Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
  • Mateusz Tański
Skład zespołu:

BUDYNEK BRAMA

Założeniem projektu jest stworzenie architektury harmonijnie wpisującej się w naturalne otoczenie. Koncepcja zagospodarowania opiera się takim ustawieniu budynku, aby był on swoistą bramą pomiędzy miastem a naturalnym krajobrazem.

Główna część pawilonu zaprojektowana została w postaci niewielkiego i zielonego wzgórza, stanowiąc tym samym barierę akustyczną oddzielającą ruch samochodowy i kolejowy od zielonych terenów rekreacyjnych. Ukrycie budynku pod trawiastym zboczem daje przejeżdżającym jasny sygnał, iż w tym miejscu zaczynają się rozległe tereny zielone.

PAWILON EDUKACYJNY I WIEŚ GOLĘDZINOWSKA JAKO SPÓJNA CAŁOŚĆ

Projekt jest reinterpretacją typowego siedliska jako przestrzeni będącej naturalną i harmonijną formą współżycia ludzi z naturalnym środowiskiem. Wszystkie widoczne elementy zagospodarowania zostały zaprojektowane w charakterze zabudowy siedliskowej, w postaci niewielkich brył w ludzkiej skali, dzięki czemu całość jest bardziej rozdrobniona, przyjazna i przywołuje na myśl wiejską zabudowę, stosownie do funkcji wiślanego pawilonu edukacyjnego.

ARCHITEKTURA OTWARTA NA NATURĘ

Ze względu na jak najlepsze usytuowanie względem stron świata oraz z powodu osi widokowych, jako najbardziej przeszklona zaprojektowana została północno-zachodnia część budynku. Daje to możliwość zbudowania szerokiego otwarcia widokowego na otaczający krajobraz i łąki zlokalizowane po jego północnej stronie, przy jednoczesnym ograniczeniu przegrzewania się pawilonu w okresie letnim.

CENTRUM EDUKACJI JAKO PUNKT WIDOKOWY I OBSERWACYJNY

Dach zaprojektowano jako przestrzeń publiczną, służącą obserwacji przyrody i najbliższego otoczenia. Umieszczono na nim trzy zróżnicowane w skali oraz funkcji elementy.

1. Przeszklony pawilon - kryje on multimedialne stanowiska, umożliwiające m.in. obserwację zwierząt z kamer umieszczonych w niedostępnych, najbardziej naturalnych fragmentach nabrzeża Wisły.

2. Drewniany i przekryty taras widokowy - jest miejscem tradycyjnej, optycznej obserwacji, na terenie którego znajdują się tablice informacyjne z podstawowymi danymi dotyczącymi ptaków, roślin i zwierząt występujących w okolicy.

3. Mały domek - pawilon pełniący funkcję letniej altanki – domku dla najmłodszych użytkowników pawilonu edukacyjnego.

Po trawiastym dachu, pomiędzy pawilonami, wije się ścieżka umożliwiająca pokonanie całego budynku wzdłuż pieszo lub na rowerze. Powstają w ten sposób kameralne przestrzenie pod gołym niebem zachęcające do odpoczynku i rekreacji na łonie natury.

NAWIĄZANIE DO KONTEKSTU – BUDYNEK WYSPA

Usytuowanie pawilonu na działce wynika z uwarunkowań komunikacyjnych, akustycznych oraz mapy zagrożenia powodziowego. Ze względu na lokalizację drogi budynek został ulokowany w południowej części działki. W okolicy skrzyżowania drogi Wybrzeże Helskie oraz Wybrzeże Puckie zaprojektowany został także parking na 14 samochodów (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), parking dla autokarów (2), wypożyczalnia rowerów miejskich, parking rowerowy oraz główne wejście do budynku, przed którym ukształtowano plac wejściowy.

W północno-wschodnim narożniku działki, na terenie wolnym od zagrożenia powodziowego, zlokalizowane zostały zabudowania Wsi Golędzinowskiej, które razem z widocznymi elementami pawilonu edukacyjnego stanowią jedną i spójną całość. Na teren gospodarstwa prowadzą dwa niezależne wejścia – główne, zlokalizowane od strony parkingu oraz drugie, sąsiadujące z promenadą (ulica Wybrzeże Puckie). W przypadku realizowania tej części inwestycji w późniejszym terminie lub przy całkowitej rezygnacji z tego zamierzenia, teren ten należy dołączyć i potraktować jako kontynuację planowanych na sąsiedniej działce łąk.

Od strony północnej ukształtowano przed budynkiem polanę rekreacyjną powiązaną z naturalnym krajobrazem. Na jej terenie znajduje się główny element edukacyjny łączący wszystkie zróżnicowane funkcjonalnie tereny w jedną całość - jest nim wyniesiony na wysokość siedziska (0.4m) pomost edukacyjny w kształcie Wisły. Wokół budynku znajduje się system ścieżek pieszych powiązanych z głównymi ciągami komunikacyjnymi otaczającymi teren zagospodarowania, ze ścieżką rowerową wzdłuż Wisły oraz z promenadą w ul.Wybrzeże Puckie.

Cały teren został zaprojektowany jako zielony i wpisany w naturalny krajobraz. Inspiracją do projektu zagospodarowania były piaskowe łachy na Wiśle. Dlatego też wszystkie ciągi pieszo-rowerowe zostały zaprojektowane jako nawierzchnie mineralne i wodoprzepuszczalne o nieostrych krawędziach. Dodatkowo wykorzystano naturalne nawierzchnie piaszczyste w niektórych strefach użytkowych polany, m.in. w okolicy ogniska oraz przy pomoście i zabawkach edukacyjnych.

POMOST – WISŁA

Wszystkie elementy zagospodarowania polany rekreacyjnej zostały spięte w całość za pomocą głównego szlaku edukacyjnego – pomostu o długości 104,7m, czyli 1% długości Wisły, która stanowi inspirację dla jego przebiegu. Przy budynku zaprojektowano miejsce na zajęcia edukacyjne w plenerze, będące kontynuacją sali wielofunkcyjnej i dostępne bezpośrednio z niej dzięki zastosowaniu we wnętrzu dużych drzwi przesuwnych w szklanej elewacji pawilonu.

Dalej zaplanowano - także dostępne z pomostu - różne strefy użytkowe takie jak: miejsce na ognisko, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków, polanę z zabawkami edukacyjnymi dla dzieci oraz liczne polany do gier zespołowych.

„Wisła” na całej swojej długości podzielona została na kilkanaście części, z których każda odpowiada wyznaczonemu odcinkowi prawdziwej rzeki. Pomost jest nośnikiem licznych informacji geograficznych, przyrodniczych i środowiskowych, a jego poszczególne przystanki zaprojektowane zostały jako płyty wykonane ze stali (np. typu corten) na której wygrawerowane laserowo zostały wszelkie w/w dane wraz z rysunkami (np. ptaków i roślin) oraz z opisami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl