Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
I nagroda

<<< powrót
 • Riegler Riewe Architekci
Skład zespołu:
 • Prof. Arch. DI Florian Riegler,  
 • Prof. Arch. DI Roger Riewe,  
 • Arch. DI Mikołaj Szubert-Tecl,  
 • mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga,  
 • mgr inż. arch. Dorota Żurek,  
 • mgr inż. arch. Paweł Skóra.  
 •  
 •  
 • http://www.rieglerriewe.pl/  
 •  

Koncepcja zakłada umożliwienie różnorodnego wykorzystania przestrzeni publicznej Bulwaru oraz stworzenie miejsca otwartego i charakterystycznego, przy jednocześnie jak najmniejszej ingerencji w panoramę miasta. W tym celu planuje się stworzenie systemu roślinności ułożonej pasmowo wzdłuż nabrzeża oraz obiektów przestrzennych wkomponowanych w nowo powstały krajobraz, łatwo rozpoznawalnych lecz nieingerujących w historyczną sylwetę miasta. Całość uzupełnić ma planowana rewitalizacja nadbrzeżnego pieszego bulwaru, spójne dla całego obszaru opracowania elementy małej architektury oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Otwarte tereny trawników, łąk i placów stworzą przestrzeń do aktywnego wypoczynku i spotkań. Zaproponowane pasma różnorodnej, niskiej rodzimej roślinności charakterystycznej dla krajobrazu rzek przyczynią się poprzez zmienność kolorystyczną w ciągu roku, do stworzenia nowej jakości przestrzeni pomiędzy linią rzeki i zabudowy.

Obiekty zawierające schody, pochylnie oraz kubatury, zaprojektowane z powtarzalnych elementów i tematyzujące ukształtowanie terenu, zapewnić mają oprócz połączenia komunikacyjnego pomiędzy bramami miasta, ulicą a nadbrzeżnym bulwarem różnorodne widoki na Wisłę oraz miasto z poziomu górnych tarasów. Na poziomie nabrzeża z kolei obiekty te będą mogły oferować „przystanki” wzdłuż bulwaru, programowane różnorodnymi, również tymczasowymi funkcjami, w zależności od mogącego w przyszłości ulegać zmianom zapotrzebowania.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl