Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Meteor Architects
Skład zespołu:
 • Monika Bujnik,  
 • Katarzyna Fuszara,  
 • Marta Maja Gryko,  
 • Daniel Konopka,  
 • Alicja Krzywińska,  
 • Kamil Mickiewicz,  
 • Anna Pszonak,  
 • Bogdan Pszonak  
 •  
 •  
 • http://www.meteorarchitects.pl/  
 •  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Główna idea
odzwierciedlona w kompozycji terenu to połączenie nurtu naturalistycznego, nawiązującego do rzeki i jej morfologii oraz nowoczesności wyrażonej geometrią związaną z przestrzenią współczesnego miasta. Proponowane nasadzenia są elementem w pełni naturalistycznym zarówno pod względem układu rabat jak i gatunków roślin tworzących nasadzenia. Koncepcja spójnie łączy te dwa wyraziste nurty. Wszystkie powiązania komunikacyjne oraz osie widokowe zachowano w układzie geometrycznym, podobnie jak dzieje się to w przestrzeni zurbanizowanej. Roślinność swym układem nawiązuje do tworzących się na Wiśle, charakterystycznych dla tej rzeki płycizn, łachów i kęp. Rabaty pomimo piętrowości poszczególnych enklaw płynnie się przenikają podobnie jak ma to miejsce w korycie rzeki. Układ poszczególnych komponentów przestrzeni oraz ich wzajemne relacje w optymalny sposób umożliwiają sprawne użytkowanie terenu jednocześnie podkreślając walory przyrodnicze miejsca. Koncepcja zakłada czytelne powiązania komunikacyjne oraz wizualne pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Roślinność. Zarówno forma jak i skład gatunkowy nasadzeń ściśle nawiązują do krajobrazowego charakteru miejsca jakim jest dolina rzeki Wisły. Układ rabat poprowadzono w sposób płynny i przenikający się. Poszczególne zbiorowiska tworzą ławice przypominające płycizny, wyspy i łachy tworzące się na Wiśle. Najniższe piętro zajmują trawiaste powierzchnie polany edukacyjnej. Kolejne piętro to łąki trawiaste oblewające dokoła cały teren opracowania oraz pojawiające się jako ławice wokół pawilonu oraz na terenie wprowadzającym. Najwyższe piętro stanowią skupiny drzew i krzewów. Duże walory dekoracyjne wprowadza łąka kwietna w postaci długiej rabaty rozciągającej się w części wprowadzającej w nieregularny sposób od parkingu aż pod pawilon. Koncepcja dąży do wprowadzenia trzech siedlisk nawiązujących do naturalnych zbiorowisk roślinnych takich jak: łęg wierzbowo-topolowy, łąki wilgotne oraz łąka kwietna.

PAWILON

Idea architektoniczna pawilonu.
Celem projektu jest skupienie uwagi na naturalnym tworzywie: drewnie w kontekście idei równowagi natury i zbudowanego środowiska człowieka. Zinterpretowany jakby „na nowo” naturalny materiał jest wynikiem nierozłącznej koegzystencji człowieka z naturalnym ekosystemem – miasta i wyjątkowego charakteru krajobrazu brzegu Wisły.

Forma pawilonu edukacyjnego jest inspirowana prymitywnymi konstrukcjami jednych z pierwszych schronień człowieka: drewnianych szałasów. Ażurowa konstrukcja stwarza wrażenie obiektu tymczasowego – gościa w wyjątkowej, niezabudowanej przestrzeni. Trójkątne płaszczyzny stykają się z gruntem punktowo, ograniczając ingerencję w naturalne podłoże. Zaciera się granica pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem. Gra ażurowych płaszczyzn podkreśla rolę światła słonecznego, powietrza, otwartej naturalnej przestrzeni. Jednocześnie trójwymiarowa geometria zwraca uwagę na aspekt współczesności i kreatywności. W poszukiwaniu formy duże znaczenie miało także wrażenie lekkości obiektu w nawiązaniu do przyrodniczej tematyki miejsca: ptaków.

Program funkcjonalny zawarto w prostokątnym rzucie budynku podzielonym ciągiem komunikacyjnym na dwie części. Wzdłuż ściany południowo-zachodniej umieszczono wielofunkcyjną salę ze strefą wypoczynku i kuchnię społeczną. Nazewnictwo jest umowne gdyż pomieszczenia te mogą być połączone lub rozdzielone mobilnymi ściankami pozwalając na stosowanie różnych scenariuszy użytkowania.

Wnętrze pawilonu zaaranżowano mając za cel osiągnięcie domowej, swobodnej atmosfery. W środku budynku, tak jak na zewnątrz, dominuje drewno w formie widocznej konstrukcji i okładzin. Naturalny materiał wzmacnia efekt przytulności i ciepła. Duże przeszklenia powodują, że przestrzeń wewnętrzna jest pełna światła.

Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, techniczne i instalacyjne. Budynek zaprojektowano w technologii drewnianego szkieletu. Projektowany obiekt posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej. Konstrukcję dachu oraz słupy drewniane ścian pozostawiono widoczne.

Rozwiązania proekologiczne. Podstawową decyzją było zastosowanie łatwo dostępnego, naturalnego budulca - drewna nie wymagającego dużych nakładów „brudnej energii” w procesie przetworzenia do celów budowlanych.

W celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku zaproponowaliśmy wsparcie standardowych rozwiązań wentylacji, grzania i chłodzenia budynku. Wysunięte okapy oraz kąt nachylenia żaluzji na zewnętrznych przegrodach od strony południowej i zachodniej chronią budynek przed przegrzaniem w okresie letnim. W okresie zimowym zacieniają wnętrza w stopniu minimalnym. Ogród zimowy zlokalizowany od strony południowej i zachodniej budynku ogranicza straty ciepła. Żelbetowa płyta fundamentowa odizolowana od gruntu pełni rolę akumulatora ciepła niwelując niską bezwładność cieplną charakterystyczną dla budynków szkieletowych. Latem płyta fundamentowa jest chłodzona nocnym powietrzem poprawiając komfort klimatyczny w ciągu dnia dzięki zatopionym w niej kanałom powietrznym. Zastosowano układ centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła. Zaplanowano gromadzenie wody opadowej z dachu budynku w zbiorniku wewnętrznym i podziemnym. Woda ze zbiornika wewnętrznego zostanie użyta do spłuczek toaletowych i celów gospodarczych. Zbiornik podziemny służy do zasilania automatycznego systemu nawadniania trawnika na drodze technicznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl