Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
III nagroda

<<< powrót
  • Piotr Bujnowski-Architekt
Skład zespołu:
  • Arch. Piotr Bujnowski  
  • Arch. Karina Jędrak  
  • Arch. Maciej Koczocik  
  • Stud. WAPW Krzysztof Makowski  
  • Stud. WAPW Martyna Rowicka 

Pawilon w pejzażu.

Głównym założeniem pracy jest stworzenie charakterystycznego punktu w przestrzeni z jednoczesnym uszanowaniem istniejącego krajobrazu wybrzeża Wisły.

Pawilon powinien sprawiać wrażenie jakby „Tu był od dawna”.

Lokalizacja ścieżek, pomostów i tarasów ma za zadanie stworzyć atrakcyjną osnowę-sieć komunikacyjną wokół pawilonu integrującą wszystkie funkcje zagospodarowania terenu z „zastanymi, ulubionymi”, istniejącymi już kierunkami przemieszania się okolicznych mieszkańców i spacerowiczów.

Budynek pawilonu edukacyjnego proponujemy zlokalizować równolegle do brzegu Wisły w środkowo-wschodniej części terenu przewidzianego pod zabudowę. Lokalizacja ta w połączeniu z linearnym układem rzutu budynku i tarasów wokół niego w naturalny sposób umożliwia obserwację brzegu rzeki.

Pozwala również na wygodne skomunikowanie z parkingiem i stacją Veturilo usytuowanymi w południowo-wschodnim narożniku terenu.

Usytuowanie pawilonu wąską szczytową częścią w kierunku głównych tras komunikacji samochodowej i kolejowej z jednoczesnym przesunięciem głównych funkcji do północnej części pawilonu umożliwia maksymalne zmniejszenie negatywnego oddziaływania akustycznego na budynek i jego użytkowników.

Obiekty gospodarstwa wiejskiego proponowane są wzdłuż wschodniej granicy terenu, pomiędzy pawilonem i Wybrzeżem Puckim. Ich lokalizacja i sposób zagospodarowania umożliwia z jednej strony wygodną obsługę komunikacyjną z Wybrzeża Puckiego z drugiej zaś pozwala na możliwie bliski kontakt użytkowników pawilonu i tarasów wokół niego z funkcjami gospodarstwa.

Okólniki przylegające od północnej strony do zespołu stajni i obory widoczne są z pomieszczenia sali wielofunkcyjnej i tarasów jak również z przecinającej cały teren ścieżki łączącej park i osiedle mieszkaniowe z groblą.

Podstawowe elementy funkcjonalne zagospodarowania terenu zlokalizowane są w centralnej części działki pomiędzy pawilonem edukacyjnym a brzegiem Wisły.

Miejsca na ogniska są bezpośrednio widoczne z pomieszczeń obsługi pawilonu.

Ścieżki pomiędzy polanami kwiatowymi wiodą spacerowiczów do zadaszonej przestrzeni wejściowej do pawilonu.

Polana sportowa i plac zabaw umieszczone w północnej i północno-wschodniej części działki oddalone są od strefy ruchu samochodowego i brzegu rzeki.

Budynek pawilonu edukacyjnego – naturalny krajobraz, naturalne materiały, materiały odnawialne.

Proponowany budynek ma stwarzać wygodne i zarazem kameralne miejsce spotkań i wypoczynku.

Półotwarte, częściowo zadaszone przestrzenie pomiędzy elementami kubaturowymi pawilonu mają zapraszać do zatrzymania się i umożliwiać korzystanie z obiektu również w okresach zamknięcia budynku.

Otaczające pawilon półpoziomy i tarasy dostępne są w całości dla osób niepełnosprawnych a poprzez delikatne wyniesienie w stosunku co do terenu umożliwiają komfortową obserwację otoczenia.

Wysokość zadaszenia wokół pawilonu (ok.285cm) celowo podkreślająca skalę człowieka. Dodatkowo „kadruje” przestrzeń obserwacji , zwracając uwagę w najważniejszym kierunku ku brzegowi Wisły.

Maksymalna wysokość pawilonu wynosząca ok. 4m od powierzchni tarasu, nie przekraczająca 5,0m od poziomu otaczającego terenu sprzyja wtopieniu budynku w krajobraz.

Główna sala wielofunkcyjna usytuowana w północnej części pawilonu ma wysokość w 280cm do spodu dźwigarów konstrukcyjnych i 340cm do sufitu podwieszonego.

Przylegający do niej magazynek mieści niezbędne umeblowanie i wyposażenie służące do przystosowywania sali do różnych wariantów aranżacji wnętrza.

Składano-rozsuwane drzwi na ścianie zachodniej umożliwiają otwarcie Sali na polanę rekreacyjną co w połączeniu ze schodkowym układem tarasów zewnętrznych pozwala na wzbogacenie programu możliwych imprez plenerowo-edukacyjnych.

Konsekwentnie wprowadzonym i zastosowanym głównym materiałem konstrukcyjnym i wykończeniowym budynku jest drewno naturalne.

Główna konstrukcja nośna dachu to wiązary kratowe drewniane ze stężeniami z cięgien stalowych. Wiązary o rozpiętości 720cm w rozstawie 295cm oparte są na zdwojonych masywnych słupach z drewna.

Okładziny ścian zewnętrznych wykonane są z impregnowanych ciśnieniowo – bezbarwnie deszczułek drewnianych szer. 8-10cm.

Tarasy zewnętrzne wykonane z desek modrzewiowych lub świerkowych szer. 14-15cm.

Okna i drzwi z drewna klejonego lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym

Posadzka wewnętrzna w pawilonie betonowa zacierana na gładko i impregnowana.

Dach nad budynkiem i tarasem wykończony blachą tytanowo-cynkową w kolorze naturalnym lub prepatynowaną na kolor szary.

Drewno proponowane jest również jako wykończenie ścian i dachów budynków gospodarstwa wiejskiego. Ściany licowane szalówką drewnianą impregnowaną a dach kryty gontem naturalnym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl