Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym *Górka* z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska
I miejsce

<<< powrót
 • Biuro Projektów Lewicki Łatak
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Kazimierz Łatak  
 • dr inż. arch. Piotr Lewicki  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Marek Sanecki  
 • dr inż. arch. Mateusz Manecki  
 • inż. arch. Marta Szyndera  
 • mgr inż. arch. Michał Włoskowicz  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.lewicki-latak.com.pl/  
 •  

Cel

Celem jest kładka, z założenia będąca jedną ze ścieżek parkowych i pomyślana jako kontynuacja przyszpitalnego założenia parkowego, a następnie kształtowana przez spełnianie kolejnych wymagań: funkcja, dostosowanie do naturalnej rzeźby terenu i planowanej rozbudowy ulicy, zapewnienie bezpiecznego użytkowania parku czy w końcu statyka. W efekcie kładka staje się formą wynikającą z miejsca, szanującą jego wyjątkowe cechy i odpowiadającą na specyficzne potrzeby użytkowników.

Forma i funkcja

Kształt jest konsekwencją celu. Realizuje go obiekt, składający się z dwóch części: pieszej i rowerowej. Rozpoczyna się on na płaskim terenie, jak najbliżej parku centralnego, następnie unosi pod małym (3,5%) kątem nachylenia do poziomu, by potem rozdzielić się i osiągnąć maksymalną (5m) wysokość nad chodnikiem.

Tu obie części są połączone spocznikami schodów znajdujących się pomiędzy kładką a chodnikiem. Dalej, nad drogą będącą główną przeszkodą, ponownie rozdzielają się i dochodzą do parku szpitalnego. W tym miejscu część piesza (płaska i prostoliniowa) styka się z terenem na osi założenia kompozycyjnego, zaś część rowerowa zakręca i łagodnie, wzdłuż stawu, opada (5%), by osiągnąć poziom parkowej ścieżki.

Konstrukcja i materiały

Zasadniczą konstrukcję stanowią wieloprzęsłowe blachownicowe belki stalowe (stężone żebrami poprzecznymi, przechodzącymi w belki podestowe), które są jednocześnie balustradami oraz podestami części pieszej i rowerowej.

Podpory – wspólne (stanowiące rozbudową skrzynki podestu), tam gdzie obie części (piesza i rowerowa) stykają się oraz osobne, poza tymi miejscami, będące jednogałęziowymi słupami o otwartym przekroju krzyżowym z rozbudowanymi głowicami w postaci wsporników.

Posadzka – kationowo-bitumiczna z lokalnym grysem kamiennym w części rowerowej, z drewna modrzewiowego w części pieszej.

Odwodnienie – woda deszczowa prowadzona poprzez wewnętrzną rynnę w skrzynce podestu, następnie, po oczyszczeniu, skierowana do gruntu.

Oświetlenie – ledowe, energooszczędne umieszczone w dolnej części balustrady.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl