Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
II nagroda

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Architektura:
  
 • arch. Andrzej Bulanda  
 • 
arch. Włodzimierz Mucha  
 • 
arch. Jacek Chyrosz
  
 • arch. Jadwiga Gajczyk
  
 • arch. Gaweł Tyrała  
 • 
arch. Jakub Kubiński  
 • arch. Maciej Kaufman  
 • 
  
 • Konstrukcja:  
 • 
dr inż. Piotr Pachowski  
 • 
  
 • Akustyka
:  
 • mgr inż. Ewa Kosmala  
 • 
  
 • Instalacje:  
 • 
mgr inż. Marek Janiszewski  
 • 
  
 • Kosztorys:  
 • 
mgr inż. Tomasz Broniarek  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/    
 •  

OPIS

- Wielofunkcyjny Plac wejściowy od ul. Św Jerzego (wejście do szkoły, do foyer koncertowego, miejsce odpoczynku i aktywności plenerowej)
- Wycofanie linii zabudowy do granicy sąsiedniej szkoły w ramach dopuszczalnych parametrów urbanistycznych. Ochrona istniejących drzew
- Stworzenie atrakcyjnego znaku w przestrzeni miejskiej jednoznacznie kojarzonego z obiektem kultury i edukacji
- Szkoła zintegrowana przestrzennie z częścią koncertową pozostająca niezależną funkcjonalnie
- Podporządkowanie rozwiązań przestrzennych parametrom akustycznym
- Stworzenie otwartych chronionych przestrzeni wielofunkcyjnych na dachach (dziedziniec dachowy, dziedziniec dla dzieci młodszych, taras frontowy)
- Stworzenie wydzielonej strefy szkolnej I stopnia na poziomie +3
- Ekologia: zastosowanie źródeł odnawialnych (grunt, słońce) - obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji budynku
- Stworzenie Sali kameralno - teatralnej jako zmiennej przestrzeni wielofunkcyjnej rozszerzającej formy artystycznej prezentacji i ofertę programową szkoły
- Czytelna segregacja i minimalizacja ruchu w szkole (rodzice, uczniowie, nauczyciele)
- Proste, jasne wnętrza i piętrowe przestrzenie pracy i odpoczynku

Zagospodarowanie terenu

Zabudowa wypełnia ¾ działki pozostawiając otwartą przestrzeń w formie wejściowego placu do zespołu od strony ul. Św Jerzego. Takie ukształtowanie bryły budynku pozwala na uratowanie górnego szpaleru istniejących drzew, który po niezbędnych zabiegach sanitarnych stanowi dodatkową atrakcje placu wejściowego - przestrzeni bufora między przestrzenią ulicy a wejściem do budynku z podcienia. Wycofana linia nowej zabudowy śledzi linię zabudowy istniejącej szkoły wprowadzając ład przestrzenny w tym rejonie. Plac wejściowy utrzymuje dzisiejszą rzędną nasypu i łączy się z poziomem ulicy 28 czerwca. Od ulicy Wierzbięcice prowadzą na plac schody. Plac pełni funkcje przestrzeni przed szkołą, przestrzeni aktywności plenerowej, odpoczynku w czasie przerw w koncertach, parkingu rowerowego staje się nową aktywną uporządkowaną przestrzenią publiczną. Obsługa komunikacyjna od ulicy Wierzbięcice w postaci wjazdu do garażu podziemnego (70) w miejscu dzisiejszej bramy oraz wjazdu zapleczowego z (5) miejscami postojowymi.

Budynek wpisuje się w skrajnię wyznaczoną przez zadane wysokości maksymalne punktów narożnych. Zdecydowano o skokowym – poziomym (a nie skośnym) połączeniu punktów o różnej wysokości jako o sposobie bardziej naturalnym odwołującym się do podstawowych zasad zabudowy pierzejowej gdzie zróżnicowana wysokość jest cechą budującą tektonikę pierzei. Sprzyja to też zmniejszeniu skali zespołu, rozbiciu jego bryły na mniejsze elementy tak aby przesadnie nie dominował nad okolicą.

Program funkcjonalny

Budynek w pełni realizuje wytyczne programowe (wielkość całkowita 8900m2) całościowe. Program funkcjonalny został tak zmodyfikowany aby w granicach 10% przewidzianych regulaminem wygospodarować dodatkową – brakującą powierzchnie na komunikację niedoszacowaną w wytycznych konkursowych, a która pełni znaczącą role w uprzestrzennieniu szkoły przez dodanie oczekiwanych powierzchni odpoczynku i zabawy oraz światła.

Komunikacja wewnętrzna

Sercem szkoły, a jednocześnie elementem łączącym ją z częścią koncertową, jest prostokątny hol z galeriami biegnący przez wszystkie kondygnacje(-1+4) W nim znajduje się spiralna szkolna klatka schodowa komunikująca poziomy szkolne (+1+4 ). Hol doświetlony jest południowym światłem przez dziedziniec centralny i świetlikiem nad klatką. Ma też bezpośredni kontakt z tarasem frontowym. Od ulicy 28 czerwca oddzielony jest ażurową ścianą wiszącą nad podcieniem wejściowym. Komunikacja pozioma funkcjonalna posiada szereg rozszerzeń stanowiących naturalną strefę odpoczynku uczniów. Winda towarowo - osobowa zapewnia komunikacje między wszystkimi poziomami szkoły i części koncertowej.

Dziedzińce i tarasy szkolne

Dedykowane są rytmice i rekreacji. Dziedziniec południowy (+3) jest wydzieloną strefą szkoły I stopnia (strefa najmłodszego ucznia), dziedziniec centralny (+3) jest zieloną przestrzenią odpoczynkową dla uczniów a taras frontowy (+4) jest letnim przedłużeniem sal rytmiki szkoły. Przestrzenie te posiadają kontakt z zielenią. Są dopełnieniem dolnego zadrzewionego wejściowego placu szkolnego.

Materiały zewnętrzne elewacyjne

Cegła w postaci ażurowych ścian na dwóch elewacjach jako znak obiektu i ekran akustyczny z wielkogabarytowymi przeszkleniami, beton, tynk na elewacji wschodniej i wewnętrznych.

Materiały wewnętrzne wykończeniowe

Tynk, drewno, panele akustyczne gipsowo drewniane, szkło, beton.

Koszty

Projektanci zwracają uwagę na nierealność przyjętych w założeniach do konkursu wycen jednostkowych dla oczekiwanego w programie standardu i dużych kubatur, a także dla oczekiwanych niskich kosztów eksploatacji budynku. Co wiąże się z większymi od standardowych kosztami inwestycji. Realny koszt inwestycji (bez wyposażenia) dla oczekiwanych standardów ocenia się na ca 25% wyższy od sugerowanego.

Akustyka

Pomieszczenia objęte specjalistycznym opracowaniem i założenia akustyczne.

Sala koncertowa – koncerty symfoniczne, koncerty solowe, kameralne, chóralne, imprezy słowno- muzyczne.

Założenia akustyczne sali:
- kubatura akustyczna (po korekcie ukształtowania >= 9 m3 ) liczona na jednego słuchacza + wykonawcę łącznie dla koncertów symfonicznych
- czas pogłosu - Tmid500-100Hz = 1.5s
- czas wczesnego zaniku EDTmid 500-100Hz = 0.9 Tmid500-100Hz
- zakres wskaźnika przejrzystości dźwięku - -2dB<=C80 >=4dB
- stosunek basów, ciepło brzmienia 1.1<=BR<=1.3
- jaskrawość Br.>=0.85
- siła dźwięku G mid500-100Hz >=0
- wsparcie sceny STI250-2kHz >=-14dB
- udział energii bocznej LEF>=20%
- czas opóźnienia wczesnych odbić ITDG<=20ms
- równomierność rozkładu poziomu dźwięku na widowni i estradzie – odchyłka poziomu ciśnienia we wszystkich miejscach nie będzie przekraczać 6dB dla częstotliwości z zakresu 500Hz-1000Hz w odniesieniu do wartości średniej


Przyjęte rozwiązanie akustyczne sali koncertowej:
- bazowy sufit – elementy rozpraszające dźwięk
- reflektory akustyczne nad estradą kierujące dźwiękiem z estrady na widownię
- ściany sali i estrady – kompozycja ustrojów akustycznych, rozpraszających dźwięk, rezonansowych
- demontowalne (parawany) akustyczne kształtujące przestrzeń estrady dla stworzenia zróżnicowanych warunków dźwiękowych
- podłoga estrady i widowni oraz demontowalne podesty dla muzyków i chóru - drewno,
- fotele drewniane dla sal koncertowych

Sala kameralna z funkcją teatralną - koncerty solowe, kameralne, imprezy teatralne słowno - muzyczne, projekcja filmowa.

Założenia akustyczne sali:
- kubatura akustyczna na jednego słuchacza (po korekcie ukształtowania liczona do muszli koncertowej) =>6 m3, dla funkcji teatralnej do portalu =>5m3
- czas pogłosu Tmid500-100Hz = 1.2s – funkcja koncertowa
- czas pogłosu Tmid500-100Hz 0.8s – funkcja teatralna
- czas wczesnego zaniku EDT mid500-100Hz - 0.9 Tmid500-100Hz
- zakres wskaźnika przejrzystości dźwięku - C80 >0
- optymalny wskaźnik czytelności dźwięku – C50>0
- wskaźnik transmisji mowy STI >0.65
- czas opóźnienia wczesnych odbić ITDG<=20ms
- równomierność rozkładu poziomu dźwięku na widowni i estradzie – odchyłka poziomu ciśnienia we wszystkich miejscach nie będzie przekraczać 6dB dla częstotliwości z zakresu 500Hz-1000Hz w odniesieniu do wartości średniej

Przyjęte rozwiązanie akustyczne sali:
- sufit nad widownią - elementy rozpraszające i odbijające dźwięk
- demontowalna muszla koncertowa
- ściany widowni stałe i przesuwne - kompozycja ustrojów akustycznych rezonansowych i rozpraszających dźwięk , mobilne dźwiękochłonne bannery (kotary) dla funkcji teatralnej,
- podłoga estrady i widowni - drewno
- fotele drewniane dla sal koncertowych.

Reżysernia dźwięku i światła obsługujące sale

Założenia akustyczne
- czas pogłosu Topt = 0.25s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ¸ 4000Hz, z dopu-szczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej,
Adaptacja akustyczna:
- sufit i ściany - kompozycja dźwiękochłonnych paneli systemowych
- podłoga - wykładzina dywanowa

Sale perkusyjne

Założenia akustyczne
- czasy pogłosu - Topt = 0.2s - 0.3s (uzależnione od kubatury akustycznej uzyskanej po korekcie ukształtowania), wyrównany w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ¸4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ± 20% od charakterystyki prostoliniowej.

Adaptacja akustyczna:
- sufit i ściany - kompozycja specjalnie dobranych średnio i niskoczęstotliwościowych ustrojów akustycznych,
- podłoga – wykładzina dywanowa

Sale organowe. Sale audycji egzaminów i prób i sale do ćwiczeń muzycznych
Sale dla chórów i orkiestry big bandu


Założenia akustyczne
- czasy pogłosu – Topt = 0.4s÷0.8s, (wartości uzależnione od charakteru muzyki i kubatury akustycznej wnętrza uzyskanej po korekcie ukształtowania), stałe w funkcji częstotliwości w zakresie 125 ¸ 4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoli-niowej.

Adaptacja akustyczna:
- sufit i ściany - kompozycja elementów dźwiękochłonnych, rezonansowych, i rozpraszających dźwięk,
- podłoga – drewno

Studio nagrań

Założenia akustyczne
- Proporcje po ukształtowaniu zgodne z krzywą Bolta i wymaganiami EBU.
- Czas pogłosu – Topt = 0.3s÷0.4s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125¸4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±15% od charakterystyki prostoliniowej,

Adaptacja akustyczna:
- sufit + ściany - kompozycja ustrojów akustycznych, dźwiękochłonnych, rezonansowych i dyfuzyjnych.
- podłoga – drewno

Sale rytmiki

Założenia akustyczne
- czas pogłosu – Topt = 0.3s, stały w funkcji częstotliwości w zakresie 125¸ 4000Hz, z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od charakterystyki prostoliniowej.

Adaptacja akustyczna :
- sufit – dźwiękochłonny systemowy
- podłoga – deski na legarach,
- ściany - ustroje dźwiękochłonne, lustra na podkładzie izolacyjnym

Budowlana ochrona przed hałasem

Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach chronionych obiektu
- sale koncertowe - 30dB (25dB)
- sale ćwiczeń muzycznych - 35dB(30dB)
- sale rytmiki - 40dB(35dB)
- sala organowa - 40dB(35dB)
- sale do prób orkiestry, big- bandu i chórów - 40dB(35dB)
- sale audycji, egzaminów i prób - 35dB(30dB)
- kabiny ( dźwięku, światła ) obsługujące sale – 35dB (30dB)
- studio nagrań – 25dB (20dB)
- hall wielofunkcyjny – 40dB - 45dB(35dB)
- centrum multimedialne - 40dB(35dB)
- pokoje administracyjne - 40dB(35dB)
- garderoby, pokoje gościnne - 35dB(30dB)
W nawiasach podano wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku A hałasu od zakłóceń instalacyjnych.

Zabezpieczenia przeciwhałasowe

- Efektywne zabezpieczenie pomieszczeń budynku szkoły przed przenoszeniem się dźwięków materiałowych i powietrznych z otaczających ulic, głównie 28 Sierpnia (tramwaje, ruch samochodowy i autobusowy) poprzez celową amortyzację, dylatację i fundamentowanie, dobór odpowiednich masywnych przegród zewnętrznych, okien oraz wprowadzenie elewacji pochłaniającej dźwięk
- Przegrody stropowe, ścienne, okna, drzwi wewnętrzne (podwójne z przedsionkiem izolacyjnym we wszystkich pomieszczeniach do produkcji muzycznej) i zewnętrzne dobrane pod kątem wymaganej akustycznej izolacyjności właściwej
- Pełne wyizolowanie akustyczne z budynku sal koncertowych, oraz pozostałych sal do produkcji muzycznej wg zasady ‘pudełko w pudełku’; wewnętrzne ściany izolacyjne w salach muzycznych jednocześnie kształtują akustycznie wnętrza (likwidują równoległości ścian przeciwległych)
- Podłogi pływające, celowa wibroizolacja
- Materiały i ustroje dźwiękochłonne w pomieszczeniach przebywania większej ilości ludzi i w hałaśliwych pomieszczeniach technicznych.
- Wprowadzenie efektywnych zabezpieczeń przeciwhałasowych w instalacji wentylacyjnej, co i wod-kan (akustyczne tłumiki i izolacje kanałów, wibroizolacja urządzeń)

Instalacje

Przewiduje się zaopatrzenie w ciepło poprzez pompy ciepła (woda-woda) z dolnym źródłem w postaci pionowych sond gruntowych, w wodę z sieci miejskiej wodociągowej, w energię elektryczną z sieci SN poprzez stację transformatorową, łączności telefonicznej z sieci TP SA lub innego operatora, zrzut ścieków sanitarnych i wód opadowych do kanalizacji miejskiej. Przewiduje się ogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych oraz chłodzenie (klimatyzowanie) pomieszczeń koncertowych, gastronomicznych i biurowych. Pomieszczenia tylko ogrzewane wyposażone będą w instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego, natomiast pomieszczenia wymagające także usuwania zysków ciepła w instalacje grzewczo-chłodnicze z czterorurowymi klimakonwektorami. System grzewczo-chłodniczy zrealizowany z dolnego źródła ciepła i chłodu w postaci gruntowych sond pionowych zlokalizowanych na całej działce inwestycji, dodatkowo doposażony w dachowe baterie słoneczne do podgrzewu cwu, aczkolwiek inwestycyjnie droższy, pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym elementem istotnym przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu jest wyeliminowanie kłopotliwych akustycznie urządzeń do produ-kcji czynnika chłodniczego .

Wentylacja pomieszczeń odbywać się będzie poprzez higieniczną, mechaniczną instalację nawiewno-wywiewną z intensywnością 30-35 m3/h osobę z odzyskiem ciepła. Odrębnie wentylowane będą węzły sanitarne i pomieszczenia zaplecza socjalnego. Centrale wentylacyjne zlokalizowane będą na dachu budynku. Wentylacja i oddymianie garaży realizowane będzie wspólną instalacją strumieniową z wy-rzutem powietrza nad dach. Gospodarka wodno-ściekowa w obiekcie ogranicza się w zasadzie do obsługi zaplecza socjalno-higienicznego i rozwiązana będzie w sposób tradycyjny uwzględniający miejscowe warunki podłączenia do uzbrojenia miejskiego. Pomieszczenie wodomierza zlokalizowane będzie na kondygnacji podziemnej na poziomie -1. Ciepła woda przygotowywana będzie w wymienniku zasilanym z miejskiej sieci cieplnej bądź systemu pomp ciepła dodatkowo z wykorzystaniem dachowych baterii słonecznych. Wody opadowe z dachów odprowadzone będą rurami spustowymi do zbiornika retencyjnego i dalej podłączone do kolektora miejskiego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przewiduje się instalacje wodne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Gospodarka elektroenergetyczna oparta będzie o źródła zewnętrzne energii (sieć energetyki zawodowej) a dla specjalnych odbiorów wymagających ciągłości zasilania dodatkowo przewidziano zasilacz rezerwowy oraz baterie UPS podtrzymujące systemy łączności. Przewiduje się wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej na poziomie -1. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne instalacje teletechniczne (telefoniczna, komputerowa, kontroli dostępu, alarmowa, CCTV, monitoring stężeń CO i LPG w garażu itp.) i pożarowe (SSP, DSO). Pionowe przewody instalacyjne rozprowadzone będą w wydzielonych szachtach, a poziome w kondygnacjach podziemnych i na poszczególnych kondygnacjach w sufitach podwieszonych. Całość pracy wszystkich instalacji nadzorowana i sterowana będzie przez system BMS.

Konstrukcja

Konstrukcja nośna budynku: żelbetowa ścianowa, częściowo szkieletowa, monolityczna. Podpory w postaci słupów i pasm ściennych rozmieszczono w rozstawach 5,1-6,3m x 7,2-8,1m. W budynku znajdują się dwia sale koncertowe. Duże audytorium z amfiteatralną widownią, o wymiarach w rzucie 18,9m x 26,3m, zlokalizowano w środkowej części budynku w wysokości kondygnacji -1, 0 i +1 (od poz. -3,6m do +7,2m). Sala kameralno teatralna o wymiarach 12x25m, znajduje się w wysokości kondygnacji „0” i „+1” (między poziomami 0,0m i +7,2m). Obie sale koncertowe oraz okalające je klasy muzyczne, obudowano ścianami żelbetowymi. Dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, sale muzyczne zaprojektowano o podwójnej konstrukcji, przedzielonej wibroizolacją i izolacją akustyczną (system „box in box”): na stropach pod salami przewidziano ułożenie na matach wibroizolacyjnych, pływającej podłogi żelbetowej oraz oparcie na niej wewnętrznych ścian – murowanych- perforowanych lub lekkich akustycznych, o konstrukcji szkieletowej, oddzielonych od żelbetowych ścian nośnych izolacją akustyczną lub pustką powietrzną. Pod stropami sal podwieszone zostaną sufity akustyczne. Widownia amfiteatralna, oparta na ramach monolitycznych żelbetowych, prefabrykowana. Minimalna grubość nośnych przegród żelbetowych, ze względów akustycznych wynosi 20cm. Nad główną salą koncertową umieszczono 3 kondygnacje z salami dydaktycznymi: konstrukcję kondygnacji +2, stanowią poprzeczne belki- ściany żelbetowe, oparte na podłużnych ścianach sali koncertowej. Na belkach- ścianach oparto szkieletową konstrukcję kondygnacji +3 i +4. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, monolityczne płytowe, grubości 25cm, oparte na słupach i ścianach. Nad salami koncertowymi stropy belkowe, monolityczne: nad dużą salą koncertową oparte na poprzecznych belkach - ścianach. W oparciu o wstępne badania gruntowe założono możliwość bezpośredniego posadowienia budynku na płycie fundamentowej gr. ok. 80cm. Należy przewidzieć ewentualną konieczność odcięcia budynku przeponą podziemną (oddylatowaną ścianą szczelinową) od ulicy z tramwajami - dla ograniczenia przenoszenia drgań przez grunt na fundamenty i ściany piwnic. Zasadność takiej przepony wymaga analizy wpływu drgań na etapie projektu budowlanego. Urządzenia techniczne, zlokalizowane na dachu wymagają ustawienia na wibroizolatorach i obudowania akustycznego. Z uwagi na głębokość posadowienia i lokalizację budynku bliską granic działki, należy przewidzieć w trakcie realizacji budynku, tymczasową obudowę wykopu w postaci np. ścianki berlińskiej lub stałą obudowę palisadą lub ścianą szczelinową. Materiały konstrukcyjne: beton C30/37, stal klasy AIIIN. Klasa odporności ogniowej konstrukcji – „B”.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl