Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Przemysław Drabiński, Witold Sienkiel
Skład zespołu:
  • Przemysław Drabiński  
  • Witold Sienkiel 

Opis projektu:

Plac Stanisława Małachowskiego dla Warszawy to miejsce szczególne nie tylko ze względu na unikalny układ urbanistyczny, lecz zwłaszcza z uwagi na charakterystyczne budynki tu występujące o znaczeniu kul¬turowym i społecznym w skali całego miasta. Jest to niewątpliwie jedno z miejsc manifestujących swą odrębność i unikalność na tle całej stolicy. Obecnie miejsce to funkcjonuje jako przestrzeń głównie komunikacyjna i parkingowa i nie wykorzystuje w stu procentach swego potencjału. Koncepcja projektowa z jednej strony zakłada usprawnienie i racjonalizację założenia komunikacyjnego dla Placu oraz stworzenie jednej dużej przestrzeni pieszej i publicznej, oferującej różnorodne aktywności dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

Podstawowe założenia koncepcji modernizacji placu:

• Uzyskanie spójnej i indywidualnej kompozycji placu o przyjaznym pieszym klimacie przy jednoczesnym powiązaniu z otoczeniem.
• Nawiązanie do koncepcji placu z dwudziestolecia międzywojennego:
• Przywrócenie układu zieleńców we współczesnej formie z poszanowaniem historycznego układu
• Przywrócenie i uczytelnienie historycznej osi kompozycyjnej Park Saski-Kościół Ewangelicko-Augsburski
• Stworzenie centralnego charakteru placu z dominantą w postaci Kościoła
• Podkreślenie kierunków i osi kompozycyjnych wzdłuż ulic: ul. PL. Małachowskiego, ul. Kredytowej, ul. Traugutta, ul. Burschego
• Wydobycie konserwatorskich walorów elewacji budynków istniejących
• Wyeksponowanie pomnika Peowiaka poprzez ustawienie go w bardziej widocznym miejscu - na skwerze przy Narodowej Galerii Sztuki Zachęcie
• Uczytelnienie i uproszczenie rozwiązań komunikacji kołowej oraz pieszej poprzez zastosowanie bezpiecznych rozwiązań dla pieszych i rowerzystów poprzez możliwość wykorzystania jak największej powi erzchni placu i łatwe przekraczanie jezdni.
• Podział na strefy o wyodrębnionym charakterze (rekreacyjnym, reprezentacyjnym, ekspozycyjnym i arttystycznym, komunikacyjnym) przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności placu i spójności funkcjonalnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl