Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. św. Rocha 80/90
wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
 • Biprowłók Sp. z.o.o
Skład zespołu:
 • Projektant:  
 • Andrzej Łukowski  
 •  
 • Asystenci:  
 • Monika Łukowska,  
 • Anna Dachniewska,  
 • Sebastian Warkiewicz  
 •  
 • http://www.bipro.lodz.pl/  
 •  

1. Opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych.

Główne założenie kompozycyjne zagospodarowania terenu budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ opiera się na utworzeniu przestrzeni publicznej na przedpolu budynku, stanowiącym czytelną oś komunikacyjną prowadzącą od skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Św. Rocha do zlokalizowano od strony południowej głównego wejścia. Przedpole pełni jednocześnie funkcje komunikacji pieszej, jak i reprezentacyjnego placu rekreacyjnego z elementami małej architektury - wkomponowanymi w układ posadzki i zieleni ścieżkami, ławkami i oświetleniem, porządkującymi i funkcjonalnie zagospodarowującymi przestrzeń przed budynkiem.

Znajdujący się od ulicy Św. Rocha parking dla interesantów wycofano w głąb tej przestrzeni, pod sam budynek. Dzięki temu nie stanowi on bariery dla komunikacji pieszej biegnącej wzdłuż ulicy, nadając jej priorytet w kompozycji przestrzennej. Parking, jak i przedpole nie są ogrodzone, tworząc przestrzeń publiczną płynnie integrują budynek z otoczeniem.

W części ogrodzonej z kontrolą dostępu znajdują się wejścia dla pracowników, przeznaczony dla nich naziemny parking na 58 stanowisk (w tym 2 dla niepełnosprawnych), parking rowerowy, wjazd do garażu podziemnego dla pracowników (na 59 miejsc) oraz wydzielony plac dla konwoju z dwoma dodatkowymi miejscami parkingowymi naziemnymi. Parking dla interesantów jest wykonany w technologii zielonej nawierzchni, co jednocześnie umożliwia spełnienie wymagań decyzji o warunkach zabudowy w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a zarazem uatrakcyjnia przedpole budynku. Wjazd na parking dla pracowników prowadzi również z ulicy Św. Rocha, jest on zabezpieczony szlabanem z kontrolą dostępu, dodatkowo istnieje możliwość całkowitego zamknięcia za pomocą bramy przesuwnej.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na osobny wjazd dla konwoju od strony ulicy Sikorskiego. Dodatkowo plac dla konwoju ma drugi wyjazd poprzez parking dla pracowników na ulicę Św. Rocha. Rozwiązanie to znacząco wpływa na bezpieczeństwo konwoju, umożliwiając alternatywny dojazd. Z placu manewrowego prowadzi jednokierunkowy zjazd do wydzielonej części piwnic. Umożliwia on bezpieczny i dyskretny transport oskarżonych do pomieszczeń zatrzymanych, a następnie wydzieloną klatką schodową lub windą(konieczną w wypadku osób niepełnosprawnych) bezpośrednio do sal rozpraw na parterze i piętrze.

Wewnątrz terenu ogrodzonego, od strony ulicy Sikorskiego znajduje się wejście dla pracowników. Jest ono dogodnie skomunikowane zarówno z parkingiem dla pracowników, jak i skrzyżowaniem ulic. Podwójna kontrola dostępu (na furtce i przy wejściu do budynku) zapobiega wtargnięciu osobom niepowołanym.

Architektura budynku opiera się na skontrastowaniu za pomocą stylistyki podziałów i kolorystyki dwu brył. Symbolika ta odwołuje się to podstawowych wartości jak jednoznaczność podejmowanych decyzji, czarno-biały charakter prawdy i sprawiedliwości. Główne wejście zlokalizowano pomiędzy tymi dwiema bryłami. Po wejściu i przejściu przez strefę kontroli, użytkownik znajduje się w ogólnodostępnej części wielokondygnacyjnego hallu.

Układ i lokalizacja poszczególnych wydziałów została przede wszystkim zdeterminowana przez chęć zwiększenia intymności i komfortu osób oczekujących na rozprawy w poszczególnych wydziałach. Trzon komunikacji pionowej ogólnej znajduje się w centralnej części budynku, dzięki czemu poczekalnie dla sal rozpraw nie są elementem przechodnich korytarzy. Szczególną uwagę zwrócono na wydzielenie przestrzenne hollu przed największymi salami wydziałów karnych. Drugim podstawowym założeniem było rozdzielenie komunikacji ogólnej od pracowników, co umożliwia łatwy i czytelny podział na strefy bezpieczeństwa.

Na parterze zlokalizowano wydziały KRS i ksiąg wieczystych. W części komunikacyjnej pracowników znajdują się klatki schodowe i windy prowadzące bezpośrednio z odpowiednich wydziałów do archiwum KRS i KW.

Wydziały karne zlokalizowano w wydzielonej od reszty wydziałów części południowej, umożliwiając pracownikom łatwą komunikację pomiędzy nimi odrębną klatką schodową i windą. Na najwyższych dwu kondygnacjach zlokalizowano administrację i pomieszczenia kierownictwa sądu wraz z salą konferencyjną. Salę zaprojektowano w sposób maksymalnie elastyczny, umożliwiając dowolny jej podział na 2 lub 4 mniejsze oraz dostęp zarówno od strony komunikacji ogólnej, jak i pracowników.

W części północnej na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano resztę wydziałów, również jako priorytet traktując wydzielenie funkcjonale komunikacji ogólnej od pracowniczej oraz czytelność i prostotę układu funkcjonalnego, tak istotną w budynkach użyteczności publicznej.

Centralne patio z zielenią w części północnej budynku pełni potrójną rolę;
• doświetla sale rozpraw oraz wnętrze budynku, jednocześnie oddzielając strefę pracowników od części ogólnodostępnej (układ pionowych żaluzji uniemożliwia wgląd do sal rozpraw od strony ogólnodostępnej)
• pełni funkcję trzonu wentylacyjnego. Umożliwia naturalną cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, odciążając instalacje wentylacji.
• umożliwia bezpośredni kontakt z zielenią pracowników, podnosząc standard warunków pracy (przy patio na każdej kondygnacji zlokalizowano niewielką przestrzeń rekreacyjną, służącą zarówno przerwom pracy jak i spotkaniom zawodowym)

Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy, uwzględniając między innymi nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 50m od granicy cmentarza, wielkość powierzchni zabudowy 26% (<30%), powierzchnię biologicznie czynną 31% (>30%), szerokość elewacji od ulicy Św. Rocha 50m, od ulicy Sikorskiego 55m, maksymalną wysokość budynku do okapu 30m.

Przewidywany program funkcjonalno-użytkowy wraz komunikacją zbilansowano w wielkości 9524,85m2, co mieści sięw założonym 5%-owym przekroczeniu wielkości zakładanych. Nie zwiera on dodatkowych powierzchni technicznych w wielkości 240,27m2 oraz garażu podziemnego z parkingami i przestrzenią manewrową (1418,38m2). Szczegółowe zestawienie powierzchni znajduje się na planszy nr 2.

W projekcie przewidziano również pomieszczenia (o łącznej powierzchni 458,31), przeznaczone na:
- dodatkowe węzły sanitarne, których zwiększenie ilości i powierzchni wynika z obowiązującym przepisów technicznych i higieniczno-sanitarnych w tym zakresie,
- dodatkowe dwa pomieszczeń dla zatrzymanych (nie przewidziane w tabeli programowej, a zakładane w wytycznych (ogółem 4 pomieszczenia zamiast 2),
- dodatkowe aneksy kuchenne, których liczba przewidziana w programie nie była wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania i komfortu użytkowników),
- inne pomieszczenia nie przewidziane, a wymagane z powodów użytkowych i wynikające z obowiązującym przepisów technicznych i higieniczno-sanitarnych w tym zakresie, takich jak: pokój dla matki z dzieckiem, pomieszczenia sprzątaczek i magazyny podręczne.

2. Opis rozwiązań i materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej mieszanej, z wypełniającymi elementami murowymi. Ściany piwnic w technologii białej wanny, zabezpieczającej budynek przed ingerencją wilgoci i wód gruntowych.

Elewacja budynku z płyt włóknocementowych – fasada wentylowana, izolowana wełną mineralną. Materiał imitujący beton architektoniczny w dwu odcieniach – jasnymi ciemnografitowym oprócz spełnienia założeń autorskich dotyczących wyglądu i estetyki budynku, stanowi optymalne rozwiązanie ze względów funkcjonalnych, użytkowych i ekonomicznych. Nie wymaga jak okładziny kamienne okresowego czyszczenia i impregnacji, ma o wiele mniejszą masę i stanowi dla nich ekonomiczną i trwałą alternatywę. Jest nowoczesnym, systemowym i bezpiecznym rozwiązaniem pod względem przepisów przeciwpożarowych, zapewniając spełnienie wszelkich wymogów dla tego rodzaju budynków, potwierdzone atestami ITB.

Stolarka aluminiowa zostanie wypełnieniem szkłem o wysokiej izolacyjności cieplnej,nadto dostosowanej do panującego w tej okolicy poziomu tła akustycznego. Wykończenie wewnętrzne budynku będzie dostosowane do wytycznych Ministerstwa w tym zakresie. Nadto intencją autora jest nie epatowanie bogactwem wykończenia, ale funkcjonalność, ekonomia i prostota zastosowanych rozwiązań materiałowych, przy położeniu największego nacisku na wykorzystanie światła dziennego i zieleni w przestrzeni i architekturze wnętrza budynku.

3. Opis rozwiązań instalacyjnych

Idea budynku ekologicznego w naszym projekcie nie ogranicza się do oczywistego dzisiaj wyposażenia go w instalacje rekuperacji, instalacje solarne czy fotowoltaiczne oraz oświetlenie ledowe. Podstawowym założeniem naszego projektu było zaprojektowanie budynku w dialogu z naturą. Obiektu, który poprzez swój układ funkcjonalny i rozwiązania architektoniczne wykorzystuje naturalne zjawiska i siły przyrody, odciążając instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i oświetlenia.

Budynek otwiera swoje wnętrze przeszkloną elewacją od strony południowo-zachodniej, umożliwiając zimą penetrowanie wnętrza nisko operującymi promieniami świetlnymi i naturalne jego nagrzewanie. Wysunięte zadaszenie chroni jednocześnie wnętrze przed przegrzewaniem w miesiącach letnich, gdy słońce jest wysoko. Większość pomieszczeń biurowych umieszczono od strony północnej, aby uniknąć intensywnego przegrzewania w miesiącach letnich. Zwarta bryła budynku ogranicza ilość powierzchni zewnętrznych w stosunku do powierzchni użytkowej. Zmniejsza to straty cieplne i ogranicza koszty wykonania elewacji.

Wewnętrzne patio pełni między innymi funkcję trzonu wentylacyjnego. Umożliwia naturalną cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, odciążając instalacje wentylacji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl