Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po dawnej fabryce części FSO przy skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Plebiscytowej
Wyróżnienie

<<< powrót
  • RS Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

1. PRZYJĘTA IDEA PRZESTRZENNA I OPIS ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNYCH

Teren będący przedmiotem konkursu mieści się w północno-wschodniej części śródmieścia miasta Opole. Ze względu na to, iż teren oddalony jest od serca miasta lokalizowano tam funkcje przemysłowo-produkcyjne. Bliskość torów kolejowych również miała duży wpływ na umiejscowienie tam przemysłu, który zdominował tamtejszy obszar.

Jednak miasto stale ewoluowało, zmieniało się. Zakłady przemysłowe zostały zamknięte. Ostała się zdehumanizowana przestrzeń, która jest niedostępna i nieatrakcyjna dla człowieka i wszelkim jego aktywnościom.

Dziś miasto oraz jego mieszkańcy domagają się zwrotu i oswobodzenia tej przestrzeni. Dlatego przywrócenie życia na tym terenie stało się zadaniem priorytetowym naszego zespołu projektowego. Najintensywniej używanym obszarem Opola jest jego centrum i najbliższe okolice śródmieścia. Tamtejsza przestrzeń, jej architektura i skala są przyjazne człowiekowi, dlatego chętnie się tam przebywa i korzysta z oferowanych atrakcji.

Zaczęliśmy się zastanawiać czy i w jaki sposób można by zaszczepić w takiej przestrzeni podobną intensywność życia.

2. RELACJE Z ISTNIEJĄCYM OTOCZENIEM

Zaczęto od izolacji tego terenu od torów kolejowych, które niewątpliwie nie są atutem tamtejszej przestrzeni pod względem wizualnym, bezpieczeństwa do otaczającej przestrzeni czy akustyki. Postanowiono zaprojektować skarpę, która ma spełniać funkcję zarówno izolatora (od torów kolejowych) jak i łącznika pomiędzy stacją Opole Wschodnie, a ulicą Ozimską, a także narzędziem do aktywnego i pasywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Następny etap dotyczył układu urbanistycznego. Początkowa próba przełożenia ortogonalnego układu ulic z najbliższego otoczenia nie dawała dobrych rezultatów. Przestrzeń stawała się sztywna, sztuczna, nienaturalna ze względu na kształt i położenie działki. Była jedynie nieudaną próbą narracji tego co dzieje się wokół. Dlatego regularną siatkę ulic, chodników i powstałych placyków postanowiono zamknąć w nieregularne formy o wspólnym mianowniku swobodnie umieszczając je na działce.

To pozwoliło nam na przeszczepienie „nowego organizmu”, „nowych form życia” w niewykorzystane, obce miejsce, lecz z „kodem genetycznym” jego otoczenia. Działając na zasadzie pozytywu-negatywu z zastaną przestrzenią w każdym budynku utworzono atria, które mieszczą w sobie ślepe zaułki, wnętrza pozbawione regularności, które umożliwiają użytkownikom odmienne sposoby interakcji z przestrzenią wspólnie z innymi jej użytkownikami. Miejsca które pozwalają toczyć się swoim własnym, wewnętrznym życiem.

3. PRZYJĘTY PROGRAM I ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Aby to życie mogło się toczyć potrzebny jest odpowiedni dobór funkcji. Tak aby teren mógł tętnić życiem przez jak najdłuższy okres dnia. Dlatego oprócz siedziby urzędu miasta oraz budynków biurowych przewidziano lokal gastronomiczny z wypożyczalnią rowerów, hotel, a na południu budynki o funkcji edukacyjno-kongresowej, administracji oraz aktywności artystycznych „po godzinach” z biblioteką. Coś w rodzaju lokalnego domu kultury, który jest ukłonem w stronę okolicznych mieszkańców oraz wszystkich użytkowników tego obszaru.

Funkcji mieszkaniowej w prezentowanym wariancie nie przewiduje się, lecz opcjonalnie jest możliwa do zaprojektowania.

4. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I ZIELEŃ

Dzięki tym zabiegom stworzono użytkownikom możliwość swobodnego dryfu przez labirynt ścieżek tej dzielnicy. Dowolność w konsumowaniu zielonej przestrzeni pomiędzy budynkami.

Zieleń w różnych jej odmianach i formach stanowi bardzo ważny element całego założenia. Jest ona wspólnym mianownikiem istniejących i projektowanych budynków, swobodną przestrzenią pomiędzy budynkami, miejscem spędzania wolnego czasu, neutralnym i naturalnym łącznikiem istniejącej przestrzeni z projektowaną.

5. DYSPOZYCJE MATERIAŁOWE

Wyżej wspomniana zieleń nie jest tylko głównym materiałem wypełniającym przestrzenie pomiędzy budynkami. Stanowi też ważny element budynków, a ściślej ich fasad. Projektowane budynki posiadają podwójną fasadę, gdzie druga fasada stanowi lekką konstrukcję szkieletową pod pnącą się w górę zieleń. Podobną zasadę zastosowano w przypadku zabudowy istniejącej.

6. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ETAPOWANIA INWESTYCJI ORAZ REALIZACJI PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Ze względu na wielkość inwestycji postanowiono podzielić proces inwestycyjny na 3 główne etapy z czego ostatni będzie składał się z co najmniej kilku podetapów.

Ze względu na proces budowlany i skalę przedsięwzięcia budowa strategicznego parkingu podziemnego należy do etapu pierwszego.

Drugi etap obejmuje urządzenie zieleni na całym terenie i przygotowanie utwardzonych traktów pieszych. W tym czasie inwestorzy będą mogli dokończyć procesy projektowe swych planowanych inwestycji, a ludzie będą mogli oswoić się ze zmianami i zacząć użytkować obszary zieleni. Zieleń pojawi się również na dodatkowych fasadach-parawanach zabudowy istniejącej. To wszystko ma być zapowiedzią kolejnych inwestycji i procesów występujących na tej działce. Na tym etapie

Na tym etapie kubatury powstaje niewiele. Jedynie wyjścia z podziemi, przystanki przy ulicy Plebiscytowej oraz co najważniejsze obiekt gastronomiczny z wypożyczalnią rowerów zlokalizowany w najdalej wysuniętej na wschód części działki. Jest on położony przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Casino i Oleskiej. Tuż przy istniejącej stacji kolejowej pociągów osobowych. Po podróży pociągiem można zejść do lokalu, napić się kawy, herbaty, wypożyczyć rower pojechać na wycieczkę po całym założeniu.

Ostatnim etapem jest budowa obiektów. Biorąc pod uwagę realia zakładamy, że nie powstaną wszystkie naraz, dlatego budowa kolejnego jest następnym podetapem.

7. OBSŁUGA TRANSPORTOWA

Priorytetową sprawą było dla nas ograniczenie ruchu kołowego do absolutnego minimum. Dlatego zdecydowaną większość miejsc postojowych zlokalizowano pod ziemią. Na powierzchni zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne do obsługi małych gastronomii wewnątrz budynków oraz służące jako drogi pożarowe.

Szerokość traktów zapewniają wygodne użytkowanie terenu zarówno przez pieszych jak i rowerzystów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl