, a te z kolei na stopach fundamentowych. Elementy dekoracyjne wykonane z drewna lub profili aluminiowych. Balustrada wykonana ze szkła z drewnianym pochwytem.

Koncepcja kładki spełnia następujące wymogi:
- zastosowano optymalną technologię, która umożliwia wykonanie konstrukcji o najmniejszych wymaganych przekrojach i masie,
- kreuje walory estetyczne noszące cechy najwyższej klasy i jakości, kreacja nowego elementu tożsamości uzdrowiska,
- przyjęte rozwiązanie jest przystające i adekwatne do wymagań wynikających z cennej lokalizacji,
- zagospodarowanie terenów wokół kładki poprzez rozwiązanie podejść oraz powiązanie kładki z istniejącym układem komunikacyjnym, zielenią i małą architekturą.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl