Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Natkaniec Olechnicki Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Paweł Natkaniec  
  • arch. Karol Olechnicki  
  • arch. Maciej Faber  
  • arch. Michał Karol  
  • arch. Piotr Łatak  
  •  

ANALIZA TERENU, WNIOSKI I DECYZJE PROJEKTOWE

1.1.1 OTOCZENIE


Teren objęty analizą posiada swoje tło historyczne oraz istniejący różnorodny sposób użytkowania. Jest tu zarówno miejsce pamięci i zadumy jak i przestrzeń rekreacji. Obszar ten w wielu miejscach jest przestrzenią wymagającą gruntownego uporządkowania. Obecne bezpośrednie otoczenie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli poprzez wieloletnie zaniedbania utrudnia w sposób znaczący jednoznaczne zlokalizowanie go przez osoby odwiedzające to miejsce po raz pierwszy. Brak jest przestrzennego powiązania strefy wejścia Cmentarza z aktywną przestrzenią publiczną.

1.1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Wyboru lokalizacji dokonaliśmy się na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy przestrzennej wynikającej z planów i map a także z wizji lokalnej. Postanowiliśmy w sposób świadomy nie nawiązywać do wcześniejszych, historycznych planów. Postanowiliśmy nie lokalizować budynku w parku aby nie osłabiać jego znaczenia.

Proponowana lokalizacja inwestycji ma w założeniu zdefiniowanie i podkreślenie głównego kierunku wejścia na teren Cmentarza i powiązanie go z przestrzenią od strony ulicy Wolskiej poprzez łącznik jakim ma stać się budynek Pawilonu. Opracowaniu poddaliśmy większy obszar obejmujący teren pomiędzy przystankiem tramwajowym przy ulicy Wolskiej, niecką terenową wraz otwarciem widokowym na pomnik „Polegli Niepokonani”, aż do istniej ących budynków Policji, schroniska i wejścia na Cmentarz. Powiązania przestrzenno-widokowe z rejonem ulicy Wolską były dla nas jedną z głównych przesłanek, aby możliwe stało się wyjście Cmentarza Powstańców Warszawy z ukrycia w jakim w naszej opinii obecnie się znajduje. Dodatkowo, teren przed główną, niedawno powstałą bramą jest miejscem które wymaga godnego uporządkowania, czego nie można powiedzieć o stanie obecnym. Rejon ten zdaje się być w największym przestrzennym nieporządku jeżeli chodzi o cały analizowany obszar. Intencją tego zakresu opracowania była chęć naprowadzania przyjezdnych na wejście do Cmentarza od rejonu przystanku tramwajowego za pomocą form murków terenowych i rysunku posadzki.

1.1.3 KONIECZNE ZMIANY W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU

Aby całościowo zapanować nad wybranym przez nas fragmentem należy uwzględnić potrzebę usunięcia przypadkowych w przestrzeni elementów jakimi są m.in. pawilony z kwiatami znajdujących się w obszarze bezpośredniego wejścia na teren Cmentarza Powstańców. Sugeruje się również taki sam zabieg lub co najmniej zmianę formy pawilonów z kwiatami przy przystanku tramwajowym poprzez nowe ich ukształtowanie wynikające z przyjętych założeń.

Wyburzeniom i oczyszczeniu poddane zostaną elementy terenowe w całym pasie od przystanku aż do Pawilonu, pomiędzy drogą dojazdową a istniejącymi schodami terenowymi łukowo ukształtowanymi na skarpie. Istniejący pomnik zyska nową lokalizację.

ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE

1.2.1 PRZYŁĄCZA

Nie bez znaczenia dla kosztów Inwestycji są blisko dostępne media w obszarze ulicy Wolskiej. Praktycznie bezpośredni dostęp do sieci pozwoli na optymalizację kosztów przyłączy poprzez niewielkie odległości. Projektuje się przyłącza:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- wodne oraz
- kanalizacyjne

1.2.2 KOLIZJE, PRZEKŁADKI I PRZEBUDOWY
Proponowana lokalizacja budynku koliduje z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Konieczna będzie przekładka kabli zaznaczonych na schemacie.

Konieczna będzie przebudowa fragmentu drogi dojazdowej na parking Komendy Policji oraz w celu obsługi budynku schroniska i przychodni .

PROJEKT BUDYNKU

2.1 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ


Koncepcja architektoniczna budynku jest w sposób bezpośredni powiązana z wyborem lokalizacji. Założeniem planistycznym jest stworzenie miejsca jasno odczytywanego z rejonu ulicy Wolskiej z szacunkiem dla istniejących ograniczeń przestrzenno-krajobrazowych. Budynek z przestrzenią przed nim ma z jednej strony zachęcać do odwiedzenia go i zapoznania się z ekspozycją, jak i kierować do bramy na Cmentarz Powstańców.

IZBA PAMIĘCI

Bryła budynku w postaci wolnostojącego pawilonu oparta jest o monolityczne skrzydło – ścianę, która poprzez swoją długość niejako wciąga nas w ten rejon z ulicy Wolskiej.

Budynek wyraźnie odcina przestrzeń strefę o innych funkcjach nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować i jednoznacznie definiuje swój front, stając się pewnego rodzaju murem.

Uformowane ściany skrzydła pod skosem nie pozwala w jakiś sposób ominąć tego budynku i za pomocą podcienia wprowadza nas do jego wnętrza.

z Część ekspozycyjna otwarta jest poprzez pełnowymiarowe elementy przeszkleń na zieleń parku oraz na Cmentarz. Istotnym elementem koncepcji jest strop budynku wykonany w postaci diagonalnie ułożonyc h belek formułujących kaseton. Wizualny ciężar tego elementu ma nam dać odczuć w dalekiej analogii ciężar wydarzeń tamtych dni. Geometria tych elementów wynika bezpośrednio z kierunku ściany wejściowej. Kierunek ten jest również podstawą dla pozostałych rozwiązań całości założenie : zarówno dla kształtu słupów wewnętrznych, ścian Muru Pamięci a także rysunku posadzki zewnętrznej. Część zaplecza dostępna z przedsionka wejściowego w całości zlokalizowana jest w skrzydle technicznym budynku.


2.1.1 ROZWIĄZANI TECHNOLOGICZNE

2.1.1.1 INSTALACJE

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji i klimatyzacji uruchamianą automatycznie poprzez czujniki w zależności od potrzeb. Przewiduje się zainstalowane centrali wentylacyjnej oraz jednostki VRF w pomieszczeniu magazynu – pod jego stropem z bezpośrednim dostępem do tylnej ściany zewnętrznej budynku gdzie zlokalizowano by czerpnię oraz wyrzutnię powietrza.

OGRZEWANIE
Projektuje się gazowy piec kondensacyjny zasilany z miejskiej sieci gazowej przebiegającej w pasie ulicy Wolskiej. Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą płaszczyznowych grzejników zlokalizowanych w warstwach posadzki.

WODA I KANALIZACJA
Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIA ORAZ I TELETECHNICZNE
PROJEKTUJE SIĘ GAZOWY PIEC KONDENSACYJNY ZASILANY Z MIEJSKIEJ SIECI GAZOWEJ PRZEBIEGAJĄCEJ W PASIE ULICY WOLSKIEJ.

2.1.2 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

2.1.2.1 KONSTRUKCJA

Zaprojektowano konstrukcje budynku monolityczną żelbetową z wykorzystaniem ścian i tarcz żelbetowych. Strop nad częścią Izby Pamięci w formie diagonalnego kasetonu, nad częścią zapleczową – płytowy.

2.1.2.2 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

ŚCIANY ZEWNĘTRZE PEŁNE – ELEWACJA BUDYNKU

Wykonana z betonu architektonicznego z widocznym rysunkiem pionowego deskowania. Opcjonalnie możliwe prefabrykaty betonowe na całą wysokość budynku. Wyklucza się ich podział poziomy.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Murowane z bloczków betonowych, nietynkowane, fugowane i malowane.

POSADZKI
W pomieszczeniu ekspozycyjnym przewiduje się wykonanie posadzki monolitycznej lastrykowej. W części zapleczowo - magazynowej i toaletach przewiduje się wykonanie posadzek żywicznych.

FASADA SZKLANA
Zaprojektowano stalową fasadę słupową bez pośrednich podziałów. Część elementów przewiduje się otwieralnych na zasadzie pilotowej.

MUR PAMIĘCI
Ściany z betonu architektonicznego – identycznego jak budynek. Na ścianach proponuje się wykonanie wymaganych napisów z żeliwnych liter wklejanych na kotwach do płaszczyzny ściany. Litery wystają poza lico ściany o swoją grubość – 1 cm.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl