Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • NOW Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
 • zw A Zdziechowska Walerysiak Architekci s. j.
Skład zespołu:
 • NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.  
 •  
 • Andrzej Owczarek - współautor  
 • Daniel Małek - współpraca autorska  
 • Magdalena Miszczyk - współpraca autorska  
 • Anna Woźniakowska - współpraca autorska  
 •  
 • zw A Zdziechowska Walerysiak Architekci s.j.  
 •  
 • Aleksandra Zdziechowska - współautor  
 • Piotr Walerysiak - współautor  
 • Weronika Lewicka - współpraca autorska  
 •  
 •  
 • http://www.now.com.pl/  
 • http://zw-a.pl/  
 •  

Koncepcja zagospodarowania terenu

W kształtowaniu ogólnej koncepcji urbanistycznej Zespołu Szkół Muzycznych mieliśmy na uwadze fakt, że ten rodzaj szkoły stanowi jednocześnie aktywny ośrodek kultury prowadzący szeroką działalność zewnętrzną z koncertami, pokazami i widowiskami.

W naszym przekonaniu ten rodzaj oddziaływania jest istotną przesłanką wytworzenia nowej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, nowego wyznacznika jej struktury i wytworzenia interakcji między skierowaną na zewnątrz ofertą programową a charakterystyczną nową przestrzenią publiczną.

Opierając się na tych przesłankach oparliśmy koncepcję na nowym placu miejskim stanowiącym rodzaj wyciszonego pasażu od ciągu ul. 28 czerwca 1956 roku i łączącego się podcieniem z ul. Św. Jerzego.
Plac – pasaż otacza z dwóch stron główny budynek szkolny a od trzeciej wejściowa elewacja 
zespołu sal.

Z placu prowadzą główne wejścia do hallu szkoły i hallu sal koncertowych.

Programowo uatrakcyjnia go sklep muzyczny, podcień z tarasowo ukształtowanym zejściem 
do cichej i zielonej ul. Św. Jerzego i przylegająca do podcienia sala stołówki, która może także prowadzić działalność gastronomiczną na zewnątrz.

Plac przeznaczony jest tylko dla pieszych i rowerzystów (w podcieniu proponujemy lokalizację 
parkingu dla rowerów).
Ulica 28 czerwca 1956 roku z którą się łączy koncentruje transport publiczny (tramwaj, autobus) i od tej strony proponujemy jedynie zatokę dla taksówek.

Na ulicach Św. Jerzego i Wierzbięcice istnieje możliwość parkowania wzdłuż jezdni.

Wjazd do podziemnego garażu szkoły przewidzieliśmy od ul. Wierzbięcice gdzie wykorzystując różnice terenu można ograniczyć rampę zjazdową a zlokalizowane przy wjeździe pomieszczenie śmietnika pozwala na bezpośrednie wytaczanie pojemników na ulicę.

Wejście zapleczowe obsługujące także całość zaplecza sal koncertowych zlokalizowano 
od ul. Wierzbięcice.

Budynek kontynuuje pierzeje przylegających ulic z wyraźnym zaakcentowaniem architektonicznym skrzyżowania ulic 28 czerwca 1956 roku i Św. Jerzego oraz nawiązuje do różnych skal sąsiadującej zabudowy.

Charakterystyczne w miejscu lokalizacji łukowe załamanie ciągu ul. 28 czerwca 1956 roku wzbogaca bryła zespołu sal, wejście na plac i budynek narożny tworząc charakterystyczny wyznacznik przestrzenny widoczny w długich perspektywach.

Koncepcja architektoniczna funkcjonalno – przestrzenna

Budynek nawiązujący do pierzei ulic i obudowujący nowy plac składa się z głównej bryły zespołu szkolnego (od ulic Św. Jerzego i Wierzbięcice) i połączonej z nim bryły zespołu sal koncertowych stanowiącej część pierzei od ul. 28 czerwca 1956 roku.

Dla zróżnicowanego gabarytowo i rozrzeźbionego układu brył (liniowy układ budynku zespołu szkół z podcieniem i przesunięciami obrysów kondygnacji, zwarty niższy układ zespołu sal) zaproponowaliśmy jednolity wątek elewacyjny z charakterystycznymi listwami pionowymi mającymi także funkcje wygłuszającą zewnętrzne tło akustyczne.

Ten jednolity wątek z możliwością zróżnicowanej kolorystyki kontrastowany jest płaszczyznami przeszkleń głównego hallu wejściowego szkoły, foyer zespołu sal oraz elementów zlokalizowanych w podcieniu.

Główne wejście do budynku szkolnego zlokalizowane na końcu placu na wprost widoku 
z ul. 28 czerwca 1956 roku łączy się z hallem i głównymi schodami funkcjonalnymi oraz windą osobową.

Poza schodami funkcjonalnymi budynek o wysokości sześciu kondygnacji obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe ewakuacyjne i windę osobowo – towarową zlokalizowaną przy wejściu służbowym komunikującą magazyny i warsztaty z wszystkimi salami i pomieszczeniami dydaktycznymi gdzie przewiduje się instrumenty.

Na parterze w części szkolnej zlokalizowano szatnie i stołówkę mogącą obsługiwać gastronomicznie także plac z podcieniami.
W rejonie wejścia służbowego zlokalizowano pokoje gościnne, mieszkanie służbowe, warsztaty i magazyny.

Na pierwszym piętrze w skrzydle północnym zlokalizowano część administracyjno – nauczycielską z salą konferencyjną a w części wschodniej sale audycji i egzaminów łączące się drugim poziomem foyer do sal koncertowych.

Na wyższych kondygnacjach przewiduje się sale indywidualne skupione w większości 
w skrzydle północnym od ul. Św. Jerzego i sale zajęć teoretycznych skupione głównie 
w skrzydle wschodnim wzdłuż ul. Wierzbięcice.

Biblioteka zlokalizowana na piątej kondygnacji ma połączenie z tarasem od strony narożnika ulicy Św. Jerzego i Wierzbięcice.

Nad salą kameralną część szkolna rozbudowana została o sale rytmiki tworząc wydzieloną część dla dzieci młodszych połączoną z zielonym tarasem na dachu zespołu sal.

Powyżej tej części przewiduje się sale rytmiki oraz ćwiczeń chóru i orkiestry połączone węzłem komunikacyjnych (schody i winda osobowo – towarowa) z zespołem zaplecza sal koncertowych.

Zespół sal koncertowych łączy się funkcjonalnie i przestrzennie z całością szkoły ale może także funkcjonować w pełni autonomicznie.

Niezależnie od połączenia z hallem szkoły zespół sal posiada swoje indywidualne wejścia 
w południowej pierzei placu.
Na parterze zlokalizowano foyer z szatniami, sanitariatami, wejściem i windą na pierwsze piętro foyer oraz poprzez przedsionki dolne wejście na dużą salę koncertową.

Z foyer na pierwszym piętrze prowadzą wejścia górne do dużej sali koncertowej i wejście z przedsionkami
do sali kameralnej.

Na tyłach sal w połączeniu z wejściem służbowym schodami i windą osobowo – towarową znajdują się pomieszczenia obsługujące zespół sal z garderobami, salami ćwiczeń, warsztatami i magazynami.

Podziemny garaż ma wyjście jedną z klatek schodowych bezpośrednio na plac oraz łączące się ze szkołą schody i windę osobowo – towarową w rejonie wejścia służbowego i zaplecza sal.

Jest to także miejsce dowozu materiałów i wyposażenia małymi samochodami dostawczymi.

Koncepcja budowlano – materiałowa

Główną konstrukcję budynku będzie stanowił monolityczny szkielet żelbetowy 
w bezpodciągowej technologii płyta – ściana – słup posadowiony na płycie fundamentowej.

W przekryciu sal koncertowych przewiduje się prefabrykowane belki wstępnie sprężone. Ściany zewnętrzne murowane z ociepleniem z wełny mineralnej i tynkiem strukturalnym. W częściach przeszklonych – system fasady strukturalnej.

Ślusarka okienna aluminiowa z przeszkleniem dwukomorowym o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Listwy elewacyjne z perforowanej blachy aluminiowej lub siatki ciągnionej wypełnione wełną mineralną w membranie wiatroizolacyjnej.

Ściany wewnętrzne murowane jedno lub dwu warstwowe w zależności od wymaganych właściwości izolacyjności akustycznej.

Podłogi i sufity z warstwami tłumiącymi. Posadzki z uszlachetnionych betonów, drewna, PVC lub ceramiki.

Wykończenie wewnętrzne sal z ustrojów akustycznych kształtowanych z płyt wykończonych fornirami drewnianymi w kolorze naturalnym lub malowanymi.

Koncepcja ochrony i jakości akustycznej

Budynek zespołu szkół zlokalizowany jest w środowisku miejskim o silnym tle akustycznym szczególnie od ul. 28 czerwca 1956 roku gdzie dochodzi hałas i drgania od tramwaju.

Także sam budynek poza wytworzeniem właściwej jakości akustycznej w poszczególnych salach i maksymalnej izolacyjności akustycznej między nimi powinien mieć ograniczoną emisję akustyczna na zewnątrz.

W ramach ochrony akustycznej od dźwięków i drgań z zewnątrz przewiduje się:
- oddzielenie ściany piwnic od strony torów tramwajowych elastyczna warstwą od przylegającego gruntu aby zneutralizować drgania od torowiska tramwajowego
- oddzielenie właściwych ścian dużej Sali koncertowej posiadających dużą izolacyjność akustyczną dodatkową ścianą fasadową przeszkloną szkłem o zwiększonej izolacyjności akustycznej tylko w części foyer
- wejścia do sal poprzez przedsionki izolujące akustycznie
- wykonanie ścian zewnętrznych o wymaganej izolacyjności akustycznej z wygłuszającymi listwami zewnętrznymi
- wszystkie okna i drzwi zewnętrzne o wymaganej izolacyjności akustycznej

W ramach ochrony przed przenikaniem dźwięków między pomieszczeniami przewiduje się:
- niezależne ściany obudowujące dużą i kameralną salę koncertową składające się z części masywnej i lekkiej tłumiącej różne rodzaje dźwięków
- podwójne ściany między pomieszczeniami ćwiczeń składające się z części masywnej 
i lekkiej
- okna i drzwi o wymaganej izolacyjności akustycznej

W ramach zapewnienia odpowiedniej jakości akustycznej przewiduje się:
- w dużej sali koncertowej ustroje akustyczne na ścianach i suficie oraz właściwe materiały podłóg i siedzisk
- w sali kameralnej ruchome ustroje akustyczne (podnoszona górna część portalu sceny, ruchome kulisy, ruchoma obudowa „muszli koncertowej” na ścianie i ruchome ustroje akustyczne na suficie) pozwalające uzyskać odmienne warunki dla koncertów kameralnych 
i widowisk teatralnych
- w salach pokazów i egzaminów ustroje akustyczne na ścianach i sufitach
- w salach ćwiczeń pochłaniające materiały wykończeniowe ścian i sufitów

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl