Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Wyróżnienie

<<< powrót
 • KAPS Architekci Korneluk Parysek Słowik Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Maciej Parysek  
 • Łukasz Gaj  
 • Jakub Jasiewicz  
 • Natalia Budna  
 • Filip Pudło  
 • Tomasz Raczyński  
 • Tomasz Korneluk  
 • Tomasz Słowik  
 •  
 •  
 • http://www.kaps-architekci.pl/  
 •  

Opis koncepcji architektonicznej wraz z opisem przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych.

Projekt odnosi się do pamięci miejsca w którym złożono prochy ponad 100 tysięcy warszawiaków zamordowanych głównie podczas powstania warszawskiego. Usytuowanie założenia poniżej istniejącej posadzki placu przed pomnikiem, przypomina o istnieniu w tym miejscu kurhanu. Upływający czas, wyrosła na tym terenie roślinność spowodowały, iż zatarł się on w krajobrazie i w pamięci warszawiaków. Odsłonięcie boku kurhanu przez likwidację zielonej skarpy i zastąpienie jej alegoryczną ścianą złożoną ze stu tysięcy szarych betonowych cegieł, pokaże fizyczną skalę utraconych istnień ludzkich. Jednocześnie, nie ingerując w same prochy podniesie rangę miejsca. Projekt pozwoli odwiedzającym stanąć u jego stóp, a nie jak dotychczas na jego spłaszczonym szczycie.

Pierwszą formą jaką napotkają odwiedzający będzie szary mur widoczny częściowo z poziomu placu pomnikowego. Będzie on „rósł” podczas schodzenia do poziomu budynku Izby Pamięci. Nastąpi zmiana skali zjawiska. Wielość drobnych elementów będzie tworzyć nieregularny aleatoryczny szum wizualny przez co uwidoczni ogrom ofiar. Zjawisko nieograniczoności i chaosu pozwoli wybrzmieć pytaniu o sens tej zbrodni jednocześnie nie roszcząc sobie prawa do udzielania odpowiedzi.

Budynek Izby Pamięci prezentujący materiały historyczne wewnątrz, będzie jednocześnie Ścianą Pamięci na zewnątrz. Betonowe, surowe trzy elewacje stworzą tło dla tablic upamiętniających. Będą montowane systematycznie, wokół wytłoczonych w betonie nazw dzielnic i osiedli, w przypadkowej kolejności, lecz w zadanych ramach wysokościowych, zgodnie z poszerzaniem wiedzy o imiennych ofiarach wojny. Czwarta elewacja, przeszklona, stworzy interakcje i napięcie z Murem Pamięci Bezimiennych. Umożliwi wgląd do wnętrza Izby przez całą dobę i będzie silnie oddziaływać na odwiedzających ekspozycję jako część wystawy ocierająca się o sacrum.

W zakresie wzajemnych relacji przestrzennych wybrana lokalizacja będzie ideowo najbliżej historycznego założenia, uzupełniając jego przekaz, nie uzurpując sobie prawa do dominacji, rozszerzy strefę oddziaływania pomnika na dolinkę i bezpośrednio ulicę Wolską.

Układ urbanistyczny przedstawia czytelny schemat powiązań komunikacyjnych oraz świadomie ukształtowanych elementów przestrzennych, schodów przy kurhanie, placu przed głównym wejściem i ekspresyjnego przejścia pomiędzy Murem, a Izbą Pamięci. Sposób rozmieszczenia funkcji i form, świadomie zagra na emocjach i nastrojach przez co wzbogaci program wystawienniczy oraz układ ideowy cmentarza.

Wnętrze izby zostanie zorganizowane na planie kwadratu otoczonego siedmiometrowymi jasnymi żelbetowymi ścianami i przykrytego stalową kratownicą kasetonową. Umożliwi to organizowanie ekspozycji stojących na posadzce, zwisających z sufitu i wyświetlanych z rzutników na ścianach oraz posadzce. Możliwe jest także wieszanie dowolnych elementów na ścianach i podwieszanie do kasetonów sufitowych. Oprawy oświetleniowe ruchome, mocowane do szyn elektrycznych umożliwią dowolną konfigurację scen świetlnych. Pomiędzy elementami witryny szklanej zostaną zamontowane żaluzje sterowane elektrycznie, zaciemniające, przydatne podczas wyświetlania filmów z rzutnika. Ściana z cegły rozbiórkowej umieszczona przy wejściu będzie pełnić rolę przedsionka wejściowego ustalającego kierunki ruchu. Będzie też jednym z eksponatów przywołującym autentyczny nastrój ruin miasta. Podczas zmiany aranżacji z wystawy na konferencję, gabloty na kółkach zostaną przesunięte pod ściany, a z magazynu na wózku będzie można przywieźć krzesła. System szyn podwieszonych pod kratownicę umożliwi przesunięcie zwisających banerów w dowolne miejsce.

Wejście zostanie wyposażone w dwie pary drzwi. Szklane przesuwane automatycznie chowane w ścianie będą pełnić funkcję codzienną, a betonowe wykonane z cienkiej płyty z fibrobetonu na konstrukcji aluminiowej zabezpieczą budynek po zamknięciu wystawy.

Funkcje zapleczowe zostaną rozmieszczone w osobnym zespole usytuowanym w skarpie z wejściami przy schodach terenowych i windzie, przez co nie będą w bezpośredniej relacji z Izbą Pamięci.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl