Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

OPIS – uzasadnienie koncepcji

- wybór lokalizacji Izby Pamięci na Cmentarzu Powstańców Warszawy, dokonany został w oparciu o założenie uhonorowania głównej myśli przewodniej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej autorstwa wybitnego polskiego architekta – Romualda Gutta i architekta krajobrazu Aliny Scholtzównej.

Wyznaczona przez niego główna oś kompozycyjna i jejprzestrzenna sekwencja zwieńczona pomnikowym założeniem, autorstwa Gustawa Zemły - „Polegli – Niepokonani”, została przez autorów pracy uznana za najlepsze miejsce dla lokalizacji Pawilonu Pamięci. Konsekwencją powyższego jest, inspirowane waszyngtońskim pomnikiem poległych w Wietnamie amerykańskich żołnierzy i pawilonem pamięci usytuowanym pod berlińskim pomnikiem pomordowanych Żydów.

Sugerowany przez organizatorów sposób upamiętnieniapoległych, w formie Muru Pamięci, ostatnio zbyt często realizowanym jako przestrzennaforma służąca upamiętnieniu, związanych z miejscami tragicznych wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej.

W naszej propozycji Mur Pamięci został zastąpiony formą Ściany Pamięci, zintegrowanej z samym pawilonem, który usytuowany został w podziemiu ostatniego odcinka alei głównej. W ten sposób następuje naturalne dopełnienie kompozycji krajobrazowo – architektonicznej Romualda Gutta, dając zarazem szansę na kontynuowanie realizacji jego całościowej kompozycji cmentarza.

Akcent przestrzenny informujący o istnieniu Pawilonu Pamięci, stanowią przestrzenie ramp prowadzących w dół na poziom pawilonu.

Ściana Pamięci, z nazwiskami poległych Powstańców, pozwala na przejście wzdłuż niej, ukierunkowując i zachęcając zarazem zwiedzających cmentarz do kontaktu z Pawilonem Pamięci.

Prosta w układzie kompozycji aranżacja przestrzeni pawilonu stwarza miejsce zmuszające do skupienia, zwrócenia uwagi na ekspozycję i jej treści. Pozbawiony kontaktu z otoczeniem widz, siłą faktu koncentruje się na przekazie historii zrywu powstańczego, jego tragicznych skutków dla samych powstańców, ale też na ich bohaterstwie i patriotyzmie, przekazując wiedzę o tych niepokonanych choć poległych kolejnym pokoleniom. Materiałowa kompozycja – beton architektoniczny o błękitnawym zabarwieniu nadaje całemu założeniu transcendentalnego charakteru, przenoszącpowstańczy zryw poza zasięg naszego doświadczenia i poznawalnego bohaterstwa wielu, w tym też anonimowych poległych. Atmosferę całości założenia dopełnia świadoma reżyseria światła dziennego i sztucznego, rozpoznawalnego również jako zewnętrznego znaku na płaszczyźnie głównej alei cmentarnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl