Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Biuro Architektoniczne Studio FIKUS
Skład zespołu:
 • arch. Michał Fikus,  
 • prof. arch. Marian Fikus,  
 • arch. Ilona Pakuła  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • arch. Bartosz Jagielski  
 •  
 • współpraca graficzna:  
 • stud. arch. Mikołaj Milczarek,  
 • stud. arch. Monika Pankau,  
 • stud. arch. Justyna Bazak  
 •  
 •  
 • http://www.studiofikus.pl/  
 •  

OPIS KONKURSOWY

I. CEL KONKURSU


Wytworzenie enklawy spokoju w silnie zurbanizowanej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi twórczej aktywności oraz jej popularyzacji przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów konkursowych, zrównoważeniu aspektów urbanistycznych, architektonicznych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych.

Koncepcja Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu prezentuje budynek osadzony w konkretnej przestrzeni miejskiej ze strukturą wewnętrzną tworzącą miejsce spotkań uczniów, muzyków i melomanów.

II. IDEA - podstawowe założenia projektu

Jak zorganizować dwa główne wejścia - do części koncertowej i dydaktycznej, których współistnienie będzie funkcjonalne, czytelne a jednocześnie bardzo indywidualne....? Jak ukształtować budynek aby wypełnił kwartał w dopuszczalnej powierzchni zabudowy i jednocześnie stworzył atrakcyjne pierzeje podkreślające intensywność zabudowy tej części miasta....?

Naszą odpowiedzią jest IDEA pod tytułem MUZYKA - PASAŻ - NATURA.

PASAŻ — serce funkcjonalne i kompozycyjne układu, element spalający dwa wejścia i różnice poziomów między ulicami 28 Czerwca 1956 r. i Wierzbięcice.

Gość odwiedzający budynek szkoły z wizytą do dyrektora, meloman, muzyk, uczestnik koncertu, bądź zwykły przechodzeń zaintrygowany falistą fasadą przekracza jej próg by po zaledwie kilku krokach znaleźć się w wysokim na prawie 20 metrów wielkoprzestrzennym pasażu rozświetlonym przez światło NATURY — DZIEDZIŃCA znajdujące się po jego prawej ręce. Vis-vis MUZYKA: sale koncertowe, jedna nad druga (duża i teatralna) stanowiące osobną zdylatowaną konstrukcję aby maksymalnie odciąć wszelkie niepożądane drgania i hałasy z zewnątrz.

Po przeciwnej stronie — od spokojnej ulicy Wierzbięcice wejście główne dla uczniów, którzy po przekroczeniu drzwi wschodzą do Pasażu skąd kierują się na zajęcia korzystając z reprezentacyjnych schodów.

NATURA — wewnętrzny zielony dziedziniec - to nie tylko duża ilość światła w przestrzeniach wspólnych ale również poszerzenie znajdujących się wokół niego funkcji poziomu 0: wielofunkcyjnego hallu, stołówki, dużej sali rytmiki/tańca/wf, które mają bezpośredni dostęp do zielonego patio.

MUZYKA - sale koncertowe usytuowane jedne nad drugą a ich wejścia są zwrócone w stronę pasażu i dziedzińca.

W zakresie kształtowania formy budynku od strony ulicy 28 Czerwca 1956 r., przyjęto założenie miękkiej linii — fali, która podkreśla krzywiznę ulicy i stopniowo wznosi się ku górze osiągając swój szczyt u zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r. i św. Jerzego. Łagodność i liniowość kształtów w strukturze tej elewacji stała się punktem wyjścia do ustalenia przebiegu linii zabudowy pierzei ulicy 28 Czerwca 1956 r.

III. RELACJA Z OTOCZENIEM

Projektowany zespól stanowi uzupełnienie kwartału wyznaczonego przez uli. 28 Czerwca 1956 r., św. Jerzego, Wierzbięcice i Krzyżową. Łagodna krzywizna elewacji wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956 r. ma swoją kontynuację w zaokrąglonych narożnikach przy zbiegach ulic 28 Czerwca 1956 r. z św. Jerzego oraz św. Jerzego z Wierzbięcice, a także wewnętrzny dziedziniec — nieodłączny element kwartału miejskiego, harmonijne wypełniają wolną działkę tworząc nowoczesną kubaturę w historycznej, zwartej tkance miejskiej. Dla projektowanego założenia wyznaczono oś kompozycji urbanistycznej przypadającej w środku budynku (w osi pasatu i wejść głównych) i dzielącej założenie na część południową i północną, której końce trafiają w narożnik kamienicy przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. oraz ryzalit budynku szkoły wzdłuż ulicy Wierzbięcice.

Użytkownicy wkraczając do budynku stają w centrum doskonale zorganizowanej i funkcjonującej maszyny, w której logiczne narastanie i nawarstwianie funkcji płynnie wprowadza we właściwą część muzycznego świata.

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Realizując podstawowe założenia projektu oraz relacji z otoczeniem zaproponowano budynek którego powierzchnia zabudowy wynosi 75% pow. działki a wolna część jest wykorzystana na wewnętrzne patio — NATURĘ oraz łagodne wyprofilowanie elewacji wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956 r., wymagające odsunięcia od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Ściany budynku wzdłuż ulicy św. Jerzego i Wierzbięcice przypadają odpowiednio w miejscu nieprzekraczającej linii zabudowy oraz obowiązujące linii zabudowy.

Strefa dojścia do szkoły odbywa się z ulicy Wierzbięcice: od dołu — tj. narożnika z ulicą św. Jerzego (poziom ca 66,90 m n.m.p) idąc wzdłuż elewacji budynku dochodzimy pod wejście główne mijając parking rowerowy (wcięty w budynek) znajdujący się pomiędzy portiernią a klatką schodową poziomu O. Vis-a-vis wejścia znajdują się schody z poziomu chodnika ulicy Wierzbięcice (poziom ca 67,77). Kontynuacją schodów są kamienne lawy przypadające co drugi stopień schodów, które biegną wzdłuż elewacji i łagodnie zanikają w rampie opadającej od góry (poziom ca 68,40 m n.p.m.) ulicy Wierzbięcice. Oba dojścia są zadaszone przez konstrukcję wspornikową.

Dostawy odbywają się przez strefę zlokalizowaną w narożniku północno-wschodnim. Wjazd/wyjazd do hali garażowej zlokalizowano po przeciwnej stronie. Rzędna wjazdu to ca 68,90 m n.m.p.

Dla projektowanego założenia Zespołu Szkół Muzycznych wyznaczono oś kompozycji urbanistycznej przypadającej w środku budynku (w osi pasażu i wejść głównych) i dzielącej założenie na część południową i północną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl