Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
II miejsce

<<< powrót
 • PKZ Arkona Sp. z o. o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Paweł Górkiewicz  
 • mgr inż. arch. Michał Misiak  
 • mgr inż. arch. Tadeusz Nowak  
 • mgr inż. Ewa Prochwicz  
 • mgr inż. Krzysztof Pióro  
 • mgr inż. Elżbieta Kordeusz  
 • mgr inż. Piotr Sieradzki  
 • mgr inż. Magdalena Witek  
 • mgr inż. Marcin Koterba  
 • mgr Weronika Nowak  
 • dr Wacław Andrusikiewicz  
 •  
 •  
 • http://www.pkz-arkona.pl/  
 •  

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Założenia kształtujące wizję nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oraz jego wyraz plastyczno-architektoniczny zostały oparte na następujących przesłankach:
· ranga powstającego obiektu powinna znaleźć odzwierciedlenie w jego architekturze, łączącej monumentalizm z prostotą i nowoczesnością;
· lokalizacja inwestycji w pobliżu dziewiętnastowiecznej nekropolii, na terenie dawnego zaplecza zespołu Twierdzy Kraków, w sąsiedztwie Muzeum Armii Krajowej obliguje do harmonijnego wpisania bryły budynku w krajobraz kulturowy;
· ścisłe wymogi programu funkcjonalno-użytkowego kładące wyraźny nacisk na funkcjonalność i efektywność eksploatacyjną obiektu;
· zapisy decyzji ULI CP nakazującej lokalizować niższy, biurowy segment obiektu od strony Cmentarza Rakowickiego;
· nieregularny kształt działki będącej terenem inwestycji.

Spójne połączenie powyższych elementów odzwierciedla się w ostatecznej formie całości założenia projektowego i determinuje podział obiektu na dwie bryły zróżnicowane pod względem gabarytów i rodzaju elewacji. Przesunięcie ich względem siebie pozwoliło na efektywne wykorzystanie terenu przeznaczonego pod zabudowę, umożliwiając zarazem prawidłowe i funkcjonalne zagospodarowanie terenu.

Symbolicznym odniesieniem do funkcji obiektu jest oddzielenie bryły samego magazynu od części biurowo-obsługowej. Magazyn archiwum stanowi jego istotę, będąc poniekąd depozytariuszem pamięci pokoleń. Jego zwarta zamknięta prostopadłościenna bryła betonowego bloku ma podkreślić bezpieczeństwo gromadzonych dokumentów, a monumentalna forma - rangę pełnionej funkcji. Na jego wschodniej elewacji wzdłuż której prowadzi promenada do wejścia głównego umieszczono dekorację heraldyczną.

Z kolei część biurowa, poprzez zastosowanie przeziernych wielkopłaszczyznowych elewacji, zaprasza do przyjaznego wnętrza, stając się jednocześnie kontrapunktem dla całej przestrzennej kompozycji.

Przyjęta, stonowana jasno-szara kolorystyka podkreśla reprezentacyjny charakter gmachu publicznego i nawiązuje do powagi otoczenia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl