Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • prof. arch. Ewa Kuryłowicz  
 • arch. Maria Saloni - Sadowska  
 • arch. Magdalena Iżewska  
 • arch. Antoni Szubski  
 • arch. Fryderyk Szymański  
 • arch. Wojciech Pachocki  
 • arch. Adrian Wrzesień  
 • arch. krajobrazu Monika Rodziewicz  
 • arch. krajobrazu Magdalena Balińska  
 • arch. krajobrazu Ewa Potapow  
 •  
 • współpraca:  
 • arch. Magdalena Mularzuk  
 • arch. Bartosz Pacek  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.apaka.com.pl/  
 •  

Podstawową ideą projektu jest podkreślenie naturalnej, zdeterminowanej nurtem Wisły, linearności Bulwaru Filadelfijskiego. Zarysowane wzdłuż całej jego długości poszczególne strefy ruchu użytkowników, utworzyły siatkę osnowy. Prostopadłe kierunki ruchu wyznaczone na przedłużeniu osi ulic miejskich, prowadzących na bulwar, stały się siatką wątku. Powstał w ten sposób raster „tkaniny” pokrywającej całą przestrzeń bulwaru, który definiuje wzór tworzony przez poszczególne elementy przestrzenne.

Układ projektowanych ciągów komunikacyjnych nawiązuje do rytmu płynącej rzeki i pozwala na swobodny wybór drogi i tempa jej pokonania przez użytkownika. Można przejść całą długość bulwaru ciągiem spacerowym na nabrzeżu lub ścieżką krajobrazową wśród zieleni a także pokonać go, korzystając ze ścieżki rowerowej. Z każdej z tych dróg zaprojektowano dostęp do poszczególnych stref użytkowych, na jakie została podzielona przestrzeń bulwaru.

Wyloty ulic Starego i Nowego Miasta zaakcentowano atrakcyjnymi elementami przestrzennymi – schodami amfiteatralnymi bądź pomostami wyprowadzonymi wspornikowo w nurt Wisły, co umożliwia kontakt wizualny z rzeką i jej drugim, naturalnie zadrzewionym, brzegiem.

Całość spinają zabytkowe mosty, oba o konstrukcji kratownicowej. Poza mostami przestrzeń bulwaru stopniowo przechodzi w krajobraz naturalny.

Wszystkie elementy zagospodarowania przestrzennego zostały zaprojektowane tak, aby nie kolidowały z chronioną panoramą zespołu staromiejskiego zarówno pod względem skali obiektów jak i kolorystyki, która nawiązuje do ceglanego kolorytu miasta.

W ten sposób zostało stworzone reprezentacyjne i prestiżowe wnętrze urbanistyczne będące atrakcyjną przestrzenią służącą nie tylko turystom odwiedzającym Toruń, ale przede wszystkim szerokiej grupie użytkowników, jaką stanowią mieszkańcy miasta, korzystający z bulwaru codziennie.”

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl