Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie, gm. Ostrzeszów
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Biuro Architektoniczne „Limba” s.c. Anna i Juliusz Husarscy
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Anna Husarska  
  • mgr inż. arch. Julia Szatko  
  • inż. arch. Magdalena Tofil  
  • inż. arch. Anna Sokołowska  
  • inż. arch. Teresa Skalny  
  •  
  •  
  • http://www.arch-limba.pl/  
  •  

1.Główna idea przewodnia projektowanego kompleksu to:

Ilustracją plastyczną tej idei jest specjalnie zaprojektowane przez nas logo placówki. Jest to geometryczne wyobrażenie kwiatu słonecznika- zainspirowane polami słoneczników, które występują latem w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycji, a także ekologią i energią słońca. Logo posiada 3 kolory: pomarańczowy, żółty i zielony- które mogą również odpowiadać poszczególnym częściom kompleksu, jak szkoła, przedszkole i część sportowa.

Logo to może być znakiem rozpoznawczym placówki, budzącym w dzieciach i młodzieży pozytywne skojarzenia.

Motyw płatków przewija się w formach architektonicznych całego kompleksu, w postaci „wnęk rekreacji” na korytarzach, w postaci modułów małej architektury (ławeczki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci) oraz przede wszystkim w postaci mocno zaakcentowanego wejścia głównego.

2. Układ funkcjonalny

Sytuacja w terenie.


Całość kompleksu usytuowano zgodnie z odniesieniem do stron świata, gwarantującym najodpowiedniejsze oświetlenie pomieszczeń szkolnych, a także energooszczędność budynku, zgodnie z zasadą „architektury słonecznej”. Budynki są usytuowane w taki sposób, aby żadne elementy nie zacieniały innych, stąd najwyższy segment (hala) jest umieszczony od Północy, a najniższe przedszkole najbardziej od Południa itd. Skutkiem takiego rozplanowania, budynek posiada dwie, różniące się elewacje: południowa: otwarta, przeszklona, północna: z mniejszymi otworami i masywniejszą ścianą.

Jest to układ segmentowy, z oświetleniem z kierunku południowo-wschodniego. Każda klasa jest doświetlona wzdłuż dłuższego boku. Równocześnie do klas bezpośrednio przylegają patia, wyłożone deską tarasową, które klasom młodszym I-III mogą służyć do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu, bez konieczności przebierania się. Patia są ocienione za pomocą drewnianych łamaczy światła. Wyklucza to nadmierne przegrzewanie się klas latem a powoduje pełny dostęp światła zimą, gdy tego światła jest mało. Przedszkole posiada również ekspozycję południowo- wschodnią, i większe jeszcze patia od słonecznej strony, gdyż małe dzieci maja większe zapotrzebowanie na bezpośrednie oświetlenie światłem słonecznym i na zajęcia na świeżym powietrzu.

Cały zespół funkcjonalnie ułożono taki sposób, że od strony miasta, od ulicy Cichej, skąd prawdopodobnie przyjeżdżać będzie większość uczniów, znajduje się wejście główne i szkoła podstawowa, a od strony osiedla domków jednorodzinnych znajduje się drugie wejście, do przedszkola. Tam tez znajdują się miejsca parkingowe. W ten sposób mamy z małymi dziećmi, mieszkające na osiedlu, będą miały krótszą drogę do przebycia, a zarazem przedszkole usytuowano jak najdalej od granic działki i ulic, w samym centrum terenu zielonego placówki. Ostatnim elementem ciągu zabudowy szkolnej jest hala sportowa wraz z zapleczem, która koresponduje z zielonymi terenami sportowymi szkoły.

Bezpośrednio przed wejściem głównym, od ulicy Cichej, przewidziano zatokę dla szkolnego lub miejskiego autobusu, zatokę dla autokarów oraz przelotowe miejsce postojowe dla samochodów osobowych- rodziców przywożących dzieci do szkoły. Dzieci w ten sposób mają jedynie parę metrów do przebycia, bez przechodzenia przez ulicę, aby znaleźć się na bezpiecznym terenie swojej szkoły.
Od strony zachodniej usytuowano większość miejsc parkingowych, dojazd gospodarczy do bloku kuchenno- gospodarczego, a także osobne dojście i dojazd do kompleksu sportowego dużej hali, biorąc także pod uwagę możliwość wynajmowania hali na zajęcia popołudniowe oraz ewentualność większych imprez sportowych.

Od strony południowego wschodu usytuowano wszystkie boiska wraz z widownią, bieżnie i urządzenia sportowe, tereny zielone, oraz place zabaw.

Przed szkołą, przy zatoce autobusowej, zaprojektowano przestrzeń publiczną, z ławkami, oświetleniem, gdyż będzie to miejsce gromadzenia się dzieci i młodzieży po lekcjach i przed lekcjami, oraz swoista zewnętrzna wizytówka szkoły. Zabudowa kompleksu jest maksymalnie dwukondygnacyjna, około 7,6 m wysokości, jedynie hala sportowa 10 m( w tym 7,33 m w świetle), zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego. Wzdłuż całego terenu działki zaprojektowano ścieżkę rowerową.

Funkcje wewnętrzne.

Budynek szkoły zaprojektowano w układzie podłużnym, z podziałem na bloki funkcjonalne, ale również na część wychodzącą na ogród, od południa, i cześć północną, od ulicy. Od strony ogrodowej szkoła ukształtowana jest jako dobrze doświetlone modularne segmenty: każdy segment zawiera 2 sale lekcyjne, 2 pomieszczenia magazynowe i jedno patio wspólne dla 2 klas.

Na parterze sytuujemy 9 klas młodszych, a w segmencie frontowym zaprojektowano świetlicę. Na piętrze w analogicznym układzie 9 klas starszych, oraz sala gimnastyki korekcyjnej.

Natomiast od strony północno-zachodniej mamy kolejno: na parterze strefę wejściową, z holem, portiernią, blokiem szatni i sanitariatów. W części centralnej, łączącej szkołę i przedszkole znajduje się blok żywieniowy, na zamknięciu budynku hala sportowa wraz z zapleczem.

Na piętrze zaś od strony ulicy umieszczono analogicznie blok szatni i sanitariatów oraz cały blok administracji szkoły.
W centrum zespołu, na parterze, znajduje się przestrzeń rekreacyjna, która może być miejscem spotkań całej szkoły, apeli, imprez, itp.

Na uwagę zasługuje kompleks hali sportowej, z płytą 19x36m, posiadającej pełne zaplecze szatniowe, oraz trybuny, dostępne zarówno z płyty boiska jak i z poziomu piętra szkoły.

Pomiędzy szkołą a halą sportową, w poziomie piętra umieszczono bibliotekę szkolną wraz z wysoką, przeszkloną czytelnią.

Budynek przedszkola zaprojektowano wyłącznie w parterze, jako zestawienie modułów 3 sal. Każdy moduł zawiera pomieszczenie dydaktyczno-magazynowe, z każdej sali znajduje się wyjście na własne małe patio, z nawierzchnią z desek tarasowych, które w pogodne dni może być również miejscem zajęć dla przedszkolaków. W centrum przedszkola znajduje się wspólna przestrzeń, oświetlona z góry świetlikiem. Przedszkole ze szkołą jest połączone jedynie przewiązką. Do przedszkola można wejść ze szkoły, ale swoje główne wejście posiada ono osobno, od strony osiedla.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl