Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zgrupowania "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego
wyróżnienie

<<< powrót
  • Andrzej Kiciński Architekt Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kiciński – główny projektant  
  • mgr inż. arch. Marcin Bednarczyk – projektant arch.  
  • mgr inż. arch. Rafał Jedliński – współpraca  
  • mgr inż. arch. Łukasz Piątek – współpraca  
  • Paweł Pałkus - stud. Wydz. Arch. Pol. Warszawskiej - współpraca  
  • mgr inż. Krzysztof Guraj – konstrukcja  
  • mgr inż. Maciej Janowicz – instalacje – konsultacje  
  • gen. poż. w st. spocz., mgr inż. Roman Kaźmierczak – ochrona p.poż.  
  • arch. krajobrazu Irena Bajerska – zieleń - konsultacje 
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"ZGRUPOWANIA OCHOTA" UW


• Przestrzenność zgrupowania, ciągłość układów krajobrazowych (zieleń - woda) i stworzenie dzięki temu własnego mikroklimatu, jasność struktury i łatwość orientacji są głównymi założeniami pracy.

• Strukturę funkcjonalno-przestrzenną stanowi prostokątna sieć wysadzanych drzewami ulic (z placykami na skrzyżowaniach). Główne wejścia do Zgrupowania; Brama Wschodnia, zielone wejście z narożnika płd.-wschodniego, Plateau Pasteura od strony zachodniej.

• Ciągłość układu przyrodniczego: założenie Skweru Marii Curie-Skłodowskiej - Skwer Centralny (główne miejsce rekreacji i spotkań, ognisko życia studentów i kadry) - wejście płd.-wschodnie (przy przystankach) - Pole Mokotowskie i tereny Skry.

• Nowa zabudowa - w dwóch koncentracjach:
- Plateau Pasteura (Wydział Fizyki, rezerwa dla nadprogramowych budynków naukowo-dydaktycznych UW),
- Brama Wschodnia (Wydział Biochemii i Wydział Nie-eksperymentalny z programem pomocniczym),

• Zespół Skweru Centralnego (z programem położonych poniżej parkingów kubaturowych) - obramowany od południa i wschodu ścianą Centrum Kultury Studentów - stanowi zwornik kompozycji przestrzennej i układów funkcjonalnych Zgrupowania.

• Projekt realizuje zasadę przestrzennej identyfikacji miejsc o różnej skali: wielka skala Plateau Pasteura z gmachem Matematyki, wyniesione wzgórze Skweru Centralnego, Brama Wschodnia, różne w skali placyki z pomnikami, amfiteatralnie kształtowane miejsca spotkań i posiedzeń, tarasy, baseny. Miejsca te stanowią o tożsamości Zgrupowania Ochota. Decydującą rolę stanowią dominanty ograniczające Plateau Pasteura i Brama Wschodnia.

• Plateau Pasteura jest głównym założeniem zachodniej części zgrupowania. Układ przestrzenny podporządkowany jest monumentalnemu gmachowi Matematyki (proj. Z. Wacławek) włączonemu w kompozycję Zgrupowania. Posadzka plateau z basenem (10 cm wody) nad laboratoriami doświadczalnymi Fizyki i parkingami kubaturowymi) ograniczona dominantami przestrzennymi (z nadwieszonymi górnymi piętrami). Między wieżami - świetlna pergola i miejsce na widoczna z miasta eksperymenty optyczne. Zimą przewiduje się wykorzystanie basenu jako ślizgawki.

• Brama Wschodnia - między gmachami Biochemii i Wydziału Nieeksperymentalnego - z rozpiętym latem płótnem (między przewieszonymi najwyższymi piętrami) i basenem w pionowej osi bramy. Brama o proporcjach sześcianu.

• Wysokość zabudowy utrzymuje założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta st. Warszawy. Studium określa ten teren jako UN 30 (funkcja usług nauki i szkolnictwa wyższego, o średniej ważonej wysokości zabudowy nieprzekraczającej 30 m, z dopuszczeniem uzasadnionych przestrzennie dominant). Średnia ważona wysokość budynków Zgrupowania, zarówno zabudowy istniejącej, adaptowanej jak i projektowanej (co sprawdzono obliczeniowo) nie przekracza 30 m.
Dominanty wysokościowe orientują o położeniu i wejściach do Zgrupowania w skali dzielnicy.
W Bramie Wschodniej niższa część (II etap Biochemii, niższa część Wydziału Nieeksperymentalnego) nawiązują do wysokości wyższej części Wydziału Biologii (VI kondygnacji) - a wyższe (obudowa "bramy") - do wysokości domów studenckich.
W Plateau Pasteura niższe części nawiązują do gmachu CENT 1.
WYDZIAŁ FIZYKI

• Kompleks Wydziału Fizyki zawiera się w północno-zachodniej kwadratowej działce podzielonej na 4 części (wieża I etapu, gmach audytoriów I etapu, wieża II etapu, podziemne laboratoria pod lustrem wody, pod wydzieloną działką południową - hala montażowa i parkingi).

• Kompleks Fizyki stanowi część Plateau Pasteura. Zasada architektoniczna: racjonalizm i oszczędność rozwiązań - z elementami „wyzwania dla sił natury”: wielkie przewieszki najwyższych pięter, lustro wody kryjące laboratoria doświadczalne, świetlna pergola między wieżami.

• Budynki wysokie (52,9 m I etap i 33,4 m - II etap) o kwadratowym rzucie, kwadratowej (8,1 x 8,1 m) siatce konstrukcyjnej i kwadratowej strukturze elewacji (uformowanej z obudowy zewnętrznych instalacji) połączone są amfiteatralnie ukształtowanym gmachem audytoriów.

• Prosta struktura funkcjonalno-techniczna rzutów, szkieletowy układ, rozmieszczenie instalacji (na zewnątrz ściany zewnętrznej i w trzonach) zapewniają wysoką elastyczność programowo-technologiczną w fazach projektowania, budowy i eksploatacji.
Zasada rozmieszczenia programu stosownie do frekwencji użytkowników i założeń technologiczno-obciążeniowych:
- kondygnacje podziemne: laboratoria doświadczalne z kontrolowanym dostępem, instalacje techniczne. Laboratoria wymagające doświetlenia - światło górne (świetliki wzdłuż wież oraz w lustrze wody basenu). Wydzielona, połączona podziemnie z laboratoriami hala montażu. Pełne powiązanie w podziemiach I i II etapu
- partery: wejścia, szatnie, portier (z BMS i ochrona), hall wejściowy, forum studenckie (miejsce spotkań), gastronomia (kafeterie)z zapleczem. W budynku I etapu umieszczono również laboratoria wymagające bezpośredniego dojazdu.
- Blok audytoriów (audytoria 300+100 msc, 150 msc, 100 msc) łączy funkcjonalnie wieże I i II etapu (przejścia w poziomie podziemi, parteru, I i II p.). Wielkie audytorium - z możliwością podziałów. Wejścia do audytoriów na parterze, w podziemiu łączą się z halą przygotowań i jej zapleczem. Powiązania między wieżami I i II etapu przechodzą na poziomie I i II pietra kuluarem obsługującym również reżyserki światła i dźwiękowe, kabiny tłumaczy i projekcji. Podnóże południowe gmachu stanowi amfiteatralnie uformowane miejsce spotkań.
- I piętro: sale wykładowe i sale ćwiczeń, II piętro sale seminaryjne i biblioteka obsługiwana przez magazyny zwarte na III p. . W wieży II etapu na II p. - pracownie językowe. IV i V p. - pracownie studentów, sale komputerowe. W wieży II etapu: na V p. od południa - pokoje gościnne z wydzielonym dostępem. VI-X p. I etapu - pokoje pracowników naukowych (z tarasem rekreacyjnym od południa). W przewieszonych kondygnacjach (XI i XII p.) - administracja, dziekanat, sale konferencyjne z górnym światłem. W wieży II etapu na VI p. - pomieszczenia laboratoryjne.
- Przewiduje się powiązanie wież I i II etapu oszkloną kładką na poziomie IV i V piętra (z możliwością przejścia na VI i VII p. - w razie potrzeby).
- W trzonach - toalety, na zewnątrz trzonów: pokoje śniadaniowe, xero, mag. gospodarcze i in.

• Miejsce spotkań studentów i rekreacji: forum na parterze, obok audytoriów a na parterze - w zatokach komunikacji (ew. miejsce nauki przed egzaminami).

• Materiały zewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet - materiały trwałe, szlachetne i tanie. Ściany zewnętrzne - cegła betonowa (I etap - biała, II etap - szara). Możliwość zastosowania ceglanej fasady prefabrykowanej (np. system ELTER). Ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnym, krycie dachów bloku audytoriów i blacha aluminiowa (ew. tytanowo cynkowa).

• Materiały wewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet: materiały trwałe, szlachetne, tanie.
- Posadzki: w halach i komunikacji oraz schodach - dyle z terazzo. W audytoriach, salach wykładów i ćwiczeń, pokojach kadry - wykładziny rulonowe. W bibliotece - wykładziny dywanowe. W laboratoriach - zgodnie z technologią. Sanitariaty, kuchnie - terakota.
- Ściany wewnętrzne - cegła betonowa spoinowana. Ściany trzony - beton architektoniczny. Sanitariaty i kuchnie: glazura, terakota ew. farba Wall-Glaze. W pomieszczeniach pracy - tynk i malowanie akrylowe. W audytoriach - wykładziny akustyczne drewniane. W laboratoriach - zgodnie z technologią.
- Sufity podwieszone: tam gdzie to niezbędne ze względów akustycznych lub technologicznych. W audytoriach - płyty akustyczne drewniane.

• Etapowanie: I etapu i części nadziemia II etapu na terenie niezabudowanym. II Etap: parkingi podziemne i basen na miejscu obecnych warsztatów Fizyki.

• Konstrukcja
Budynki wysokie w technologii monolitycznego, zbrojonego betonu wylewanego do systemowych szalunków bezpośrednio na miejscu wbudowania. Konstrukcja nośna obiektów - monolityczny szkielet przestrzenny złożony z poziomych tarcz stropów, słupów wewnętrznych i zewnętrznych oraz usztywniających przestrzennie całość obiektów ścian obwodowych i wewnętrznych trzonów komunikacyjnych.
Podziemie budynków to monolityczne „skrzynie” żelbetowe złożone ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych, słupów nośnych, stropów zamykających układy od góry i pośrednich i płyt fundamentowych opartych bezpośrednio na gruncie. Poszczególne etapy realizacji inwestycji przeprowadzane będą tak aby umożliwić technologicznie prostą rozbudowę obiektów. Przewiduje się wykonanie niektórych elementów jak: łączniki między budynkami, zadaszenia i nadwieszenie elewacji ze stalowych elementów walcowanych lub zimnogiętych.
Przestrzenny układ szkieletowy konstrukcji umożliwia łatwą aranżację przestrzeni poszczególnych kondygnacji i całych fragmentów budynków.
BUDYNEK BIOCHEMII

• Gmach Biochemii położony w kompleksie Bramy Wschodniej, między budynkiem Biologii i Radiochemii.

• Wieża I etapu rozbudowana w II etapie oddzielona patiem, powiązana skrzydłami bocznymi.

• Zasada architektoniczna: racjonalizm i oszczędność rozwiązań - z elementami „wyzwania dla sił natury”: wielkie powierzchnie najwyższych pięter, sezonowe pokrycie markizą - żaglem na poziomie szczytu budynków.

• Budynki wysokie (37,30 m I etap i 25,60 m II etap) o kwadratowym rzucie, kwadratowej (8,1 x 8,1 m) siatce. konstrukcyjnej i kwadratowej strukturze elewacji (uformowanej z obudowy zewnętrznych instalacji) połączone są w jeden gmach skrzydłem wokół patia (II etap).

• Prosta struktura funkcjonalno-techniczna rzutów, szkieletowy układ, rozmieszczenie instalacji (na zewnątrz ściany zewnętrznej i w trzonach) zapewniają wysoką elastyczność programowo-technologiczną w fazach projektowania, budowy i eksploatacji.

• Zasada rozmieszczenia programu stosownie do frekwencji użytkowników i założeń technologiczno-obciążeniowych:
- kondygnacje podziemne: laboratoria doświadczalne z kontrolowanym dostępem, magazyny i instalacje techniczne. W II etapie - dwupoziomowy parking na obrzeżach rzutu.
- partery: wejścia, szatnie, portier (z BMS i ochrona), hall wejściowy, forum studenckie (miejsce spotkań), gastronomia (kafeterie)z zapleczem, sala wykładowa na 100 osób, wymagane przez program technologiczny laboratoria wspólne i radiochemiczne. Patio wewnętrzne - wykorzystywane jako miejsce spotkań i taras kafeterii.
- Wprowadzono podział na części - zachodnią, biologiczną i wschodnią - chemiczną i radiochemiczną (możliwość łączenia pośrodku).
- Na I p. - sala na 180 osób (z kabinami dla tłumaczy), laboratoria, pokoje pracowników naukowych, na II piętrze: sale wykładowe i laboratoria, pokoje pracowników naukowych, na III - V p. - pokoje pracowników naukowych i laboratoria. Laboratoriom towarzyszą wymagane pomieszczenia (biura, magazynki).
- Na poziomie VI p. - rekreacyjny ogród na dachu II etapu, z pawilonem ogrodu zimowego (weranda).
- Na VI - VIII p. - laboratoria z magazynkami, pomieszczenia pracowników naukowych.
- W budynku I etapu znajdują się również pomieszczenia przeniesione z budynku radiochemii.
- Przewiduje się przejścia oszklonymi kładkami do budynku Biologii i Radiochemii na I i II piętrze (ew. do Biologii również wyżej - jeśli zaistnieje potrzeba).
- W trzonach - toalety, na zewnątrz trzonów: pokoje śniadaniowe, xero, mag. gospodarcze i in. a także natryski - z podziałem na część biologii i chemii.

• Miejsce spotkań studentów i rekreacji: forum na parterze, obok audytoriów a na parterze - w zatokach komunikacji (ew. miejsce nauki przed egzaminami), w patio, w ogrodzie na dachu i ogrodzie zimowym.

• Materiały zewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet - materiały trwałe, szlachetne i tanie. Ściany zewnętrzne - cegła betonowa (I etap - biała, II etap - szara). Możliwość zastosowania prefabrykowanej elewacji (np. system ELTER). Ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnym (wszystkie okna do pom. pracy - otwierane). Krycie dachów: wyższego - żwir, niższego - zielony dach.

• Materiały wewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet: materiały trwałe, szlachetne, tanie.
- Posadzki: w halach i komunikacji oraz schodach - dyle z terazzo. W audytoriach, salach wykładów i ćwiczeń, pokojach kadry - wykładziny rulonowe. W bibliotece - wykładziny dywanowe. W laboratoriach - zgodnie z technologią. Sanitariaty, kuchnie - terakota. Podłogi w pomieszczeniach laboratoryjnych - z wylewki chemoodpornej z około 10 cm cokołem.
- Ściany wewnętrzne - cegła betonowa spoinowana. Ściany trzony - beton architektoniczny. Sanitariaty i kuchnie: glazura, terakota ew. farba Wall-Glaze. W pomieszczeniach pracy - tynk i malowanie akrylowe. W audytoriach - wykładziny akustyczne drewniane. W laboratoriach - zgodnie z technologią.
- Sufity podwieszone: tam gdzie to niezbędne ze względów akustycznych lub technologicznych. W audytoriach - płyty akustyczne drewniane.

• Etapowanie: W I etapie - realizacja wieży. W II etapie - po rozbiórce pawilonu Radiochemii - realizacja dobudowy.

• Projekt uwzględnia centralną klimatyzację i ogrzewanie podłogowe lub nawiewowe. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (np. wejścia, ciągi komunikacyjne, toalety). Budynek spełnia wszelkie normy ochrony środowiska. Rozważono możliwości zastosowania przyjaznych dla środowiska nowoczesnych technologii grzewczych i elektrycznych.
W bezpośrednim sąsiedztwie na zewnątrz budynku zaprojektowano miejsce na zbiorniki ciekłego azotu. Budynek wyposażony w centralne instalacje gazowe azotu, gazu ziemnego i sprężonego powietrza, centralną instalację wody destylowanej z destylarnią, sieć komputerową i telefoniczną, instalację p.poż (wskazana instalacja dwutlenku węgla), sieć elektryczną z gniazdami 360 V tam gdzie będą potrzebne wg technologii. Budynek został zaprojektowany, aby wszystkie pomieszczenia laboratoryjne i biurowe miały okna (z wyjątkiem pomieszczeń określonych w części, w których ograniczono dostęp światła w programie użytkowym). Instalacja ściekowa i kanalizacyjna spełnia wymogi BHP dotyczące pracowni chemicznych i biologicznych (ewentualnie uwzględnia osobne instalacje ściekowe dla ścieków komunalnych i laboratoryjnych, bądź filtry i zbiorniki odstojnikowe - do ostatecznej decyzji w późniejszych fazach).

• Konstrukcja
Budynek Biochemii w ramach I jak też II etapu wykonany zostanie jako przestrzenny szkielet usztywniony ścianami trzonów komunikacyjno-instalacyjnych, podbudowany sztywną konstrukcyjną "skrzynią" podziemia. Całość obiektów na fundamentowej, monolitycznej płycie wspartej bezpośrednio na gruncie w poziomie posadowienia. Poszczególne etapy realizacji inwestycji przeprowadzane będą tak, aby umożliwić technologicznie prostą, dalszą rozbudowę obiektów. Przewiduje się wykonanie niektórych elementów jak: łączniki między budynkami, zadaszenia i nadwieszenie elewacji ze stalowych elementów walcowanych lub zimnogiętych.
Przestrzenny układ szkieletowy konstrukcji umożliwia łatwą aranżację przestrzeni poszczególnych kondygnacji i całych fragmentów budynków.
BUDYNEK NAUK NIEEKSPERYMENTALNYCH

• Gmach położony w kompleksie Bramy Wschodniej, obok Domu Studenckiego

• Wieża I etapu rozbudowana w II etapie oddzielona patiem, powiązana skrzydłami bocznymi.

• Zasada architektoniczna: racjonalizm i oszczędność rozwiązań - z elementami „wyzwania dla sił natury”: wielkie powierzchnie najwyższych Pieter, sezonowe pokrycie markizą - żaglem na poziomie szczytu budynków.

• Budynki wysokie (37,30 m I etap i 25,60 m II etap) o kwadratowym rzucie, kwadratowej (8,1 x 8,1 m) siatce konstrukcyjnej i kwadratowej strukturze elewacji (uformowanej z obudowy zewnętrznych instalacji) połączone są w jeden gmach skrzydłem wokół patia (II etap).

• Prosta struktura funkcjonalno-techniczna rzutów, szkieletowy układ, rozmieszczenie instalacji (na zewnątrz ściany zewnętrznej i w trzonach) zapewniają wysoką elastyczność programowo-technologiczną w fazach projektowania, budowy i eksploatacji.

• Zasada rozmieszczenia programu stosownie do frekwencji użytkowników i założeń technologiczno-obciążeniowych:
- kondygnacje podziemne: magazyny i instalacje techniczne,. wyjścia z sali 400 osób i foyer.
- partery: wejścia, szatnie, portier (z BMS i ochrona), hall wejściowy, forum studenckie (miejsce spotkań), gastronomia (kafeterie)z zapleczem, wejścia do sali wykładowej na 400 osób z pokojami tłumaczy, reżyserką dźwięku, światła, projekcją, foyer.
Na antresoli (nad magazynami zaplecze kafeterii) 2 pokoje gościnne (z wydzielonym dojściem).
- Na I p. - zespół audytoriów z centralnym foyer. Ewakuację zapewniają 2 klatki schodowe i 2 w trzonie, w którym umieszczono zespoły toalet (po 2 na każdej kondygnacji - na antresolach).
- Na II p. - sale wykładowe (z patio między I i II etapem), na III p. laboratoria, na IV p. - administracja (w tym pomocnicze) i pokoje pracowników naukowych, na V p. - pokoje pracowników naukowych. Na VI piętrze: w I etapie biblioteka - z wyjściem na ogród na tarasie nad budynkiem II etapu. Na VII i VIII p. sale konferencyjne z możliwością górnego oświetlenia.
- W trzonach - toalety, na zewnątrz trzonów: pokoje śniadaniowe, xero, mag. gospodarcze i in. a także natryski - z podziałem na część biologii i chemii.

• Miejsce spotkań studentów i rekreacji: forum na parterze, obok audytoriów a na parterze - w zatokach komunikacji (ew. miejsce nauki przed egzaminami), w patio i w ogrodzie na dachu.

• Materiały zewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet - materiały trwałe, szlachetne i tanie. Ściany zewnętrzne - cegła betonowa (I etap - biała, II etap - szara). Możliwość zastosowania prefabrykowanej fasady ceglanej (np. system ELTER). Ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnym (wszystkie okna do pom. pracy - otwierane). Krycie dachów: wyższego - żwir, niższego - zielony dach.

• Materiały wewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet: materiały trwałe, szlachetne, tanie.
- Posadzki: w halach i komunikacji oraz schodach - dyle z terazzo. W audytoriach, salach wykładów i ćwiczeń, pokojach kadry - wykładziny rulowane. W bibliotece - wykładziny dywanowe. W laboratoriach - zgodnie z technologią. Sanitariaty, kuchnie - terakota..
- Ściany wewnętrzne - cegła betonowa spoinowana. Ściany trzony - beton architektoniczny. Sanitariaty i kuchnie: glazura, terakota ew. farba Wall-Glaze. W pomieszczeniach pracy - tynk i malowanie akrylowe. W audytoriach - wykładziny akustyczne drewniane. W laboratoriach - zgodnie z technologią.
- Sufity podwieszone: tam gdzie to niezbędne ze względów akustycznych lub technologicznych. W audytoriach - płyty akustyczne drewniane.

• Konstrukcja
Budynek oparty zostanie na szkieletowej, przestrzennej konstrukcji wykonanej w technologii monolitycznego betonu zbrojonego.
Całość konstrukcji wraz ze sztywnym ścienno-słupowym podziemiem wylana do odpowiednio dobranych, systemowych szalunków bezpośrednio na miejscu wbudowania. Opisywany budynek podbudowany monolityczną, żelbetową płytą fundamentową opartą bezpośrednio na gruncie w poziomie posadowienia.
Przewiduje się wykonanie niektórych elementów jak: łączniki między budynkami, elementy patio, zadaszenia i nadwieszenia elewacji ze stalowych elementów walcowanych lub zimnogiętych.
Przestrzenny układ szkieletowy konstrukcji umożliwia łatwą aranżację przestrzeni poszczególnych kondygnacji i całych fragmentów budynków.
CENTRUM KULTURY STUDENTÓW

• Centrum Kultury Studentów stanowi obrzeże południowe i wschodnie Skweru Centralnego.

• Układ przestrzenny i funkcjonalny. Budynek parterowy, ponad 2 poziomem parkingów, z zielonym dachem tworzącym obrzeże Skweru.

• Wejście diagonalne - z okrągłego placu, na osi wejścia południowo-wschodniego.

• Strefy funkcjonalne - od placu - wklęsła część wejściowa. Od ulic - osłonięty poziomymi betonowymi bris-soleils trakt szatni i toalet (od strony teatralnej, wschodniej) będący buforem akustycznym przed foyer i salą (zespołu pieśni i tańca). W części południowej - pełniący tę samą rolę buforu akustycznego - ciąg kawiarni z zapleczem i administracji.
Główny hall i foyer usytuowane diagonalnie - wychodzą na zewnętrzny amfiteatr. W części wschodniej - sala teatralna na 300 msc (ze sceną, śluzą rozładowczą i magazynami), w zachodniej - sala „Warszawianki” ( z możliwością rozłożenia trybun widowni), sale prób tańca, sala „akustyczna”, studio nagrań. Od strony południowej - ciąg zapleczy (magazyny strojów, garderoby, zaplecze socjalne).

• Miejsce spotkań studentów i rekreacji (hall i foyer na parterze. Foyer pełni rolę sali wystawowej.

• Do CKS przylega trójpoziomowy parking pod Skwerem Centralnym z 2 wjazdami i kontrolowanymi wejściami.

• Zasady architektoniczne: Ściany wzdłuż ulicy stanowią klif Skweru Centralnego, poziom użylony przez betonowe bris-soleils. Rytm-latarni - wyrzutni (lub czerpni) wentylacyjnych podkreśla linię tego klifu. Schody na poziom skweru - od strony placyków.

• Materiały zewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet - materiały trwałe, szlachetne i tanie. Ściany - beton architektoniczny, ściany sal i sznurowni - cegła betonowa szara, latarnie - stal cynkowana ogniowo (ew. aluminium), obrzeże gzymsu - blacha aluminiowa (ew. cynkowo-tytanowa), balustrady - siatka stalowa cynkowana ogniowo (ew. malowana proszkowo). Dach zielony - ślusarka aluminiowa. Schody, amfiteatry - beton.

• Materiały wewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet: materiały trwałe, szlachetne, tanie.
- Posadzki: w halach i komunikacji oraz schodach - dyle z terazzo. W audytoriach, salach wykładów i ćwiczeń, pokojach kadry - wykładziny rulonowe. W bibliotece - wykładziny dywanowe. W laboratoriach - zgodnie z technologią. Sanitariaty, kuchnie - terakota.
- Ściany wewnętrzne - cegła betonowa spoinowana. Ściany trzony - beton architektoniczny. Sanitariaty i kuchnie: glazura, terakota ew. farba Wall-Glaze. W pomieszczeniach pracy - tynk i malowanie akrylowe. W audytoriach - wykładziny akustyczne drewniane. W laboratoriach - zgodnie z technologią.
- Sufity podwieszone: tam gdzie to niezbędne ze względów akustycznych lub technologicznych. W audytoriach - płyty akustyczne drewniane.

• Konstrukcja
Całość obiektu, zarówno budynek parterowy jak również dwupoziomowy parking podziemny, wykonany z monolitycznego betonu zbrojonego, wylewanego do systemowych szalunków bezpośrednio na budowie. Układ konstrukcyjny obiektu to układ mieszany szkieletowo-ścienny związany sztywnymi tarczami stropów.
Przewiduje się zastosowanie w parterze budynku konstrukcyjnych elementów wykonanych jako stalowe z profili walcowanych lub zimnogiętych.
W zależności od warunków gruntowych fundamenty wykonane zostaną jako monolityczna płyta bądź układ stóp i ław żelbetowych.
ZESPÓŁ BUDYNKÓW NADPROGRAMOWYCH (rejon ul. Banacha/Pasteura)

• Kompleks budynków zawiera się w południowo-zachodniej działce podzielonej na 4 części (wieża I etapu, gmachy II etapu, podziemne, parking pod lustrem wody.

• Kompleks gmachów stanowi część Plateau Pasteura. Zasada architektoniczna: racjonalizm i oszczędność rozwiązań - z elementami „wyzwania dla sił natury”: wielkie przewieszki najwyższych pięter, lustro wody kryjące laboratoria doświadczalne, świetlna pergola między wieżami.

• Budynki wysokie (52,9 m I etap i 33,4 m - II etap) o kwadratowym rzucie, kwadratowej (8,1 x 8,1 m) siatce konstrukcyjnej i kwadratowej strukturze elewacji (uformowanej z obudowy zewnętrznych instalacji) połączone są parterowym pasażem.

• Prosta struktura funkcjonalno-techniczna rzutów, szkieletowy układ, rozmieszczenie instalacji (na zewnątrz ściany zewnętrznej i w trzonach) zapewniają wysoką elastyczność programowo-technologiczną w fazach projektowania, budowy i eksploatacji.
Zasada rozmieszczenia programu stosownie do frekwencji użytkowników i założeń technologiczno-obciążeniowych:
- kondygnacje podziemne: ew. laboratoria doświadczalne z kontrolowanym dostępem oraz magazyny i pomieszczenia instalacyjne, na obrzeżach - stanowiska parkingowe w 2 poziomach.
- partery: wejścia, szatnie, portier (z BMS i ochroną), hall wejściowy, forum studenckie (miejsce spotkań), gastronomia (kafeterie)z zapleczem.
- audytoria - na poziomie i p. (ew. parteru i podziemi). wyżej pokoje ćwiczeń, seminaryjne, pomieszczenia pracowników naukowych - zgodnie z technologią.
- W trzonach - toalety, na zewnątrz trzonów: pokoje śniadaniowe, xero, mag. gospodarcze i in.

• Miejsce spotkań studentów i rekreacji: forum na parterze, obok audytoriów a na parterze - w zatokach komunikacji (ew. miejsce nauki przed egzaminami), przy basenie.

• Materiały zewnętrzne. Ze względu na szczupły budżet - materiały trwałe, szlachetne i tanie. Ściany zewnętrzne - cegła betonowa (I etap - biała, II etap - szara). Ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnym.

• Etapowanie: Realizacja w III etapie po przeniesieniu programu Wydz. Fizyki do kompleksu północnego i rozbiórce obecnej siedziby przy ul. Pasteura/Banacha.

• Konstrukcja
Budynki wykonane zostaną jako przestrzenne układy szkieletowe usztywnione ścianami trzonów komunikacyjno-instalacyjnych, podbudowane sztywną, konstrukcyjną „skrzynią” podziemia.
Zasadnicza część konstrukcji obiektów wykonana zostanie w technologii monolitycznego, zbrojonego betonu wylewanego do systemowych, odpowiednio dobranych szalunków bezpośrednio na miejscu wbudowania.
Całość obiektów wykonana zostanie na fundamentowej, monolitycznej płycie wspartej bezpośrednio na gruncie zalegającym w poziomie posadowienia.
Poszczególne etapy realizacji inwestycji przeprowadzane będą tak, aby umożliwić technologicznie prostą, dalszą rozbudowę obiektów.
Konstrukcja obiektów wykonana zostanie z materiałów dostępnych na rynku i posiadających odpowiednie atesty instytucji do ich wydawania uprawnionych. Będzie to przede wszystkim beton konstrukcyjny, stal zbrojeniowa i materiały izolacyjne.
Przewiduje się wykonanie niektórych elementów jak: łączniki między budynkami, elementy patio, zadaszenia i nadwieszenia elewacji ze stalowych elementów walcowanych lub zimnogiętych.
Przestrzenny układ szkieletowy konstrukcji umożliwia łatwą aranżację przestrzeni poszczególnych kondygnacji i całych fragmentów budynków.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl