Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie, gm. Ostrzeszów
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • LWS Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Krzysztof Łaniewski-Wołk  
  • arch. Łukasz Stępniak  
  • arch. Konrad Żaglewski  
  • kosztorys: mgr inż. Aleksandra Kłosowska  
  • ochrona środowiska: mgr Aleksandra Stępniak  
  •  
  •  
  • http://lws-arch.pl/  
  •  

Projektując budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie staraliśmy się stworzyć przede wszystkim miejsce bezpieczne oraz przyjazne uczniom. Architektur budynków to architektura kontekstu wpisująca się w istniejące otoczenie (sąsiedztwo osiedli domów jednorodzinnych - istniejącego oraz planowanego, a także niskiej zabudowy wielorodzinnej). Zdecydowano o rozbiciu bryły zespołu na kilka części, dzięki czemu zmniejszono jego skalę i dopasowano ją do okolicznych domów jednorodzinnych. Zastosowanie spadzistych dachów łączy stylistycznie nowe obiekty z istniejącą i projektowaną zabudową.

Kształt bryły budynku, a także rozmieszczenie funkcji wynika z otwarcia w kierunku południowo – wschodnim, tak aby zapewnić jak najlepsze nasłonecznienie pomieszczeń dydaktycznych. Od strony północnej oraz zachodniej zlokalizowano głównie pomieszczenia techniczne, szatnie, administrację, sanitariaty itp. W budynku wydzielono wspólną część administracyjno - socjalną oraz cztery skrzydła: przedszkolne, klas I-III, klas IV-VI oraz skrzydło sportowe. Część administracyjno-socjalna oraz skrzydła dydaktyczne zostały zaprojektowane jako budynek piętrowy, sala gimnastyczna oraz skrzydło przedszkolne jako budynek parterowy. Poszczególne skrzydła budynku łączy wielofunkcyjny hol główny, który poza funkcją rekreacyjną może być wykorzystywany na uroczystości szkolne. W holu tym, przy schodach dla starszych dzieci znajdują się siedziska – dzięki zastosowaniu ich jako miejsca dla widzów, hol główny zamienia się w aulę, w której mogą odbywać się apele, akademie i spotkania szkolne, mogą być organizowane występy i przedstawienia. W czasie przerw między lekcjami siedziska będą wykorzystywane przez uczniów jako miejsce spotkań.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl