Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Jan Skąpski Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
  • Jan Skąpski 

1. Lokalizacja

Założenie projektowanej Izby Pamięci zlokalizowano na terenie zieleni parkowej w narożniku pomiędzy ul. Sowińskiego a główną aleją Cmentarza Powstańców. Zespół Izby Pamięci składa się z budynku Izby, placu wejściowego oraz Muru Pamięci. Założenie urbanistyczne cmentarza uzupełnione zostało o dwie osie kompozycyjne zespołu Izby Pamięci utworzone w formie alejek parkowych. Główna oś kompozycji zespołu jest równoległa do ul. Sowińskiego. Łączy ona Izbę Pamięci, plac wejściowy i bramę w Murze Pamięci z główną aleją cmentarza. Z placu wejściowego pro-wadzi druga oś, równoległa do alei cmentarza, kierująca do placyku – skrzyżowania alejek parkowych we wschodniej części terenu opracowania.

Plac wejściowy przylega do ul. Sowińskiego, zapewniając dojazd do zaplecza Izby Pamięci. Budynek Izby Pamięci usytuowano na płaskiej łące w taki sposób by ochronić istniejące drze-wa przed wycinką. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej oraz ciepła będą pro-wadzone równolegle do ul. Sowińskiego do punktów włączenia do sieci miejskich w ul. Wol-skiej /ok.150 m/.

Lokalizację obiektu wybrano z uwagi na możliwość nawiązania do układu urbanistycznego Cmentarza Powstańców, łatwość dojazdu, małą odległość podłączeń przyłączy, brak koniecz-ności rozbiórek i wycinek drzew oraz położenie niezagrożone zalewaniem.

2. Opis projektu

Izba Pamięci


Budynek Izby Pamięci jest parterowy, niepodpiwniczony i ma rzut prostokąta o wymiarach 27.60 x 18.60 m. Dłuższa oś budynku jest równoległa do ul. Sowińskiego i pokrywa się z główną osią całego założenia. Wejście główne do budynku znajduje się od strony placu wejściowego, od strony północnej. Z obszernego przedsionka prowadzi wejście do sali ekspozycyjnej oraz do zespołu sanitariatów. Przedsionek może być otwarty przy zamkniętej sali ekspozycyjnej co ma umożliwić korzystanie z sanitariatów odwiedzającym cmentarz.

Centralną część obiektu zajmuje sala ekspozycyjna o kształcie kwadratu i powierzchni 209 m kw. Sala ma pełnić funkcję zarówno ekspozycyjną jak i umożliwiać prelekcje dla ok 50 osób.

Zewnętrzne ściany sali ekspozycyjnej są przeszklone, co zapewnia wizualny kontakt z otaczającą obiekt zielenią parkową. Dodatkowe oświetlenie stanowi umieszczony centralnie w dachu świetlik. Ze względu na możliwość zaciemnienia sali w czasie projekcji przeszklenia wyposażone zostaną w rolety. Sala posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

Od strony południowej przylega do sali zaplecze mieszczące magazyn oraz pomieszczenie gospodarcze i personelu o łącznej powierzchni 50.6 m kw. Zaplecze posiada oddzielne wejście oraz podjazd umożliwiające dostawę elementów ekspozycji i wyposażenia sali. Pomieszczenia Izby Pamięci obudowane są kolumnadą zwieńczoną prostą attyką. Na jej za-kończeniu znajdują się koryta z zielenią pnącą, która z czasem pokrywać będzie budynek, nadając mu nostalgicznego wyrazu i wtapiając go w otaczającą zieleń. Forma budynku miała być maksymalnie neutralna w stosunku do istniejących obiektów Cmentarza Powstańców.

Głównym materiałem użytym do wykończenia elewacji obiektu jest beton architektoniczny. Ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnym, popielatym. Ściany wewnętrzne sali ekspozycyjnej i przedsionka wykończone betonem architektonicznym. Posadzka z masy betonowej, popielata. Konstrukcja fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych i słupów – żelbetowa. Konstrukcja dachu z dźwigarów z drewna klejonego połączonych płatwiami, pokrytych blachą fałdową i stropodachem odwróconym z posypką żwirową. Alternatywnie możliwa konstrukcja stalowa.

Na dachu możliwe jest ustawienie baterii ogniw fotowoltaicznych zasilających instalacje słaboprądowe. Budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych i posiada dla nich wydzieloną toaletę. Projektowany budynek zalicza się do kategorii ZL 1 kategorii zagrożenia ludzi. Ponieważ bu-dynek nie przekracza 5000 m2 pow. można traktować go, jako jedną strefę zagrożenia poża-rowego. Wysokość budynku liczona od poziomu głównego wejścia do stropu nad ostatnią kondygnacją nie przekracza 12 m – stąd należy zliczyć go do kategorii niskich. Dwa wyjścia ewakuacyjne z sali ekspozycyjnej.

Plac wejściowy

Plac wejściowy usytuowany od strony północnej przed budynkiem Izby Pamięci pełni funkcję publicznej przestrzeni łączącej obiekt z terenami Cmentarza Powstańców. Dojście na plac jest możliwe od strony ulicy Sowińskiego, projektowaną alejką z głównej alei cmentarza oraz pro-jektowaną alejką od strony parku. Plac umożliwia spotkania i oczekiwanie na zwiedzanie Izby Pamięci. Od strony północnej i wschodniej plac otoczony jest Murem Pamięci. Strona zachodnia placu jest otwarta na widok na pomnik „Polegli – Niepokonani 1939-1945” i jego otoczenie. Plac wyłożony jest płytami betonowymi w kolorze popielatym, przed wejściem do Izby Pamięci pas płyt o ciemniejszym odcieniu. W pasie tym światła punktowe naprowadzające wieczorem na budynek.

Mur Pamięci

Otaczający plac Mur Pamięci tworzą dwa elementy: krata z betonu architektonicznego i panele z czarnego granitu, na których umieszczone zostaną nazwiska pochowanych. Nad alejką prowadzącą do głównej alei mur jest przerwany tworząc symboliczną bramę. W górnych ryglach kraty umieszczone zostaną światła punktowe, oświetlające wieczorem pa-nele z napisami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl