Konkurs jednoetapowy urbanistyczno- architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej
II Nagroda równorzędna

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Andrzej Bulanda  
 • mgr inż. arch. Jacek Chyrosz  
 • mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha  
 • mgr inż. arch. Jan Mazur  
 • mgr inż. arch. Maciej Kaufman  
 • mgr inż. arch. Cristian Ortega Muñoz  
 • mgr inż. arch. Ewelina Siestrzewitowska  
 • mgr inż. arch. Gaweł Tyrała  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna terenów centralnych PW jest odpowiedzią na potrzeby programowe szkoły civil engineering, centrum konferencyjnego, funkcji ogólnouczelnianych oraz otaczających przestrzeni publicznych w aspekcie krajobrazu Warszawy.

Celem opracowania jest:
• zrealizowanie bieżących potrzeb inwestycyjnych PW
• stworzenie wytycznych dla dalszego rozwoju PW i Miasta przez wyznaczenie potencjalnych obszarów inwestycyjnych
• rozwiązanie problemu komunikacji między rozproszonymi częściami campusu PW
• wkomponowanie campusu PW w istotny fragment Warszawy z uwzględnieniem jej historycznej urbanistyki i odniesieniem do założeń historycznych
• uczynienie z campusu PW przyjaznej Miastu wizytówki najważniejszej polskiej uczelni wyższej zwłaszcza w sensie propagowania współczesnych technologii i zrównoważonego rozwoju, wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz propagowania zdrowego stylu życia

Obszar objęty opracowaniem jest terenem otwartym i stanowi istotny fragment tkanki miejskiej. Poszczególne budynki i zespoły uczelniane tworzą zamknięte jednostki przestrzenne.

Głównymi elementami kompozycyjnymi są:
• Plac Politechniki
• Pasaż Rektorski
• Tereny zielone

Plac Politechniki przestrzeń Placu Politechniki z budynkiem głównym PW uzupełnia się budynkiem biblioteki, salą centrum konferencyjnego, informatorium. Współczesna transparentna architektura stanowi dopełnienie budynku głównego oraz urbanistyki Placu tworząc z niego ważny element zrewitalizowanej tkanki współczesnego miasta o rodowodzie historycznym. Jest to punkt centralny i reprezentacyjny miejskiego campusu PW tętniący życiem 24h na dobę.

Nowa biblioteka i sala konferencyjna stanowią programową zawartość głównego budynku i jako prestiżowe funkcje ogólnouczelniane nobilitują tę przestrzeń pozostając symbolicznie w relacji z budynkiem historycznym i prowadząc z nim dialog stanowią też ważny przekaz o ciągłości Uczelni i miejsca.

Informatorium (budynek trójkątny) jest miejscem centralnej informacji, rejestracji, i budowania wizerunku PW jako miejsca z tradycją i osiągnięciami (hall of fame) W dzisiejszych zglobalizowanych czasach taki przekaz jest istotny dla budowy pozytywnego wizerunku Uczelni.

Miejską część zespołu uczelnianego podporządkowuje się rygorom urbanistyki miasta.

Pasaż Rektorski - ulica Rektorska, integruje przestrzeń miejską z przestrzenią uczelnianą oraz terenami rekreacyjnymi Pola Mokotowskiego i stanowi oś nowego założenia. Jest to częściowo zadaszona przestrzeń wielofunkcyjna z ograniczonym ruchem kołowym, miejsce spotkań, wystaw, prezentacji osiągnięć PW i manifestacja współczesnej technologii. W obszarze pasażu funkcjonują elementy małej architektury zarówno w poziomie 0 jak i + i -1 gdzie ulokowano gastronomię, drobny handel, galerie, usługi związane ze studiami. W założeniu jest to przestrzeń ogólnodostępna-część Miasta dedykowana uczelni i pozostająca pod jej parasolem w sensie dosłownym i przenośni. Jest to w założeniu Głowna ulica miejskiego otwartego campusu dobrze znana z licznych przykładów światowych.
Przykrycie pasażu – „parasole” z panelami typu „solar” do uzyskania energii odnawialnej.

Tereny zielone Po południowej stronie Al. Armii Ludowej na terenie Pola Mokotowskiego, projektuje się strefę rekreacji czynnej
- miejsce do uprawiania sportu „otwartego”
- batuty, urządzenia do gimnastyki
- tereny do gier i zabaw na terenie otwartym.

Historia Na terenie Pola Mokotowskiego zaznacza się przebieg historycznej osi Piłsudskiego i planowanej dzielnicy rządowej poprzez „ nacięcie ziemi” paskiem wody w miejscu osi historycznego założenia.

Kolejka linowa - Proponuje się połączenie zespołów uczelnianych południowego z terenami sportu i campusem centralnym kolejką gondolową.

Przyszłe tereny inwestycyjne: W perspektywie przewiduje się pod zabudowę przy ulicy Batorego która stanowić ma południową bramę campusu: rozbudowę stadionu, krytą halę sportową , salę widowiskową, kluby a wzdłuż ulicy Waryńskiego rozbudowę Wydziału Inżynierii Chemicznej lub innej funkcji dydaktycznej.

Koncepcja architektoniczna – proponuje się przyjęcie modularnego systemu kształtowania powierzchni, umożliwiającego zmianę funkcji i podziałów powierzchni w ramach projektowanej zabudowy w zależności od potrzeb.

Ruch rowerowy koncepcja zakłada rower jako podstawowy środek transportu stąd rozbudowany System tras rowerowych jak i lokalizacja krytych parkingów rowerowych

Część podziemna – obszar zaznaczony na planszy głównej z funkcjami ogólno uczelnianymi technicznymi i parkingami na poziomie -2
Kolej linowa- stanowi ważny element komunikacji odległych części szkoły oraz atrakcję o charakterze turystyczno widokowym. Trzy stacje: campus południowy, ulica Batorego, plac Politechniki pozwolą na szybkie przemieszczanie się studentów i będą sprzyjać integracji rozproszonych i odległych części uczelni. Lokalizacji przyszłego centrum sportu i kultury w środku trasy uczyni z niej element funkcjonalny Campusu tak jak ma to miejsce na prestiżowych uczelniach.

Trasa Łazienkowska (Armii Ludowej) zostaje obniżona w wykopie co technicznie i komunikacyjnie jest możliwe, poprawi łatwość skomunikowania campusu z terenami zielonymi oraz zredukuje poziom hałasu co jest działaniem pro ekologicznym.

Etapowanie Zgodnie z wytycznymi Inwestora. Układ przestrzenny pozwala na elastyczne podziały funkcjonalne wewnątrz bloków naukowych
Przewiduje się realizację zadania Nr 2 ( budynki o funkcjach ogólnouczelnianych ) po wyburzeniu budynku Wydziału Inżynierii Lądowej.

Konstrukcja budynków Budynki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej – słupowej, siatka modularna konstrukcji 8,0 x 8,0 m.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl