Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
Wyróżnienie

<<< powrót
  • WXCA
Skład zespołu:
  • arch. Szczepan Wroński  
  • arch. Małgorzata Dembowsk  
  • arch. Krzysztof Moskała  
  • arch. Anna Majewska  
  • arch. Karol Sabalczyk  
  •  
  •  
  • http://www.wxca.pl/  
  •  

TORUŃ – MIASTO PORTOWE

Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego zakłada wyraźne powiązanie Starego Miasta z rzeką, eksponujące charakterystyczną strukturę miasta portowego, jakim był Toruń.

Pomimo tego, że Toruń położony jest w dużej odległości od morza, jego urbanistyka nawiązuje do typowych układów miast nadmorskich - prostopadłe do nabrzeża ulice zwieńczone przejściami bramnymi w murach miasta są elementami widocznymi planie miasta. Dlatego też projekt zagospodarowania bulwaru zakłada podkreślenie tej specyficznej struktury i wzmocnienie otwarć widokowych w kierunku Wisły poprzez przedłużenie posadzki ulic do linii nabrzeża i zaakcentowanie każdej z nich elementem powiązanym z wodą – tarasem lub pływającym placem, do którego cumować może kilka pływających pawilonów o funkcji gastronomicznej lub kulturalnej.

Lokalizacja znaczącej ilości funkcji na wodzie pozwoli na zachowanie krajobrazowego charakteru bulwarów i jednocześnie uwydatni portowy charakter miasta.

2. TARASY/ PROMENADA

Przestrzeń skarpy została ukształtowana w formie organicznych, zielonych tarasów, co pozwala lepiej zintegrować obszar wokół miejskich murów z nadrzeczną promenadą. Łagodnie opadająca przestrzeń w kierunku Wisły na całej długości Bulwaru Filadelfijskiego stanowić może przestrzeń rekreacji z wyeksponowanym widokiem na wodę. Duża ilość tarasów i możliwych do zaaranżowania siedzisk daje możliwość organizacji dużych wydarzeń, jak na przykład wspólna obserwacja ciekawych zjawisk astronomicznych. Tarasowy charakter skarpy pozwala jednocześnie na wyeksponowanie istniejących obiektów poprzez poszerzenie wy-branych platform oraz wpisania w jej obszar dodatkowych funkcji.

Szeroki pas promenady nad rzeką został zaaranżowany, jako ścieżka edukacyjna związana z osobą Mikołaja Kopernika. Projekt przewiduje lokalizację instalacji naukowo-artystycznych (np. różnego rodzaju zegarów słonecznych) w miejscu przecięcia promenady oraz ulic łączących miasto z brzegiem rzeki. Tego rodzaju rzeźby miałyby stanowić dodatkowy akcent w panoramie miasta, podkreślający miejsce styku ulic z nabrzeżem.

3. WIEŻA/druga strona miasta

Naturalny krajobraz lewego brzegu Wisły stanowi atrakcyjną przeciwwagę dla miejskiego bulwaru po stronie północnej. Wykorzystanie tego obszaru jako strefy rekreacji w zieleni (plaże, ścieżka do biegania/jazdy na rowerze, miejsca grillowania, trasa do nart biegowych w zimę) pozwoli uzupełnić funkcję intensywnie zagospodarowanego Bulwaru Filadelfijskiego. W celu lepszego powiązania pieszo - rowerowego tych dwóch stref przewiduje się uzupełnienie istniejących mostów o schody i windy, pozwalające na bezpośrednią komunikację pomiędzy brzegami. Wzdłuż nieistniejącego już mostu, na przedłużeniu ulicy Mostowej przewiduje się możliwość przeprawy promem – powiązanie dwóch nabrzeży w tym miejscu mogłoby nie tylko udostępnić mieszkańcom i turystom obszar zieleni, ale również ułatwić komunikację pomiędzy dworcem kolejowym a Starym Miastem. W celu podkreślenia kontaktu pomiędzy brzegami również w nocy zakłada się możliwość iluminacji linii przebiegającej w kierunku poprzecznym rzeki, co mogłoby w sposób symboliczny przypominać o istniejącej tu kiedyś przeprawie.

Lepsze zagospodarowanie lewego brzegu pozwoli na stworzenie większej ilości punktów widokowych i lepsze wyeksponowanie panoramy Torunia. W pobliżu centralnego tara¬su, na wysokości przystanku promu przewiduje się możliwość lokalizacji wieży widokowej, która pozwoli na spojrzenie z nowej perspektywy w kierunku historycznego miasta. Jednocześnie stanowić może interesującą dominantę w naturalnym krajobrazie południowego brzegu Wisły.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl